Hlavní navigace

Veřejná zakázka na vytvoření internetového portálu pro české předsednictví EU vypsána

[Tisková zpráva] Praha, 3. 12. 2007 - Úřad vlády ČR dnes oznámil zahájení otevřeného zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem "Portál předsednictví ČR v Radě EU". Své nabídky mohou zájemci posílat do 21. ledna 2008 do 12:00. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na vytvoření oficiálního portálu předsednictví ČR v Radě EU, poskytnutí redakčního systému a jeho technické správy a servisu, dále hosting portálu a uživatelská podpora realizačního týmu během předsednictví.

Sdílet

„Význam internetové komunikace v posledních letech prudce vzrůstá, a bude to platit dvojnásob během českého předsednictví EU v roce 2009. I proto jsme si pospíšili s registrací oficiální internetové domény českého předsednictví eu2009.cz, což je formát obvyklý u předsednictví. To ocenili i naši kolegové ze zahraničí, kterým se to během příprav jejich předsednictví v minulosti ne vždy povedlo a měli z toho potom těžkou hlavu,“ říká místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra. „Portál eu2009.cz nabídne aktuální a důležité informace nejen těm, kteří je potřebují ke své práci, to znamená novinářům a odborníkům, ale i veřejnosti, a to jak v České republice, tak i v zahraničí“, dodává A. Vondra.

„Portál bude návštěvníkům přinášet pravidelný informační servis o jednáních ministerských rad, o evropských politikách včetně pozic ČR k nim a rovněž představí Českou republiku jako předsednickou zemi,“ říká Veronika Cvejnová, šéfredaktorka portálu. „Na internetových stránkách se také bude možno zaregistrovat pro odebírání informačního bulletinu, novináři se zde mohou akreditovat na různá jednání,“ dodává šéfredaktorka.

Stránky budou k dispozici v češtině, angličtině a francouzštině a jejich design bude plně v souladu s jednotným vizuálním stylem českého předsednictví. Veřejná zakázka byla vyhlášena v Informačním systému o veřejných zakázkách www.isvzus.cz pod evidenčním číslem VZ60013230 dne 30.11. 2007. Portál, resp. jeho obsahově limitovaná verze obsahující informace pro novináře, bude spuštěn v průběhu listopadu či prosince 2008 dle zvyklostí při přípravách předsednictví. Plná verze pak bude spuštěna 1.1.2009, tedy v den, kdy se Česká republika ujme po Francii unijního kormidla.