Hlavní navigace

Videobanner.cz mění internetovou komunikaci

[Tisková zpráva] Revoluce v poskytování videoobsahu a multimediálních prezentací! Videobanner přináší novou a účinnou formu komunikace, která spočívá v propojení pohybu, hlasu i obrazu. Kombinací poslechu a vizuálního sdělení docílíte až 70 % zapamatovaných informací

Sdílet

Společnost VIDEOBANNER na českém trhu nabízí inovativní službu – interaktivní a multimediální prezentace. Vzhledem k velkému reklamnímu prostoru na internetu se jedná o revoluci v poskytování videoobsahu a multimediálních prezentací. Jde se o novou a účinnou formu komunikace, která spočívá v propojení pohybu, hlasu i obrazu.

Video hýbe internetem a díky Videobanneru je multimediální obsah ve službách internetové reklamy. VIDEOBANNER využívá filmový záznam, doplněný o 2D a 3D grafiku v prostředí technologie Flash. Představuje tak nejen efektivní nástroj pro prezentaci produktů, ale například i on-line školení. Hlavním přínosem produktu je oslovení co nejširší cílové skupiny uživatelů a usnadnění předávání informací s důrazem na oboustrannou komunikaci.

„Vizuální komunikace pomáhá udržet zájem posluchačů, zákazníků a všech přítomných na internetu. Udržuje jejich pozornost a také ovlivňuje množství vstřebaných informací. Pro názornost uveďme, že poslechem je člověk schopen uchovat 20 % sdělení a obrazem 30 % sdělení. Kombinací poslechu a vizuálního sdělení docílíte až 70 % zapamatovaných informací, “říká Jan Vlk, ředitel společnosti Videbanner.cz.

Videobanner je inovativní nejen ve smyslu obsahu, ale i forem. Videobanner není jen pasivním nástrojem, jeho interaktivita se projevuje v možnosti oboustranné komunikace, neboť sám klient může ovlivňovat jednotlivé kroky internetového průvodce. Internetová komunikace je na rozdíl od klasických médií (rozhlas,TV, tisk) využívána 24 hodin denně. Tištěná, vizuální i auditivní reklamní sdělení jsou předběhnuty. Budoucnost reklamy patří propojení pohybu, hlasu a obrazu.

„Budoucnost internetu spočívá v jeho postupné multimedializaci a videobanner je toho příkladem,“ podotýká Jan Vlk a dále vysvětluje: „díky videobanneru firma osloví širší cílovou skupinu, neboť i těm klientům, pro které může být orientace na informacemi nabitých webových stránkách velmi složitá, umožňuje snadnější vyhledání a pochopení žádaného produktu.“

Prvními tvářemi, které se objevují ve videobannerech, jsou běžkař Lukáš Bauer a moderátorka Kateřina Kristelová.