Hlavní navigace

VIRTUálně – Občan – Samospráva

[Tisková zpráva] Ve spolupráci Plzeňského kraje, Ministerstva informatiky ČR, Ministerstva vnitra ČR vzniká projekt elektronizace samosprávy VIRTUálně – Občan – Samospráva.

Sdílet

Jeden virtuální úřad, který by občan nebo podnikatel navštívil kliknutím myši u svého počítače… Utopie? Sen, který se vám zdává po dni stráveném ve frontách u přepážek plných uspěchaných úředníků? Nedostižná vize, o níž se jen mluví?

Už ne. Plzeňský kraj ukazuje, že výzvu bere vážně a na takovém projektu usilovně už dva roky, ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem informatiky, pracuje. Pro realizaci projektu se slibným akronymem VIRTUOS, vedoucího ke zjednodušení komunikace mezi občany a samosprávou a hlavně mezi úřady navzájem, si vybral jako dodavatele společnost Hewlett-Packard, s.r.o..

Plzeň 17. května 2007 – Zadání projektu VIRTUOS bylo jednoznačné: usnadnit komunikaci občan-úřad a úřad-úřad zřízením portálu, představujícího jedinou bránu k vyřízení všech záležitostí na všech úřadech, včetně elektronického podání dokumentů. Kromě úspory času na obou stranách přináší řešení také řadu interaktivních a proaktivních služeb s okamžitou zpětnou vazbou na občana či firmu a dialogové nástroje pro obousměrnou komunikaci e-mailem.

V praxi to bude znamenat, že občan bude moci vybraná podání vyřídit buď z domova nebo kanceláře, případně využít terminálů na kontaktních místech ve městech, obcích a na poště, neboť nejrozšířenější certifikační autorita České pošty PostSignum je jedním z partnerů tohoto projektu.

"Projekt VIRTUOS má naši plnou podporu, protože trend maximálně zjednodušit občanovi styk s úřadem je zcela v souladu se záměry vlády a v intencích stejného úsilí Evropské unie. Projekt VIRTUOS zapadá do naší představy o pokračování projektu CZECHPOINT a je to jedno z velmi dobrých řešení, které do budoucna umožní občanům s úřady komunikovat elektronicky. Pro nás jako pro ministerstvo, které je odpovědné za rozvoj elektronizace veřejné správy je důležité komunikovat se samosprávami na rozvoji eGovernmentu. Považuji za efektivní, abychom v některých případech využili v rámci celé republiky již existující a odzkoušená řešení a nástroje. Přál bych si, aby se VIRTUOS takovým nástrojem stal.“, uvedl náměstek ministra vnitra a informatiky ČR Zdeněk Zajíček.

„Úřady jen v PK obdrží ročně řádově několik miliónů různých žádostí a dopisů. Jejich napsání, doručení a podání zabírá nezanedbatelné množství času. Věřím, že projekt VIRTUOS a elektronická podání přispějí ke spokojenosti občanů Plzeňského kraje“, prohlásil hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann.

VIRTUOS vyjde vstříc nejen občanům, ale i úředníkům, zejména na komunální úrovni. Konkrétně v Plzeňském kraji navštěvují lidé při komunikaci s veřejnou správou nejčastěji právě obecní a městské úřady – ze 68 %, daleko za tím následují úřady práce, informační a turistická střediska, správy sociálního zabezpečení a krajský úřad (zdroj STEM/MARK). Nejen tam, ale i na všechna další místa (ministerstva, soudy, notářství, zdravotní pojišťovny, Policii ČR, katastrální úřady a celou řadu dalších) občan „dosáhne“ přímo z domova ze svého počítače. Ročně by se tak jen na území Plzeňského kraje mohlo občanům i úřadům zjednodušit na dva milióny různých podání.

Projekt spolufinancovaný ze Strukturálních fondů EU byl schválen v dubnu 2005 a přesně o dva roky později byla zahájena jeho zhruba roční implementace. V pilotní části na něm spolupracují úřady v Plzni, Klatovech, Nýrsku, Štěnovicích a pochopitelně i Krajský úřad Plzeňského kraje. Po jeho uvedení do ostrého provozu se mohou bezplatně zapojit i další obce či úřady Plzeňského kraje.