Hlavní navigace

Vláda podpořila digitalizaci

[Tisková zpráva] Vláda v pondělí 20. dubna vzala na vědomí mimořádnou zprávu Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v ČR (NKS). Zpráva informuje o stavu přechodu na digitální televizní vysílání v územní oblasti Praha město, kde dojde k vypnutí zemského analogového televizního vysílání 30. dubna 2009.

Sdílet

K vypnutí zemského analogového televizního vysílání dochází v souladu s nařízením vlády o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání. „NKS nejsou známé žádné důvody, které by vypnutí zemského analogového televizního vysílání bránily,“ uvedl národní koordinátor Zdeněk Duspiva. Informovanost Pražanů se podle posledních průzkumů NKS i ČTÚ pohybuje kolem 97 %, přechod na digitální TV vysílání mají vyřešený zhruba čtyři pětiny Pražanů.