Hlavní navigace

Vláda projedná návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální vysílání

[Tisková zpráva] Na zítřejším jednání vlády ministr vnitra Ivan Langer ve spolupráci s ministrem kultury a ministrem průmyslu a obchodu předloží návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání. Cílem novely je odblokovat situaci v oblasti digitalizace a umožnit rychlejší přechod na digitální televizní vysílání v České republice. Legislativní rada vlády v pondělí došla k závěru, že návrh zákona doporučí vládě ke schválení ve znění připomínek, vzešlých z jednání LRV.

Sdílet

Návrh podporuje rozvoj mediálního trhu, rozmanitost programové nabídky a naplňuje tak i zásady z programového prohlášení vlády. Přechod na digitální vysílání je nevyhnutelný proces daný světovým trendem digitalizace a konvergence přenosových platforem a služeb i zvyšující se potřebou efektivnějšího využívání kmitočtového spektra. Tato problematika je velice rozsáhlá a úzce svázaná se státní politikou zejména v oblasti elektronických komunikací, informatiky, kultury a v oblasti sociální. Přechod na digitální vysílání nutno považovat z celospolečenského hlediska za významný krok, který nejširší veřejnosti nabídne nejen novou kvalitu a širší nabídku televizních programů, ale umožní jí vstup do zcela nového informačního prostředí v oblasti rozvíjejících se interaktivních služeb.Návrh řeší problémy především ve dvou hlavních oblastech, jimiž jsou jednak získání volných kmitočtů pro sestavení a vybudování digitálních sítí určených pro televizní vysílání a jednak zajištění obsahu vysílání pro digitální sítě.

Návrh zákona obsahuje konkrétní řešení pro naplnění tohoto veřejného zájmu a vedle současných televizních programů zajistí vstup nových televizních programů na tento trh, které povede k prolomení nemožnosti zahájit plnohodnotné digitální televizní vysílání v rámci digitálních sítí. Cílem je rozšíření nabídky současných televizních programů vysílaných prostřednictvím zemského analogového televizního vysílání o nové programy a související služby v rámci zemského digitálního televizního vysílání. Návrh zákona zahrnuje kromě formy televizního vysílání provozovatelů s licencí i princip udělení tzv. kompenzačních licencí. Pro další fázi návrh počítá s liberalizací přístupu k televiznímu vysílání zjednodušením současného způsobu udělování licencí provozovatelům zemského digitálního televizního vysílání. Přitom budou i nadále zachována všechna pravidla pro regulaci obsahu. Dosud v České republice probíhá zemské digitální televizní vysílání pouze v omezeném rozsahu a možnosti jeho dalšího rozvoje jsou bez této úpravy značně omezeny.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).