Hlavní navigace

Vláda schválila podporu digitalizace v roce 2010

[Tisková zpráva] Na podporu digitalizace TV vysílání půjde v roce 2010 celkem 323 milionů Kč, to je o 123 milonů méně, než letos. Vyplývá to z Rozpočtu účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2010, který schválila na svém jednání 21. prosince vláda. 228 milionů Kč bude použito na výstavbu a provoz multiplexu veřejné služby a zbývající část ve výši 95 milionů Kč na informační kampaň. „S poklesem prostředků jsme počítali. Proces digitalizace byl úspěšně nastartován a jeho dokončení pokles nijak neohrožuje,“ komentoval rozpočet národní koordinátor Zdeněk Duspiva.

Sdílet

Vláda ČR na svém zasedání 21. prosince schválila nelegislativní materiál „Rozpočet účtu České televize pro užití výnosu z reklam na rok 2010“, předložený ministrem vnitra ve spolupráci s ministrem kultury a národním koordinátorem pro digitální vysílání v ČR. Materiál, zpracovaný v souladu se zákonem Českou televizí (ČT) a odsouhlasený Národní koordinační skupinou pro digitální vysílání v ČR (NKS), zajišťuje kromě mandatorních výdajů na Fond kinematografie a dalších povinných výdajů dostatečné množství prostředků na podporu digitalizace v roce 2010.

Rozpočet je naplňován příjmy z reklamy na ČT a v aktuálním návrhu reaguje na pokles mediálního trhu v souvislosti s dopady ekonomické krize. „Díky úsporám z letošního roku a již vynaloženým prostředkům na podporu digitalizace je i pro příští rok dostatečná garance dokončení digitalizace v oblastech, kde dojde k ukončení zemského analogového televizního vysílání a spuštění digitálního,“ ujišťuje Zdeněk Duspiva. Konečný termín vypnutí analogu v Čechách splňuje požadavek Evropské komise a je stanoven na listopad 2011. Výjimkou jsou oblasti Zlínska a Jesenicka, kde bude zemské analogové televizní vysílání ukončeno v létě 2012.

Základní rozpočet pro užití výnosu z reklam na rok 2010 podle zákona č. 304/2007 Sb. je podle výnosů z reklamy odhadován ve výši 530 miliónů Kč, z roku 2009 bude převeden zůstatek zvláštního účtu ve výši 120 miliónů Kč. Mandatorní výdaje na Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie činí v roce 2010 150 miliónů Kč, pro zvláštní účet pro rozvoj zemského digitálního televizního vysílání, který spravuje Český telekomunikační úřad, je v rozpočtu vyčleněno 15 miliónů Kč. Na podporu digitalizace se navrhuje využít celkem 323 milionů Kč, z toho 228 milionů Kč na výstavbu a provoz multiplexu veřejné služby (v roce 2009 311 milionů) a zbývajících 95 milionů Kč na informační kampaň a služby spojené s digitalizací televizního vysílání dle podrobného popisu v návrhu (v roce 2009 to bylo 135 milionů Kč). Rozpočet na digitalizaci archivu České televize předpokládá náklady ve výši 122 milionů Kč a nutné prokazatelně vynaložené náklady České televize spojené s výběrem a správou výnosů budou ve výši 39 miliónů Kč.