Hlavní navigace

Vláda schválila zprávu o digitalizaci

[Tisková zpráva] Vláda na svém jednání 22. února schválila Souhrnnou zprávu Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice (NKS) o stavu přechodu na digitální televizní vysílání za rok 2009. Zpráva rekapituluje průběh přechodu na digitální televizní vysílání v České republice. „Přechod na digitální vysílání probíhá v souladu s Technickým plánem přechodu a bez větších obtíží jak na straně podnikatelských subjektů tak i samotných občanů,“ shrnul obsah zprávy Ing. Jaroslav Chýlek , 1. místopředseda NKS a náměstek ministra vnitra ČR pro informatiku.

Sdílet

Digitalizace pokračuje ukončením zemského analogového televizního vysílání v územní oblasti Sušice 28. února, další na řadě jsou územní oblasti České Budějovice a Ústí nad Labem. Více informací k digitalizaci viz www.digitalne.tv a na infolince 800 90 60 30.

Zpráva NKS rekapituluje rok 2009 z pohledu digitalizace televizního vysílání. V roce 2009 bylo ukončeno zemské analogové televizní vysílání ze tří vysílačů velkého výkonu: Praha – Žižkov, Praha – Cukrák a Plzeň – Krašov. Přechod ze zemského analogového televizního vysílání na digitální televizní vysílání přitom ve všech třech vypínaných územních oblastech proběhl bez vážnějších problémů a komplikací. „Díky dlouhodobé komplexní informační kampani, která probíhá celonárodně již od konce roku 2008 a postupně vždy graduje k datu vypnutí v daných územních oblastech, se nám daří držet všeobecnou informovanost obyvatelstva na úrovni 97 %. Z pravidelných výzkumných šetření dále vyplynulo, že před termínem definitivního vypnutí přešlo na digitální televizní vysílání cca 97 % občanů,“ říká národní koordinátor Zdeněk Duspiva.

Zpráva dále připomíná speciální aktivity cílené na podporu osob se zdravotním postižením. Těmto skupinám je věnována v rámci přechodu na digitální televizní vysílání zvláštní pozornost jak v oblasti informovanosti, tak i technické pomoci.

Mezi možné problematické momenty v dalším postupu digitalizace televizního vysílání v České republice zpráva řadí především nedostatek nových provozovatelů televizního vysílání. Dále snižující se prostředky směřující na informační kampaň, která je financována ze zvláštního účtu z příjmů z reklamy České televize. Vzhledem ke snižujícím se příjmům České televize z reklamy v důsledku současné ekonomické krize i v oblasti mediálního trhu se současně snižují i prostředky, které je možno vynaložit na informační kampaň. Třetí možnou problematickou oblast spatřuje NKS v oblasti výstavby sítí zemského digitálního televizního vysílání. V souvislosti s vypínáním analogových vysílačů velkého výkonu může docházet v některých oblastech ke ztrátě zdrojového signálu pro menší lokální vysílače. S tím souvisí potřeba zajistit funkčnost sekundární vysílací sítě do doby úplného vypnutí zemského analogového televizního vysílání. NKS proto doporučuje hradit náklady spojené se zajištěním primárního signálu pro vysílače sekundární sítě z radiokomuni­kačního účtu, který spravuje Český telekomunikační úřad tak, jak je mj. navrženo v aktuálních legislativních úpravách (novela zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích) .

Vláda Souhrnnou zprávu Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v České republice o stavu přechodu na digitální televizní vysílání za rok 2009 projednala na svém zasedání 22. února 2010.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).