Hlavní navigace

Zlato se čistí v ohni – Vladimír Petřek v cyklu Neznámí hrdinové – 13. 12.

[Tisková zpráva] Pravoslavný kněz Vladimír Petřek patřil k mimořádným postavám protinacistického odboje. Pomáhala mu hluboká víra v Boha a přesvědčení, že proti zlu je nutno bojovat i za cenu ztráty vlastního života. Vypráví o něm nový dokument z cyklu Neznámí hrdinové – Pohnuté osudy v pondělí 13. prosince na ČT2 od 20:55 hodin.

Sdílet

Vladimír Petřek byl mimořádně vzdělaný mladý muž pocházející z vlastenecké rodiny. Stejně jako další pravoslavní kněží z pražského chrámu Cyrila a Metoděje pocházel z Moravy. Narodil se v Olomouci, ale bohoslovecká studia ho zavedla až do Jugoslávie. Po úspěšném studiu na teologické fakultě bělehradské univerzity se stal zaníceným kazatelem. Láska k práci ho odváděla od světských radovánek a zastiňovala poněkud i jeho smysl pro rodinný život. Rozchod s manželkou později jí a dceři paradoxně zachránil život. Vladimír Petřek se zajímal rovněž o literaturu a uplatnil se i jako překladatel. Nacistickou okupaci nesl velmi těžce podobně jako ostatní pravoslavní kněží v čele s biskupem Gorazdem. Obávali se, že kapitulace způsobila národu těžkou morální újmu. O to více se sami pustili do boje s mocným nepřítelem. Biskup Gorazd rozlítil dokonce pronacistického ministra Moravce, když mu sdělil, že pravoslavná církev bude poslouchat takovou vládu, která bude zákonná.

Je proto pochopitelné, že po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha se ujali pronásledovaných parašutistů pravoslavní kněží z chrámu v Resslově ulici. Právě Vladimír Petřek je tam přivedl a denně o ně pečoval. Po zradě, která umožnila gestapu zjistit úkryt parašutistů, byl jako první ještě 18. června 1942 v noci zatčen, vyslýchán a 5. září popraven. Právě víra v Boha a láska k vlasti mu pomohly překonat všechnu krutost a ponižování, jimž byl během věznění vystaven. Válečná doba ho postavila do situace, která byla těžkou zkouškou jeho charakteru a odhodlání. Nezaváhal a vybral si cestu hrdiny. „Vladimír Petřek byl ve svých 34 letech, kdy ho nacisté popravili, vyzrálou a celistvou osobností. Ctil slovo, ale nad všechna slova pro něj nejvíc znamenal čin. A to potvrdil svým životem,“ říká režisér Zdeněk Všelicha.

Scénář a režie Zdeněk Všelicha, dramaturg Aleš V. Poledne, vedoucí výroby Helena Veselá. Cyklus Neznámí hrdinové – Pohnuté osudy vzniká v Redakci aktuální publicistiky a vedoucím projektu je Čestmír Franěk. Repríza dokumentu Zlato se čistí v ohni na ČT2 17. 12. v 10:05 a na ČT24 19. 12. v 07:32 hod.

www.ceskatele­vize.cz/program