Hlavní navigace

VMware ThinApp 4.0 zajišťuje bezkonfliktní virtuální běh libovolné aplikace na jakékoli verzi OS Windows

[Tisková zpráva] PALO ALTO, Kalifornie, 16. června 2008 — Společnost VMware, Inc. (NYSE: VMW), světový lídr v oblasti virtualizačních řešení od desktopů po datová centra, již brzy uvede na trh nový produkt VMware ThinApp 4. Jde o virtualizační řešení, jež zákazníkům umožní bezkonfliktně provozovat několik různých verzí libovolných virtuálních aplikací na operačním systému Windows. Jako příklad lze použít scénář, kdy uživatelé mohou na jednom operačním systému používat jak Internet Explorer 6, tak i jeho novější verzi s označením 7, a to bez nežádoucích kolizí.

Sdílet

Aplikace ThinApp založená na technologii Thinstall – přední virtualizační řešení v kategorii bez agenta – nevyžaduje žádný předinstalovaný software, a to jak na bázi fyzického, tak i virtuálního PC. Zároveň nejsou požadovány žádné manažerské nástroje ani pohotovostní infrastruktura. ThinApp dramaticky zlepšuje výslednou podobu aplikace, její balení, dodání i správu jednoduše tím, že povolí plug-and-play aplikacím využití současných systémů a manažerských nástrojů v podniku. ThinApp navíc zabalí aplikaci do běžně požívaných formátů (.MSI nebo .EXE), jež mohou být snadno zapojeny do existující infrastruktury správy softwarových licencí, jejich umístění a auditu.

ThinApp 4 přichází se dvěma revolučními novinkami – Application Link a Application Sync, které jednak umožňují dvěma virtualizovaným aplikacím vzájemnou komunikaci a dále dokáží pro vzdálené virtuální aplikace zajistit update. Tato vylepšení lze považovat za velmi zásadní pro snazší řízení virtuálních aplikací. ThinApp tak rozšiřuje možnosti virtualizačních produktů VMware o správu jak samotných desktopů, tak i jednotlivých aplikací.

Běžné nástroje pro zabalení a dodání jsou zatíženy konflikty aplikací a operačního systému, které následně vedou ke značné “křehkosti” pracovního prostředí. ThinApp eliminuje tyto konflikty a bezpečně připraví aplikace k přenosu na fyzické či virtuální desktopy. Výsledkem je řešení pro dodání aplikace, díky němuž mohou IT administrátoři definovat vlastní technologické postupy založené na tom, co daný obchod opravdu potřebuje a nebudou se již muset omezovat tím, co použitá technologie dokáže.

Zákazníci chtějí takové virtualizační technologie, které nebudou omezovat aplikace na jeden vybraný formát. ThinApp dovoluje jediné virtuální aplikaci, aby byla streamována ze sítě, prezentována z terminálového serveru, nahrána na USB flash paměť (například pro potřeby externího pracovníka) nebo třeba distribuována prostřednictvím standardních nástrojů, kde se vyžaduje pouze minimální míra integrace. ThinApp rovněž pomáhá IT administrátorům s řízením aplikací, které si příliš nerozumějí s prostředím sdílených uživatelů, jako je například Microsoft Terminal Server. Vytvořením oddělené instance s vlastním prostředím pro běh programů, v něž nemáme dokonalou důvěru, je dosaženo efektu, kdy každá z aplikací běží v kontextu relace spuštěné pro konkrétního uživatele bez nutnosti modifikace. Hlavní přínos tohoto řešení? Pokud někdo danou aplikaci svým zásahem “shodí”, ostatních uživatelů se tento problém vůbec nedotkne.

“Zabalení, testování a dodání jsou stále největšími položkami v oblasti nákladů, které vznikají při provozování pracovních prostředí a zároveň kolidují s bezpečností a kompatibilitou”, říká Jeff Jennings, viceprezident oddělení pro desktopové produkty VMware. “Díky VMware ThinApp mohou zákazníci rozpojit vazby mezi aplikacemi a jejich “podložím”, tedy operačním systémem, což činí jejich aplikační prostředí daleko odolnějším a zároveň flexibilnějším v oblasti udržení kontroly nad pracovní plochou.

Neustávající záplava nových aplikací, desktopů či operačních systémů s sebou přináší velké výzvy v oblasti řízení IT. Tento rozkol je původcem značného rizika pro každý obchod, neboť efektivita pracovníků může rychle klesat, pokud jejich aplikace nefungují tak, jak by měly. Navíc rostoucí požadavky na mobilitu a potřeba odolnosti jsou mnohdy zdrojem kompromisů v konfliktu se striktními požadavky regulace.

“V průběhu posledních dvou let se objevily nové klientské architektury, jež doplňují dnešní konfigurační nástroje, zvyšují efektivitu řízení a zároveň dovolují používat uživatelsky zaopatřenou pracovní plochu,“ říká Ronni Collville, viceprezident společnosti Gartner. “Za dalších 2 – 5 let bude přes 50 % velkých podniků používat virtualizaci aplikací za účelem úspory nákladů. Schopnosti budoucích virtualizačních technologií spolupracovat s konfiguračními nástroji více počítačů budou nesmírně důležité při snižování celkové složitosti a uvědomění si úspory nákladů souvisejících s testováním aplikací a desktopů.

Nejdůležitější vlastnosti VMware ThinApp 4.0:

  • Application Link (novinka) – volně plovoucí komunikace mezi vzájemně závislými virtuálními aplikacemi. Application Link dovoluje na sobě závislým aplikacím vzájemnou komunikaci (Java, .Net, IE, Office) za účelem eliminace konfliktů, snížení velikosti aplikace a zachování kontinuity spolu s možnostmi sledování softwarových licencí.
  • Application Sync (novinka) – umožňuje updaty aplikací prostřednictvím internetu. Application Sync vysílá updaty pro kritické virtuálně provozované aplikace uvnitř uživatelského počítače a zároveň i mimo podnik, přičemž používá HTTP/HTTPS.
  • “Package once, deploy anywhere” – heslo “Jedenkrát zabalit, použít kdekoliv” platí pro virtualizaci aplikací bez agenta. ThinApp používá Thinstall technologii, již lze považovat za průkopníka v oblasti virtualizace aplikací bez agenta, k tomu, aby bylo možné je používat na libovolném zařízení s operačním systémem Windows (stolní PC, notebook, tenký klient, virtuální pracovní plocha).
  • Spolupráce s existujícími nástroji řízení vedoucí ke snížení nákladů při zachování kompatibility. ThinApp se zapojuje do existujících procesů a nástrojů správy desktopů za účelem snížení nákladů a náročnosti u správy fyzických i virtuálních desktopů. Podle společnosti Gartner** mohou virtualizované aplikace snížit náklady na testování, zabalení a podporu aplikací až o 60 %.
  • Bezkonfliktní aplikace snižují riziko směřující proti kontinuitě byznysu. Aplikace jsou izolovány z “podloží” tvořeného operačním systémem, díky čemuž se snižují náklady a lze navíc zároveň používat různé verze téhož programu (např. Internet Explorer 6 a 7)
  • Znovuzískání kontroly nad desktopem. ThinApp spolu s celou rodinou virtualizačních produktů VMware (ACE, Fusion, Workstation, and Virtual Desktop Infrastructure) dovoluje IT segmentaci jejich aplikací, operačních systémů a přechodového rozestavení ke zrychlení procesů při současném snižování složitosti správy desktopů.

“VMware ThinApp dovoluje našim externím zaměstnancům práci s aplikacemi nezbytnými pro zvyšování productivity práce i v cizích sítích, kde existují obavy z bezpečnosti”, říká Robert Carter, senior IT inženýr ze společnosti Fluor Federal Services. “ThinApp je dalším příkladem cesty, díky níž VMware pomáhá zákazníkům řešit skutečné problémy tak, aby ušetřili čas, peníze i lidskou práci. Velmi se těším na to, až uvidím, jak se ThinApp dale rozvíjí.”

„Přístup VMware k poskytování modulárních virtualizačních řešení, jež pracují se stávajícími nástroji pro správu desktopů, dovoluje zákazníkům zrevidovat jejich postoj k migraci bez toho, aniž by byly narušeny stávající procesy“, říká Scott Fulton, viceprezident společnosti BMC Service Automation Product Line. “Obě společnosti se soustředí na poskytování koncových řešení, jež zaručují hladký přechod na virtualizaci desktopů. Náš úspěch v této oblasti již dovolil našim společným zákazníkům usměrnit jejich snahy v oblasti uživatelského zaopatření pracovní plochy díky zlepšenému sestavení služeb a dosahování vyšší operační efektivity.“´

Cena, balení a dostupnost
Nabídka VMware ThinApp zahrnuje kopii VMware Workstation a 50 klientských licencí za 5 000 USD. Klientské licence stojí 39 USD pro každý koncový bod, jejich platnost však není časově omezena. ThinApp bude možné zakoupit do 30 dnů prostřednictvím sítě distributorů, resellerů a OEM partnerů.

Služby a podpora
VMware bude pro ThinApp nabízet podporu ve schématu 5×12 Gold nebo 24×7 Platinum. Zároveň se počítá s nabídkou celé škály dalších služeb na podporu zavádění virtualizace aplikací, například ThinApp JumpStart, ThinApp Plan & Design, a ThinApp Application Packaging Framework.

Více informací o řešení VMware ThinApp naleznete na adrese http://www.vmwa­re.com/go/thi­napp.