Hlavní navigace

VMware informuje o výsledcích za třetí čtvrtletí roku 2008

[Tisková zpráva] Čtvrtletní příjmy vzrostly o 32% na 472 miliónů amerických dolarů; GAAP operační marže se navýšila o 21%, operační marže mimo GAAP rostla o 24%; Roční příjem k dnešnímu dni převyšuje celkový příjem za rok 2007 o 1,4 miliardy amerických dolarů.

Sdílet

PALO ALTO, Californie, Praha, 29.10.2008 – Společnost VMware, světový lídr v oblasti virtualizačních řešeních od desktopů až po datová centra, vydala písemnou zprávu o finančních výsledcích za třetí čtvrtletí roku 2008:

  • Příjmy za třetí čtvrtletí činily 472 milionů amerických dolarů, což představuje nárůst o 32% oproti třetímu čtvrtletí roku 2007
  • Operační příjem podle GAAP za třetí čtvrtletí roku 2008 činil 101 milionů amerických dolarů, což odpovídá nárůstu o 54% oproti třetímu čtvrtletí roku 2007
  • Operační příjem mimo GAAP za třetí čtvrtletí roku 2008 činil 115 milionů amerických dolarů, což znamenalo nárůst o 26% oproti třetímu čtvrtletí roku 2007.
  • Čistý příjem podle GAAP za třetí čtvrtletí dosáhnul výše 83 milionů amerických dolarů, nebo také 0,21 dolarů na akcii. Ve třetím čtvrtletí roku 2007 bylo dosaženo čistého příjmu podle GAAP ve výši 65 milionů USD či 0,18 USD na akcii.
  • Čistý příjem mimo GAAP za třetí čtvrtletí dosáhnul hodnoty 93 milionů amerických dolarů nebo také 0,24 dolarů na akcii, což znamená mírný nárůst ve srovnání s 85 milióny či 0,23 dolary na akcii, které byly vykázány za třetí čtvrtletí roku 2007.
  • Stav hotovosti se blížil 1,7 miliardám a časově rozlišený výnos ke dni 30. září 2008 činil 780 miliónů amerických dolarů.

Třetí čtvrtletí rostly příjmy společnosti v USA o 24% na 249 miliónů dolarů oproti třetímu čtvrtletí roku 2007. Mezinárodní příjmy vzrostly oproti třetímu čtvrtletí roku 2007 o 42% na 224 miliónů amerických dolarů, a to zejména díky stabilnímu prostředí v Evropě.

„VMware zaznamenalo další úspěšný kvartál, a to navzdory náročnému ekonomickému prostředí,“ říká Paul Maritz, prezident a výkonný ředitel VMware. To je vůbec nejlepší doklad o hodnotě virtualizačních řešení, jež poskytujeme našim zákazníkům. Jelikož obchodní a vládní organizace jsou čím dál více nuceny dělat více práce za méně peněz, přemísťují VMware na vrchol svého užšího seznamu strategických priorit. Snižováním kapitálových a operativních výloh se stáváme efektivnějšími, flexibilnějšími a platnějšími hráči na trhu – to jsou prokázané přínosy, které poskytujeme našim více než 120 000 zákazníkům.“

„Na zářijové akci VMworld 2008,“ pokračuje Paul Maritz, „jsme odhalili tři klíčové podněty vedoucí k vytvoření projektu, díky němuž umožníme naším zákazníkům získat více služeb za méně peněz. Plánujeme rozšířit naši současnou infrastrukturu VMware do komplexního virtuálního operačního systému pro datová centra (tzv. enterprise cloud), který je vysoce elastický, samosprávný a samoopravitelný. To umožní zákazníkům zacházet s jejich IT infrastrukturou jako s jedním obrovským počítačem, s nímž mohou pracovat efektivněji a flexibilněji. Zároveň mohou současně využívat různé aplikace v různém stupni zatížení. Tento přístup, spojený s prací vynaloženou pod iniciativou vCloud, taktéž otevře dveře alternativě, kdy mohou být některé aplikace odpojeny podle potřeby externího cloudu. Jako doplněk k těmto přístupům provede naše iniciativa vClient nástin toho, jak nashromáždit tenké i silné klienty do jednotné soustavy a nabídnout uživateli to nejlepší od obou. Realizace této iniciativy začíná v tomto čtvrtletí s hlavní zprávou našeho klientského nástroje pro správu virtualizace, VWware View™ 3.0, přičemž první dodávky jsou očekávány v průběhu roku 2009.“

Významné okamžiky v třetím kvartálu a strategická oznámení
VMworld 2008 navštívilo rekordních 13 800 zájemců z více než 156 zemí světa, což představuje 30 % nárůst v porovnání s loňskou návštěvností. Konferenci podpořilo 215 sponzorů a vystavovatelů, a to včetně Platinových Sponzorů, mezi něž se řadí například Cisco, Dell, EMC, HP, IBM, Intel, NEC, NetApp a Symantec.

Virtuální operační systém pro datová centra (VDC-OS) – přelomové nové produkty a technologie jsou plánovány jakožto rozšíření stávající VMware infrastruktury do podoby komplexního operačního systému pro datová centra, který dokáže sjednotit různé IT zdroje (servery, storage a síťové prvky) do jediného cloudu. Díky tomuto sjednocení mohou zákazníci dosáhnout vyšší efektivity a flexibility při správě heterogenních aplikačních systémů. Nové možnosti oznámené společností VMware pro VDC- OS budou dostupné v průběhu roku 2009.

Iniciativa vCloud – s podpoou více než 100 partnerů, mezi nimiž nechybí BT, Rackspace, SAVVIS, SunGard, T-Systems nebo také Verizon Business, je naše vCloud iniciativa zaměřena na pomoc společnostem bez rozdílu velikosti, které potřebují citlivě pracovat s výpočetní kapacitou svých IT zařízení, a to jak uvnitř, tak i vně firewallů. Klíčovým bodem celé iniciativy je fakt, že společnosti musejí mít v této oblasti absolutní volnost v rozhodování, jak chtějí svoje aplikace provozovat, kdy je chtějí provozovat, v jaké míře je chtějí provozovat. Důležité je také rozhodnutí, zda chtějí aplikace provozovat interně nebo jako externí službu.

Inicitativa vClient zaměřená na poskytování univerzálních klientů – desktopů, které následují uživatele do libovolného koncového bodu a zároveň poskytují vysoce personalizované pracovní prostředí, které je bezpečné, cenově výhodné a snadno ovladatelné ze strany uživatelů i administrátorů IT. Prvním krokem této iniciativy je zavedení VMware View – sady produktů, které rozšiřují řešení VMware Virtual Desktop Infrastructure (VDI) tak, aby obsahovala serverem hostované virtuální desktopy i klientské virtuální desktopy, které mohou běžet na jakémkoliv notebooku nebo stolním počítači. Iniciativa vCloud v sobě přináší několik nových vizualizačních technologií, jejichž představení společnost VMware plánuje na rok 2009. Tyto nové technologie budou zahrnovat klientskou virtualizaci, správu obrazů (v podobě VMware View Composer) a offline desktop.

Byla oznámena všeobecná dostupnost nového VMware Studia, což je autorizační a konfigurační nástroj sloužící ke konstrukci Virtual Appliances a vApps. Rovněž byla oznámena dostupnost VMware Lab Manager 3, VMware Fusion™ 2.0 a VMware Workstation 6.5.

VMware a Cisco plánují přivést na trh řešení pro datová centra, jež bude navrženo tak, aby zvýšilo škálovatelnost a zlepšilo operační kontrolu nad virtuálními prostředími. Produkt Cisco Nexus® 1000V se brzy stane položkou integrovanou do VMware Infrastructure. Cisco a VMware rovněž zamýšlejí zkombinovat svoje znalosti z oblasti sítí a vizualizace do podoby nových multidiscipli­nárních služeb a certifikačních školení pro resellery, jež budou mít za úkol podpořit tvorbu zákaznické strategie v oblasti vizualizace datových center. Zároveň Cisco a VMware spolupracují na integraci řešení založených na Virtual Desktop Infrastructure do produktů na bázi Cisco Application Delivery Networking. Cílem této kooperace je zlepšení výkonu virtuálních desktopů šířených prostřednictvím sítí WAN (Wide Area Networks).

Finanční výhled
Následující prognózy jsou založeny na aktuálně dostupných informacích. V současnosti se celý svět potýká s nejistotami při vývoji hospodářské situace, což je situace, v níž se stává predikování budoucího vývoje velmi nesnadnou disciplínou. Je tedy možné, že se skutečné výsledky mohou lišit od těchto prognóz.

VMware si v roce 2008 udrží směr nastolený v oblasti tržeb, jež se v meziročním srovnání zvýší o 42 až 45%. S ohledem na opatrnost společnost VMware předpokládá, že růst bude spíše na dolní hranici nabízeného rozpětí.

Operační marže podle GAAP za čtvrté čtvrtletí 2008 je zacílena na hodnotu mezi 16 a 18%. Tento odhad již v sobě zahrnuje kompenzace na poli akcií, daně zaměstnanců v oblasti operací s akciemi a amortizaci nehmotných aktiv a kapitalizovaných nákladů vývoje software, jež jsou stanoveny na 6% plánovaných tržeb.

O společnosti VMware
Společnost VMware (NYSE: VMW) je světovým lídrem v oblasti virtualizačních řešení od desktopů až po datová centra. Zákazníci všech velikostí spoléhají na společnost VMware při redukci kapitálových a operativních výloh, zajišťují díky ní nepřetržitý provoz svého businessu, posilují bezpečnost a zároveň snižují spotřebu elektrické energie. S tržbami VMware ve výši 1,3 miliardy USD v roce 2007 mělo co do činění více než 120 000 zákazníků a více než 20 000 obchodních partnerů. VMware je jednou z nejrychleji se rozvíjejících softwarových společností na světě. Vedení VMware sídlí v Palo Alto, Kalifornie. Majoritním vlastníkem je společnost EMC Corporation (NYSE: EMC), webové sídlo naleznete na www.vmware.com.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).