Hlavní navigace

Volný zvyšuje svůj zisk

[Tisková zpráva] Praha, 19. srpna 2009 - Společnost Volný v prvním pololetí letošního roku vykázala zisk před zdaněním (EBITDA) ve výši 25,3 milionu korun. Společnost zároveň vykazuje pozitivní cash flow a je zcela nezávislá na cizích zdrojích financování.

Sdílet

Celkové tržby Volného za první pololetí roku 2009 dosáhly 419,7 milionu korun. Hlavním důvodem dobrých ekonomických výsledků je zefektivnění činnosti a zejména provedená restrukturalizace společnosti. Zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) za prvních šest měsíců přesáhl 25 milionu korun, což znamená překročení plánu o téměř 50 %.

Předseda představenstva Aleš Zeman říká: „Systematické restrukturalizační změny i v návaznosti na skupinu Dial Telecom přinesly úspory v oblasti provozních nákladů a nutných investic. Díky tomu Volný nyní vykazuje pozitivní cash flow a je zcela nezávislý na cizích finančních zdrojích.“ Ve druhém pololetí letošního roku již společnost Volný nepředpokládá další významné restrukturalizační náklady. To společně se zefektivňováním provozu přinese další zlepšení finančních ukazatelů za rok 2009.

Dial Telecom se stal novým vlastníkem společnosti Volný (dříve Telekom Austria Czech Republic) v prosinci 2008. Volný, a.s. pak vznikl v roce 2009 a patří do skupiny Dial Telecom, která zahrnuje společnosti Dial Telecom v České republice a na Slovensku a eTel na Slovensku.

O společnosti:
VOLNÝ je významný český poskytovatel telekomunikačních služeb. Značka VOLNÝ má v českém prostředí dlouhou tradici a existuje na místním trhu již od roku 1995. Společnost VOLNÝ nabízí svým zákazníkům komplexní řešení telekomunikačních potřeb.