Hlavní navigace

VŠMIE pořádá bezplatné počítačové kurzy pro veřejnost

[Tisková zpráva] Praha, 23. července 2010 – Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (VŠMIE) bude od srpna do konce září učit veřejnost práci s počítačem. Kurzy jsou pořádány zdarma a jejich kapacita je omezená. Zájemci mají nyní poslední možnost přihlásit se.

Sdílet

Kurzy jsou tematicky rozděleny do čtyř témat: Základy práce s počítačem, Elektronická pošta, Skype a telefonování po internetu a Sociální sítě. Účastníci by si tak měli osvojit běžné ovládání počítače, práci s elektronickou poštou, princip a způsoby používání programu Skype či základní principy, termíny a funkce sociálních sítí.

„Kurzů se může zúčastnit prakticky kdokoliv. Základy práce s počítačem jsou určeny pro úplné začátečníky, v minulém roce jsme zaznamenali velký zájem především z řad seniorů,“ uvádí k projektu Radek Řechka, ředitel a kvestor VŠMIE. „Předchozí základní uživatelskou znalost práce na počítači již vyžadují kurzy s výukou elektronické pošty a komunikace a sociální sítě,“ dodává Řechka.

„Každý z termínů má omezenou kapacitu 16 účastníků a v loňském roce byly kurzy plně obsazeny, letos to bude podobné,“ uvádí Řechka. „Díky opětovnému získání grantu MČ Praha 5 jsou totiž kurzy pořádány zdarma.“

Přihlášky do kurzů se přijímají v pracovní dny od 9 do 16 hodin na telefonním čísle 270 001 104, a to až do termínu zahájení kurzu nebo naplnění jeho kapacity. Více informací o jednotlivých kurzech se dozvíte na internetových stránkách VŠMIE: http://www.vsmi­e.cz/cz/semina­re_kurzy_a_sko­leni/pro_verej­nost/kurzy_po­citacu_pro_ve­rejnost

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE) byla založena v roce 2001 jako soukromá vysoká škola s tříletým studijním programem (Bc.) v oborech Aplikovaná informatika, Manažerská ekonomika, Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Všechny studijní obory jsou zaměřeny na poskytování optimální kombinace informatických, ekonomických a právních znalostí a dovedností. Škola realizuje výuku v Praze, otevřela také svou první pobočku v Sokolově. V současnosti studuje na VŠMIE v prezenční i kombinované formě více než 1 000 studentů.

VŠMIE dbá nejen na kvalitu svých výukových programů, ale také na sepětí s odbornou praxí. Mezi její nejvýznamnější partnery patří už několik let společnosti IBM, Hewlett-Packard, Komerční banka a další. Dalším významným úspěchem je získání akreditace Cisco Academy od společnosti Cisco Systems. VŠMIE je mimo jiné aktivním členem vzdělávacího systému Netacad. Na půdě školy pravidelně probíhají kurzy CCNA (Cisco Certified Network Asociate), přičemž účast na těchto vzdělávacích programech je pro všechny studenty zdarma. V roce 2009 se VSMIE zapojila také do celosvětově uznávaného projektu Oracle Academy. Více informací na www.vsmie.cz.