Hlavní navigace

VŠMIE představila nový projekt integrovaného e-learningového systému

[Tisková zpráva] Projekt kombinovaného studia tak nabízí studentům větší samostatnost a zodpovědnost

Sdílet

PRAHA – 13. ledna 2009 – Vytvoření integrovaného e-learningového systému, který bude umožňovat především kombinovanou formu studia ve všech studijních oborech, je hlavním cílem nového projektu VŠMIE. Kromě kombinované formy studia bude systém sloužit také jako podpůrný prostředek pro studenty denního studia, pro účastníky kurzů celoživotního vzdělávání a pro studenty středních škol.

Klíčovým principem charakterizujícím soudobé trendy v e-learningu je primární zaměření na studenta a jeho aktivní roli v procesu e-learningového vzdělávání. Vytvořený systém bude právě primárně zaměřen na potřeby studenta a na dvoucestnou aktivní spolupráci mezi studentem a vyučujícím. Role studenta se tak posouvá z pouhého pasivního konzumenta do pozice aktivního producenta. Student bude sám kontrolovat proces učení, podílet se na definování jeho průběhu a relevantního obsahu. Prostřednictvím e-learningové aplikace bude student spolupracovat s vyučujícím i s ostatními studenty kurzu. Student si bude sám určovat režim práce a dobu trvání s jednotlivými moduly, časový rámec u každého předmětu určí vyučující.

„Za klíčový považujeme silný důraz na komunikaci a kooperaci. Obsah kurzů nelze vytvořit pouhým mechanickým překlopením existujících materiálů do elektronické podoby. Budeme je sice v maximální míře využívat, jejich formu je ale nutno přizpůsobit potřebám efektivního e-learningu,“ řekl Radek Řechka, ředitel a kvestor Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky.

Vytvoření a spuštění e-learnignového systému na škole umožní dané cílové skupině studovat ve vyšší míře distančním způsobem. To poskytne možnost studia i osobám, které mají pracovní či jiné povinnosti a překážky, které jim nedovolí pravidelné docházení do školy.

Zavedení e-learningového systému povede ke zvýšení kvality výuky zejména kombinovaného studia, přínos projektu spočívá i v podpoře a rozvoji nových technologií a nových a moderních forem výuky. E-learnignová forma výuky zažívá v současnosti velký rozkvět, pro mnohé studenty je však stále věcí neznámou. Projekt VŠMIE přispěje právě k osvojení této formy výuky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).