Hlavní navigace

Vstupenka do virtuální reality

[Tisková zpráva] Ve čtvrtek 22. února 2007 v 9.00 hodin v suterénu Provozně ekonomické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně proběhlo slavnostní otevření Laboratoře virtuální reality.

Sdílet

Laboratoř virtuální reality je pedagogicky orientovaným pracovištěm. Studenti zde mohou jak v rámci předmětů, tak příp. samostatně pracovat na projektech a závěrečných pracích z oblasti grafiky (3D prostorové vnímání, zpětná detekce pohybu pozorovatele po pracovní scéně) nebo z jakéhokoliv jiného oboru činnosti, kde místo 2D zobrazení na plátně potřebují studenti vidět trojrozměrné zobrazení v prostoru.

Laboratoř disponuje výkonným zobrazovacím systémem, který umožní až pěti pozorovatelům vnímat objekty zobrazované speciálním grafickým software jako prostorové, přičemž jeden z účastníků virtuálního prostoru disponuje ovládacím zařízením celé scény. Každý z pozorovatelů má na očích speciální brýle (jako např. v 3D kině, které je možné navštívit v Praze). Systém dokáže vnímat náklony hlavy a polohu v prostoru a adekvátně podle toho s kresbou manipulovat (přibližovat, oddalovat apod.).

Tento v Evropě unikátní systém lze využít zejména při vizualizaci geografických, statistických a ekonomických dat, zobrazení virtuálního modelu krajinných či nábytkářských architektů, bioklimatologických modelů, zařízení z fyziky či automobilového průmyslu, struktur chemických sloučenin apod.

Pracoviště je stavěno jako plně propojitelné s podobnými zařízeními ve světě, tzn. na dané scéně se mohou pracovně podílet týmy z více univerzit a navzájem spolu komunikovat a tvořit výsledky.

Laboratoř virtuální reality je projekt realizovaný za přispění členů Ústavu informatiky, Ústavu informačních a komunikačních technologií a za finanční podpory Fondu rozvoje vysokých škol, Provozně ekonomické fakulty a Rektorátu MZLU v Brně.