Hlavní navigace

Vyhodnocení průběhu přechodu analogového na digitální televizní vysílání k 15. březnu 2009

[Tisková zpráva] Český telekomunikační úřad (ČTÚ), v souladu s nařízením vlády o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (TPP), již podruhé vyhodnotil průběh přechodu v jednotlivých územních oblastech.

Sdílet

Dokument obsahuje aktuální informace o stavu digitalizace k 15. březnu 2009. Informuje o postupné realizaci všech vysílacích sítí pro šíření DVB-T vysílání i porovnání s výchozím stavem pokrytí České republiky, resp. jednotlivých územních oblastí, analogovým a digitálním televizním vysíláním.

Oproti září 2008 se pokrytí území a obyvatel signálem sítí zemského digitálního televizního vysílání výrazně zvýšilo zejména u sítě 1. V případě sítě 1 (programy ČT) se pokrytí počtu obyvatel zvýšilo o 51 procentních bodů na 61,5 % obyvatel, u sítě 2 (programy TV Nova a TV Prima) o 10 procentních bodů na 53 % obyvatel. Pokrytí sítí 3 se zvýšilo o 16 procentních bodů na 45,9 % obyvatel a v případě sítě 4 se pokrytí sítí zvýšilo o necelých 10 procentních bodů na 26,6 % obyvatel.

Vzhledem k nezbytnosti uvolnění rádiových kanálů pro jejich další využití k zahájení DVB-T vysílání především ve vysílací síti 1 vyhrazené pro šíření veřejnoprávního multiplexu došlo k ukončování analogového televizního vysílání programu ČT2. Oproti rozsahu pokrytí počtu obyvatel k termínu 15. září 2008 (90,8 % pokrytí počtu obyvatel ČR) klesla tato hodnota na 64,4 %. U zbývajících programů (ČT1, Nova a Prima) nedošlo k žádné změně rozsahu pokrytí.

V průběhu listopadu a prosince 2008 byl též realizován druhý celostátní výzkum dospělé populace ČR starší 15 let k tématice přechodu na digitální televizní vysílání. Garantem zadání a vyhodnocení uvedeného výzkumu, který bude pravidelně v průběhu přechodu opakován, je ČTÚ. Výsledky výzkumu jsou přílohou zprávy o průběhu přechodu (příloha č.1).

ČTÚ pokračoval v mezinárodních koordinačních a pracovních jednáních, jejichž cílem bylo zajištění a dokončení mezinárodní koordinace rádiových kanálů potřebných v roce 2009 pro realizaci vysílacích sítí podle TPP i pro další možné doplnění vysílacích sítí podle rozvojových plánů jednotlivých operátorů, resp. potřeb pokrytí signálem. V rámci těchto jednání se podařilo zajistit všechny potřebné i požadované rádiové kanály nezbytné pro pokračování plánovaného rozvoje DVB-T vysílání v roce 2009.

ČTÚ rovněž 2. února 2009 uveřejnil druhý materiál k diskusi o budoucím využití digitální dividendy, která by měla vzniknout uvolněním části rádiových kanálů po dokončení procesu přechodu. Potenciální rozhodnutí týkající se využití digitální dividendy může v budoucnosti vyvolat některé kmitočtové změny v současných vysílacích sítích DVB-T, které budou nezbytné pro uvolnění předpokládaného souvislého úseku rádiového spektra a jeho následné využití jinými službami elektronických komunikací.

Výše uvedená zpráva o průběhu přechodu na digitální vysílání je také předmětem prvého půldne workshopu ČTÚ k digitální dividendě, který se koná ve dnech 17.–18. března 2009. Podrobnosti o workshopu na www.digitalni-dividenda.cz, kde naleznete i zveřejněné dokumenty.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).