Hlavní navigace

Vyhodnocení průběhu přechodu analogového na digitální televizní vysílání k 15. březnu 2010

[Tisková zpráva] Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“), v souladu s nařízením vlády o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (dále jen „TPP“), již počtvrté vyhodnotil průběh přechodu v jednotlivých územních oblastech. Dokument obsahuje aktuální informace o stavu digitalizace k 15. březnu 2010. Informuje o stavu realizace všech vysílacích sítí pro šíření DVB-T vysílání, zahrnuje i porovnání s výchozím stavem pokrytí České republiky, resp. jednotlivých územních oblastí, analogovým (dále jen „ATV“) a digitálním (dále jen “DTV“) zemským televizním vysíláním.

Sdílet

Z pohledu harmonogramu přechodu na zemské digitální televizní vysílání dle TPP se celý proces nachází již v polovině plánovaného přechodného období. V této první polovině procesu (v období od května 2008 k datu 15. března 2010) se podařilo zejména zajistit rozvoj vysílacích sítí 1 a 2 šířících stávající celoplošné analogové televizní programy (ČT1, ČT2, Nova a Prima) v rozsahu dosahujícím téměř ¾ obyvatel České republiky. Zemské analogové televizní vysílání však bylo ukončeno pouze v míře nezbytné.

K 15. březnu 2010 lze tedy konstatovat, že přechod probíhá v podstatě v souladu s harmonogramem stanoveným v TPP. Výjimkou stále zůstává vysílací síť 4, pro jejíž rozvoj není k dispozici programová náplň. Pokrytí obyvatel České republiky digitálním televizním vysíláním šířeným jednotlivými vysílacími sítěmi u sítě 1 dosáhlo hodnoty téměř 95 %, u vysílací sítě 2 dosáhlo 73 % a u vysílací sítě 3 hodnoty 55 %. Vysílací síť 4 zajišťuje pokrytí pouze pro 22 % obyvatel České republiky (Praha, Brno, Ostrava).

V případě analogového vysílání se vypočtené pokrytí obyvatel České republiky snížilo u programu ČT1 na 79 % z původních 99,6 %, u programu ČT2 kleslo na 41,3 % z původních 90,8 %, u programu Nova kleslo na 92 % z původních 97,7 % a u programu Prima na 45,8 % z původních 73 %.

Počínaje prosincem 2008 postupuje proces přechodu na digitální vysílání v souladu s harmonogramem stanoveným v TPP. Provoz dominantních vysílačů v jednotlivých územních oblastech je zahajován v nejzazším termínu stanoveném v příloze 2 TPP. Vysílací sítě 1 a 2, ve kterých jsou šířeny stávající celoplošné programy, jsou v rámci jednofrekvenčních sítí rozšiřovány o další vysílače velkého výkonu i o dokrývače malého výkonu v lokalitách, kde není zajištěno dostatečné pokrytí. Vysílací síť 3 je realizována v souladu s harmonogramem v minimálním rozsahu stanoveném v TPP.

Z dosavadního průběhu realizace přechodu, zkušeností a poznatků získaných od jednotlivých provozovatelů vysílání i ohlasů veřejnosti vyplývá, že by i v dalším období neměl být problém splnit cíle procesu přechodu na celém území České republiky v plánovaných termínech. Rozvoj vysílacích sítí 1 a 2 tak naplňuje hlavní účel TPP, kterým je převedení stávajícího zemského celoplošného analogového televizního vysílání na vysílání digitální bez negativních dopadů na možnost příjmu televizního vysílání veřejností – v současné době má již téměř 73% obyvatel možnost přijímat digitálně stávající celoplošné programy veřejnoprávní TV i tradičních komerčních TV (NOVA, Prima).

Postup výstavby sítí pro digitální televizní vysílání tak zajišťuje, že 95 % obyvatel České republiky může přijímat signál alespoň jedné vysílací sítě pro šíření DVB-T, tedy pouze 5 % obyvatel zatím nemá k dispozici žádné digitální vysílání. K termínu 15. března 2010 byla dostupnost digitálních signálů jednotlivých vysílacích sítí vyhodnocena následovně:

  • 54,6 % obyvatel má dostupný příjem vysílání z digitálních sítí 1, 2 a 3,
  • 72,6 % obyvatel má dostupný příjem vysílání z digitálních sítí 1 a 2
  • 22,1 % obyvatel má dostupný příjem pouze digitální sítě 1.

Pro naplnění minimálního rozsahu vysílací sítě 1 v souladu s harmonogramem stanoveným v TPP tak zbývá realizace tří vysílačů velkého výkonu, která proběhne do konce roku 2010. Pro naplnění stejného rozsahu vysílacích sítí 2 a 3 zbývá ještě realizace šesti vysílačů velkého výkonu. Zpráva také zahrnuje, v souvislosti se zahájením postupného ukončování zemského ATV v jednotlivých územních oblastech, i údaje o měření pokrytí obyvatel České republiky televizním signálem, zajišťovaném ČTÚ. Měření jsou zaměřena především na lokality, kde je pokrytí analogovým signálem zajišťováno televizními převaděči a kde jsou výpočtem indikovány nedostatky v pokrytí DTV.

Na základě dosavadních zkušeností s průběhem přechodu na digitální televizní vysílání se potvrzují prvotní předpoklady a stanoviska ČTÚ, že je možno přechod realizovat v časovém rámci odpovídajícím doporučením EK (do začátku roku 2012) a že provozovateli vysílání původně požadované minimální lhůty pro souběžné vysílání jsou zbytečně dlouhé. Stanovené datum vypnutí analogového zemského vysílání k 11. 11. 2011 lze tedy podle názoru ČTÚ dodržet i bez lokálních výjimek, které obsahuje TPP.

V návaznosti na monitorování procesu digitalizace byl v průběhu května a června realizován již čtvrtý rozsáhlý reprezentativní celostátní výzkum dospělé populace ČR starší 15 let k tématice přechodu na digitální televizní vysílání. Garantem zadání a vyhodnocení uvedeného výzkumu, který je pravidelně v průběhu přechodu opakován, je ČTÚ. Výsledky výzkumu jsou přílohou Zprávy o průběhu přechodu na zemské digitální televizní vysílání (viz příloha Zprávy). Celý text zprávy naleznete na stránkách ČTÚ věnovaných digitalizaci http://dtv.ctu.cz/

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).