Hlavní navigace

Vyjádření MEDIARESEARCH k situaci kolem výběrového řízení na realizátora elektronického měření sledovanosti televize 2013-2017

[Tisková zpráva] Předsedkyně představenstva MEDIARESEARCH, a.s. Tereza Šimečková považuje za nutné vyjádřit se k situaci kolem výběrového řízení na realizátora elektronického měření sledovanosti televize 2013-2017, pořádaného Asociací televizních organizací (ATO) podle zákona o veřejných zakázkách.

Sdílet

Podle oficiálního protokolu, který jsme si vyžádali, výběrová komise ATO vybrala nabídku společnosti MEDIARESEARCH a doporučila ji vyhlásit jako vítěze. Naši nabídku vybrala poté, co nejprve v prvním kole ze všech čtyř podaných nabídek vyřadila pro neúplnost nabídky společností GfK a AC Nielsen a v druhém kole pro nesplnění podmínek nabídku společnosti TNS AISA. Z protokolu, který byl všem čtyřem společnostem zaslán po otevření obálek, vyplývá, že jedna z vyřazených společností neuvedla ve své nabídce nabídkovou cenu a nepřiložila smlouvu, druhá nepřiložila podepsanou smlouvu (hlavní dokument celé nabídky). Z dožádaného protokolu z druhého jednání komise vyplývá, že třetí společnost svou nabídkovou cenou významně překročila maximální cenu, kterou v zadání stanovilo ATO. Z výše uvedeného vyplývá, že důvody vyřazení ostatních uchazečů nejsou formální povahy.

Dále z médií víme, že tři členové ATO (Česká televize, Prima a AKA) vyslovili souhlas s tím, aby ATO vydalo rozhodnutí, že nabídka MEDIARESEARCH byla vybrána v rámci výběrového řízení a uzavřelo s MEDIARESEARCH smlouvu, a že vlastník TV Nova CET21 souhlas neudělil a navrhl zrušení tendru a vypsání nového výběrového řízení.

Zadání tendru bylo velmi precizně zpracované (mj. je zadání veřejně dostupný dokument, který si může ze serveru veřejných zakázek po registraci kdokoli stáhnout a přečíst. Popř. je dokument k nahlédnutí i ve společnosti MEDIARESEARCH). Každý právník, který si zadání přečetl, musel být schopen potenciálnímu uchazeči vysvětlit, že zadání přesně specifikuje, jaké parametry měření ATO požaduje, jaké stanoví podmínky na zkušenosti potenciálního realizátora a jakou určuje maximální možnou cenu.

Nejsou nám známy žádné právní ani procesní chyby výběrového řízení a nepochybujeme, že pokud nějaké snad nastaly, budou ostatními účastníky tendru použity všechny přípustné opravné prostředky k tomu, aby se domohli svých nároků. Pokud však takové chyby nenastaly, nevidím žádné zákonné důvody, proč by mělo být výběrové řízení zrušeno a nemělo být dokončeno. I pro zrušení výběrového řízení musí být naplněny zákonné podmínky, a pokud naplněny nebudou, bude se MEDIARESEARCH domáhat svých práv všemi přípustnými prostředky. Jsme přesvědčeni, že výběrové řízení na realizátora elektronického měření sledovanosti televize 2013–2017 proběhlo transparentně a přísně v souladu se zákonem a zadávací dokumentací. Nabídka MEDIARESEARCH musela být výběrovou komisí přečtena a posouzena ve smyslu splnění veškerých požadovaných parametrů měření.

Jakkoli rozumíme rozladění CET21 nad tím, že v poslední fázi hodnocení zbyla pouze naše nabídka, není naší vinou, že se tak stalo. Připravili jsme svoji nabídku s veškerou péčí a odbornou znalostí a nabídky jiných uchazečů s vhodností naší nabídky nijak nesouvisí. Pokud byly vyřazeny neprávem, domohou se svého práva opravnými prostředky. Naši nabídku považujeme za velmi kvalitní a v případě zájmu jsme ochotni do naší nabídky nechat nahlédnout novináře a odbornou veřejnost, vysvětlit jim detaily včetně nabízené ceny. Konzultovali jsme situaci se specialisty na veřejné zakázky – situace, kdy „zbude“ jediná nabídka, není neobvyklá. Podstatné v tom případě je, jestli nabídka splňuje zadání a veškeré podmínky tendru.

ATO díky tendru dosáhlo situace, kdy může uzavřít kontrakt dle nabídky, která je výrazně levnější než aktuální měření, zachovává všechny jeho klíčové parametry a současně nabízí mnohem rozsáhlejší projekt (např. nově měření timeshift sledovanosti, měření sledovanosti internetových archivů, online data pro všechny členy zdarma). Jsem přesvědčena, že takový projekt prospěje dalšímu rozvoji mediatypu televize.

Případné nové výběrové řízení by těžko mohlo přinést zásadně jiné nabídky, protože nejsou žádní jiní relevantní uchazeči, než byli účastníky výběrového řízení a tyto nabídky jsou ATO známy včetně cenových a kvalitativní parametrů bez ohledu na to, jestli byly vyřazeny anebo nikoli.

V této chvíli a za situace, která panuje kolem výběrového řízení, je největším problémem čas. Je logické, že původním plánem ATO bylo vypsat výběrové řízení tak, aby mohlo být do určitého data rozhodnuto a rozhodnutí nabylo právní moci. A že tento termín souvisel s koncem aktuálního kontraktu tak, aby byl dostatek času na přípravu projektu nového.

Patová situace kolem výsledku výběrového řízení na realizátora elektronického měření sledovanosti televize 2013–2017 může způsobit problémy v návaznosti stávajícího a nového projektu. Například na rok 2012 již není kontrahován kontinuální výzkum (který je zásadní podmínkou kvality výsledných dat), protože se předpokládalo, že v té době již poběží zaváděcí výzkum jiného projektu. Pokud by nebyl realizován ani zaváděcí, ani kontinuální výzkum, situace kolem měření televizní sledovanosti se bude komplikovat. Domníváme se, že jakákoli prodleva může v konečném důsledku negativně ovlivnit investice do televizní reklamy. Přitom televize, i přes nedávnou ekonomickou krizi, drží svoji vůdčí pozici a svůj podíl na příjmech reklamy a zaznamenala, na rozdíl od ostatních mediatypů (s výjimkou internetu), jen relativně malý propad. Jakékoli rozkolísání „obchodní měny“, což je u televize její sledovanost, by mohlo tomuto mediálnímu segmentu pouze uškodit.

Za MEDIARESEARCH, jako stávajícího realizátora měření můžeme v této chvíli pouze slíbit, že uděláme maximum pro zachování kvality výstupů stávajícího projektu, necítíme se však odpovědni za stav, který v souvislosti s výběrovým řízením panuje.