Hlavní navigace

Vyjádření o.s. HERMES k jednání s původně plánovaným partnerem projektu „Pražského mediálního a komunikačního centra“ - společností „dada media, s.r.o.“

[Tisková zpráva] Vzhledem k tomu, že představitel společnosti dada media s.r.o. Miroslav Pýcha zveřejnil na svých internetových stránkách nepodložené pomluvy a nepravdivé informace, které mají nepokrytě za cíl poškodit o.s. HERMES a projekt „Pražského mediálního a komunikačního centra“, pokládá o.s. HERMES za svoji povinnost se k činnosti dada media vyjádřit a uvést okolnosti okolo této společnosti na pravou míru.

Sdílet

Projekt „Pražského mediálního a komunikačního centra“ počítal se společností dada media jako s partnerem projektu. Společnost měla zajišťovat některé okrajové aktivity jako zajištění pilotní, modelové novinářské výuky jako novinářské nadstavby v internetovém rádiu, zajištění výuky pomocí e-learningu, zřízení a provoz webových stránek.

Od podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace probíhala se společností dada media s.r.o. zastupovanou Ing. Miroslavem Pýchou jako jejím jediným majitelem jednání o podpisu partnerské smlouvy; po 1. září 2005 jsme jednali velice intenzivně. Předali jsme představiteli dada media s.r.o. panu Pýchovi několik návrhů partnerské smlouvy. Pan Pýcha žádný z nich neakceptoval a trval na tom, že partnerská smlouva musí společnosti dada media s.r.o. zajistit celkový objem čerpání finančních prostředků, a to ve výši několika milionů korun. K podpisu partnerské smlouvy proto nedošlo.

Důvody jsou zejména tyto:

  • Neúnosné finanční požadavky společnosti dada media, které zcela přesahují možnosti schváleného rozpočtu projektu, například pouze na dovybavení partnerova studia od 235 000 Kč až do 420 000 Kč. Požadované aktivity partnera (zajištění pilotní, modelové novinářské výuky jako novinářské nadstavby v internetovém rádiu, zřízení a provoz webových stránek) jsou běžně pořizovány mnohem levněji (v násobku řádů), jak jsme si poptávkou u jiných subjektů potvrdili.
  • Pan Pýcha v době zpracování projektu nabízel možnost pronájmu kanceláří ve svých prostorách. Po schválení dotace jsme zjistili, že z původně slibovaného přízemí se přestěhoval do suterénu, pro kanceláře naprosto nevhodných prostor, které by vyžadovaly úpravy např. hygienického zařízení. Výši nájmu ovšem požadoval stejnou. Vzhledem k tomu, že nám byly prostory pana Pýchy nabízeny poněkud nevybíravým způsobem, našli jsme si za výhodnějších podmínek prostory jiné.
  • Z hlediska hospodárnosti navrhoval pan Pýcha zcela nepřijatelný model spolupráce. Dada média s.r.o. požadovala nemalé prostředky na vybavení studia a zároveň chtěla účtovat za takto vybavené studio pronájem.
  • Pan Pýcha předkládal – s jednou výjimkou – pouze finanční nároky, nedodal další požadované materiály, které by se vztahovaly k jeho činnosti. Požadovali jsme např. koncepci nadstavbové výuky novinářů v internetovém rádiu a koncepci zajištění výuky e-learningu. E-learning nedodal nikdy, po naléhání nám dodal materiál o výuce v internetovém rádiu, určený pro zcela odlišnou cílovou skupinu, než jsou novináři. Po krátké době jsme navíc zjistili, že jde o materiál napsaný někým jiným, který byl před několika lety připravován pro Newton College. Na tomto projektu se totiž měl pan Pýcha také podílet, ale nakonec z jeho účasti sešlo.
  • Po zprovoznění e-mailové pošty, těsně po představení webových stránek projektu na tiskové konferenci, pan Pýcha přesměroval zcela svévolně a bez našeho vědomí odkaz na webové stránky o.s. HERMES na svoje webové stránky. Tento problém jsme byli nuceni urychleně napravit.

Pan Pýcha osobně byl vedle předpokládaného partnerství v zájmu urychlení řešení některých technických záležitostí souvisejících s projektem zaměstnán v o.s. HERMES; jako zaměstnanec projektu nechodil v určených časech do práce a na výzvy, aby se dostavil, odpovídal, že nemá čas. Byl na to opakovaně upozorňován, bohužel bez výsledku. Jedinou práci, kterou v průběhu tří měsíců odvedl, bylo editování zpráv pro webové stránky, což obsahovalo dohromady řádově několik hodin práce. Proto s ním byla rozvázána pracovní smlouva ve zkušební době.

Posledním – nikoli však rozhodujícím – důvodem pro naši nedůvěru vůči p.Pýchovi pak bylo zjištění, že na pana Pýchu podala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dvě trestní oznámení. Ačkoli ctíme presumpci neviny, vzhledem k tomu, že trestní oznámení podal orgán státní správy, chtěli jsme chránit dobré jméno o.s. HERMES, projekt PMKC, ale i dobré jméno ESF, Magistrátu hl. m. Prahy a MPSV.