Hlavní navigace

Vypnutí analogových vysílačů a převaděčů ČT signalizuje piktogram

[Tisková zpráva] Diváci České televize od 4. 5. 2010 podle čtyř čtverečků vpravo dole na obrazovce snadno poznají, že přijímají analogové vysílání, které 30. 6. 2010 definitivně skončí.

Sdílet

Česká televize k 30. červnu 2010 vypne – dle vládního nařízení o Technickém plánu přechodu (TPP) – všechny své zbývající analogové vysílače velkého výkonu v územní oblasti České Budějovice (zahrnuje téměř celý Jihočeský kraj). Krátce před půlnocí na 1. července 2010 se definitivně odmlčí analogové zemské vysílání ČT1 ze stanoviště České Budějovice – Kleť (39. kanál), ČT1 ze stanoviště Tábor – Radimovice (27. kanál) a ČT1 i ČT2 ze stanoviště Vimperk – Mařský vrch (32. a 47. kanál).

Taktéž ve středu 30. června 2010 v pozdních hodinách budou vypnuty analogové vysílače velkého výkonu ČT2 Jihlava – Javořice (42. kanál) a ČT2 Ostrava – Hošťálkovice (51. kanál). Jejich provoz skončí s předstihem oproti původnímu záměru, avšak zcela v souladu s TPP, který stanovuje květen 2011 v případě Javořice a listopad 2011 pro Hošťálkovice za nejzazší termíny vypnutí. V oblastech pokrytí obou vysílačů je již divákům dostupné digitální zemské vysílání všech čtyř programů České televize: na Vysočině z vysílače Jihlava – Javořice (33. kanál, od 30. 6. 2009); na severu Moravy z vysílačů Ostrava – Slezská Ostrava (54. kanál, od 31. 10. 2008), Ostrava – Hošťálkovice (54. kanál, od 1. 3. 2009) a od 30. 6. 2010 síť 1 v územní oblasti Ostrava posílí třetí digitální vysílač velkého výkonu Frýdek – Lysá hora (54. kanál, spuštěn bude s měsíčním předstihem). Další souběh analogového zemského vysílání tedy v daných regionech pozbývá významu, byl by nehospodárný.

Současně s vypnutím uvedených analogových vysílačů velkého výkonu bude k 30. červnu 2010 ukončen provoz 44 analogových vysílačů malého výkonu (viz přehled níže). Většina těchto analogových převaděčů je závislá na zdrojovém signálu z vypínaných vysílačů velkého výkonu, dva již dříve o zdrojový analogový signál přišly a zůstávaly v provozu pouze dočasně s náhradním řešením zdroje.

Od 4. května 2010 jsou signály všech analogových vysílačů velkého výkonu, jež budou 30. 6. 2010 vypnuté, označené známým piktogramem. Diváci tedy podle čtyř čtverečků v pravém spodním rohu obrazovky snadno poznají, že přijímají analogové vysílání, jehož konec se blíží, a musí tedy přejít na digitální příjem. Na začátku června se k piktogramu připojí i textová lišta s bližšími informacemi.

Vysílání analogových vysílačů velkého výkonu označené piktogramem přebírají nyní všechny závislé analogové vysílače malého výkonu. Diváci ladící jejich signály tedy rovněž vidí vpravo dole na svých obrazovkách symbol v podobě čtyř čtverečků. Na většině diskutovaných analogových převaděčů je piktogramem správně signalizováno jejich vypnutí rovněž k 30. červnu 2010 (viz přehled níže). Menší část těchto převaděčů bude ovšem během května přeladěna na jiný zdroj, piktogram z jejich vysílání zmizí a toto zůstane ještě dočasně v provozu.

Česká televize bude informovat místní samosprávu všech měst a obcí, v nichž budou analogové vysílače či převaděče 30. června 2010 vypnuté. Diváci v územní oblasti České Budějovice jsou na brzký konec analogového zemského vysílání upozorňováni širokou škálou aktivit státní informační kampaně, kterou řídí Národní koordinační skupina (NKS). V regionech pokrytých vysílači Jihlava – Javořice a Ostrava – Hošťálkovice realizuje informační kampaň Česká televize, a to formou plakátů v hromadné dopravě, spotů v regionálních rozhlasových stanicích a poskytováním informačního servisu regionálnímu tisku. Vše podstatné se diváci dozvědí samozřejmě ve zpravodajství České televize, v internetovém speciálu www.digict.cz, v teletextu ČT1 (strana 650) a obrátit se mohou osobně na Divácké centrum ČT – horkou linku digitalizace 261 13 74 74 (denně 7:30 – 20:00 hodin).

Síť 1 provozovaná Českou televizí šíří digitální zemské vysílání (DVB-T) multiplexu veřejné služby – programy ČT1, ČT2, zpravodajský ČT24 a sportovní ČT4 v digitální kvalitě, digitální doplňkové služby a stanice Českého rozhlasu. Digitální zemské vysílání lze přijímat pomocí set-top-boxu nebo digitálního televizoru s DVB T tunerem. Nezbytná je také nepoškozená, správně nasměrovaná pevná venkovní anténa (pokojová dostačuje jen ve výjimečných případech) a anténní svod z odpovídajícího, neponičeného koaxiálního kabelu. Zásadní potíže může působit nevyhovující zesilovač či rozbočovač signálu. Bezpodmínečně nutná je odborná úprava převážné většiny systémů společných televizních antén (STA) v bytových domech.