Hlavní navigace

Výsledky 20. zasedání Legislativní rady vlády v pondělí 16.7.2007

[Tisková zpráva] LRV dnes projednala návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání.

Sdílet

Návrh zákona má vyřešit stávající problémy, spojené s přechodem z analogového na digitální televizní vysílání. Jeho účelem je vytvořit podmínky pro vstup nových televizních programů na vysílací trh s cílem rozšířit nabídku současných televizních programů vysílaných prostřednictvím zemského analogového televizního vysílání o nové programy a související služby v rámci zemského digitálního televizního vysílání.

Původní návrh (č.j. 765/07) byl projednán pracovními komisemi Legislativní rady vlády, a to pracovní komisí pro správní právo č. 2 a pracovní komisí pro soukromé právo; návrh byl poté zařazen na program jednání LRV 14. 6. 2007. Z tohoto jednání však byl stažen dopisem ministra kultury, a následně byl stažen i z programu jednání vlády. Nový návrh zákona (č.j.1013/07) byl vládě předložen dne 28. 6. 2007.

Legislativní rada vlády návrh zákona projednala dne 2. 7. 2007, kdy bylo projednávání přerušeno na žádost předkladatelů s tím, že bude předložena k projednání nová verze návrhu zákona, tentokrát již upravená dle podstatných připomínek, vznesených na jednání LRV. Tuto upravenou verzi (č.j. 1105/07) Legislativní rada vlády projednala dnes.

I dnešní diskuse se týkala zejména problematiky institutu kompenzační licence, kdy LRV akceptovala přijetí tohoto institutu coby prostředku k řešení stávající situace do doby, než dojde k úplnému přechodu na digitální vysílání.

LRV též zpřesnila podmínky pro uzavírání smluv, které je povinen uzavřít podnikatel, poskytující službu šíření rozhlasového a televizního vysílání.

Legislativní rada vlády došla k závěru, že návrh zákona doporučí vládě ke schválení ve znění připomínek, vzešlých z dnešního jednání LRV.

Ministr a předseda LRV JUDr. Cyril Svoboda k návrhu říká: Zákon nastavuje nová, průhledná pravidla pro získání licencí po roce 2010, kdy předpokládáme skončení analogového vysílání. Tato pravidla jsou založena na principu otevřené soutěže. Po dobu od účinnosti tohoto zákona do doby skončení analogového vysílání se otevírá konkurenční prostředí ve stávajícím stavu tak, že se kompenzační licence do 10. 10. 2010 dostane i šesti žadatelům, u kterých Rada pro rozhlasové a televizní vysílání již o udělení licence na digitální vysílání rozhodla.