Hlavní navigace

Výsledky jednání zástupců České televize, advokátní kanceláře JUDr. Dalibora Kalcsa a vyhledávací agentury ve věci neplatičů televizních poplatků mezi živnostníky

[Tisková zpráva] Dnes ve čtvrtek 7. srpna 2008 proběhlo na Kavčích horách jednání zástupců České televize, advokátní kanceláře JUDr. Dalibora Kalcsa a vyhledávací agentury. Jeho cílem bylo společně projednat a nalézt jak příčiny problémů vzešlých z právě probíhající akce na vyhledávání neplatičů televizních poplatků mezi živnostníky, tak i další postup k jejich nápravě. Zúčastněné strany připustily, že před rozesláním více než 25 000 výzev došlo k nedostatečné komunikaci mezi nimi. JUDr. Dalibor Kalcso konstatoval, že příčinou mylného oslovení některých živnostníků zřejmě bylo odeslání údajů z databáze, která neprošla jinak běžně prováděnou poslední řádnou kontrolou.

Sdílet

Česká televize se s JUDr. Kalcsem a zástupcem vyhledávací agentury shodla na tom, že nejlepším řešením této situace je rozhodnutí České televize, které bylo oznámeno dnes v poledne: „Česká televize oznamuje podnikatelům, kteří byli v těchto dnech osloveni pověřenou advokátní kanceláří JUDr. Kalcsa, že nemusejí na tuto výzvu reagovat, jestliže nevyrábí, neopravují nebo neprodávají televize. Nehrozí jim žádný postih.“

Česká televize zároveň upozorňuje, že všechny předešlé kroky, které byly v minulosti učiněny při vyhledávání neplatičů televizních poplatků, byly v souladu se zákonem a zůstávají v platnosti. Na výzvu nemusí reagovat pouze živnostníci, kteří ji obdrželi či obdrží v průběhu srpna 2008 a jen v těch případech, ve kterých se v ní objevil či objeví odkaz na výrobu, opravu nebo prodej televizních přijímačů. Poté, co proběhne aktualizace a zpřesnění databáze neplatičů, bude Česká televize v jejich oslovování opět pokračovat. Podnikatelé, kteří byli v průběhu této akce osloveni oprávněně, získávají dnešním rozhodnutím dostatek času, aby uvedli placení zákonem stanovených poplatků do pořádku. Pokud na ně zákonná povinnost dopadá, měli by se neprodleně přihlásit k placení poplatků.

Zástupci České televize se s JUDr. Daliborem Kalcsem a zástupcem vyhledávací agentury také dohodli na dalším jednání, při kterém budou projednány kroky, které by vedly k takové změně dosavadních postupů a způsobů oslovování občanů, aby se podobná situace již nemohla opakovat.