Hlavní navigace

Výsledky sociodemografického výzkumu TvujDum.cz

[Tisková zpráva]

Sdílet

Výsledky sociodemografického výzkumu TvujDum.cz

Praha, 2. srpna 2004 – Společnost Media Online s.r.o., vydavatel největšího tuzemského portálu o bydlení, stavění a spoření TvujDum.cz realizovala v průběhu měsíce června 2004 sociodemo­grafický výzkum a dnes zveřejňuje jeho výsledky.

V období 1.6. – 30.6.2004 probíhal paralelně na TvujDum.cz v České republice a TvojDom.sk na Slovensku výzkum, kterého se zúčastnilo 14 481 respondentů. Cílem výzkumu bylo zjistit sociodemografický profil, spotřební a nákupní chování návštěvníků a detailní hodnocení jednotlivých služeb a obsahu portálů.

Sociodemografický profil návštěvníků portálu TvujDum.cz koresponduje s jeho obsahovým zaměřením. Nejvíce čtenářů patří do skupiny ve věku 20 až 39 let (70%), bydlí ve městech nad 100 tisíc obyvatel, nejvíce v Praze a Středočeském kraji (33%) a mají rodinné závazky (47%). Nejčastěji jde podnikatele nebo zaměstnance (90%) s velmi dobrým postavením pracující ve sféře služeb, obchodu, veřejné a státní správě (44%), s průměrným čistým měsíčním příjmem 10 000 až 25 000 Kč (61%).

„Počet čtenářů portálu TvujDum.cz stabilně roste. V roce 2003 dosáhla průměrná měsíční návštěvnost 157 tisíc unikátních osob, a proto chceme znát co nejlépe naše čtenáře,“ prozradil Ladislav Semetkovský, generální ředitel společnosti Media Online. „Těší mne, že z výzkumu vyplývá vysoký atraktivnost a důvěryhodnost portálů TvujDum.cz a TvojDom.sk na Internetu.“

Celkově portál TvujDum.cz navštěvuje pravidelně 45% z dotázaných respondentů. Zároveň pro většinu respondentů (95%) je obsah portálu TvujDum.cz velice důvěryhodný zdroj informací na českém internetu v oblasti bydlení, stavění a spoření. Největší zájem čtenářů se soustředí na články, zprávy, aktuality a novinky s tématy z oblasti, architektury, interiérů, zahrad, rodinných a bytových domů, stavebního spoření a nakonec i jídla a nápojů. Důvěra v obsah portálu TvujDum.cz napomáhá i k úspěšnosti reklamy na portálu, která dokáže až 58% respondentů oslovit a přesvědčit.

Společnost Media Online, s.r.o. patří mezi největší poskytovatele obsahu na celosvětové síti Internet v České republice a na Slovensku. Vlajkovou loď Media Online představuje portál o bydlení, stavění a spoření TvujDum.cz, TvojDom.sk, DienWohnen.de a DeinWohnen.at, který zaujímá majoritní podíl v segmentu odborných médií o bydlení a stavebnictví v České republice, resp. na Slovensku. Zároveň strategickým zákazníkům poskytuje odborné poradenství a zázemí v oblasti e-business řešení. URL: http://www.tvuj­dum.cz, http://www.tvoj­dom.sk, http://www.de­inwohnen.de, http://www.de­inwohnen.at.

Kontakt pro média:

Ladislav Semetkovský, CEO
ladislav.semet­kovsky@tvujdum­.cz
Media Online s. r. o.
Morávkova 1254/18
CZ-104 00 Praha 10
tel.: +420–267710032