Hlavní navigace

Výsledky za 3. čtvrtletí fiskálního roku 2007 Hitachi Data Systems

[Tisková zpráva] V Praze dne 8. dubna 2008

Sdílet

I. Hlavní zprávy
3. čtvrtletí fiskálního roku 2007 bylo pro Hitachi Data Systems velmi úspěšné. Hardware, software a služby vzrostly meziročně o více než 15 %. Zvlášť dobře si vedly software a služby pro storage – a to je trend, který lze sledovat každé čtvrtletí. Software pro storage se zvedl o více než 15 % a storage služby o více než 20 %. Jde o výsledek celkové strategie SOSS a o pozitivní reakce od zákazníků po celém světě.

Při pohledu na vývoj roku 2008 lze očekávat, že hlavní trhy Hitachi Data Systems nadále porostou; zároveň však bude třeba poohlížet se i po nových trzích a nových strategických příležitostech k rozšíření prodeje storage řešení.

Za strategií storage řešení společnosti Hitachi Data Systems a následnou realizací stojí výrazný nárůst objemu informací. To bude i příčinou požadavků na nové technologie a nové přístupy k zákazníkům, kteří se budou snažit informace zpracovat. A je zřejmé, že mezi hlavní oblasti, v nichž zákazníci potřebují pomoc, patří nejen storage, ale také služby spojené s obsahem. Oba tyto faktory, které pobízejí trh, se dobře kryjí se strategií rozšiřování přítomnosti společnosti Hitachi Data Systems na těchto rychle rostoucích trzích s řešením společnosti pro archivaci obsahu (HCAP) a také s řešením HNAS (ve spolupráci s partnerem BlueArc). V následujících několika měsících bude společnost Hitachi Data Systems pracovat na důležitém ohlášení podporujícím strategii v oblasti souborových služeb. Detaily budou známy brzy.

Tržby za USP a USPV ve třetím čtvrtletí byly velmi vysoké. Prodej high-endových produktů Hitachi Data Systems vzrostl meziročně o více než 15 % (kvartálně o více než 30 %). Věříme, že společnost Hitachi Data Systems v tomto čtvrtletí získala významný tržní podíl na trhu high-endových storage systémů – díky silnému produktovému portfoliu inteligentních řadičů pro virtuální storage (Intelligent Virtual Storage Controllers), které jsou zaměřeny na celý tento tržní segment.

Dobře si vedly i storage systémy střední třídy. Střední třída dosáhla kvartálního nárůstu o více než 15 % (meziročně o více než 5 %). Storage řešení střední třídy si našla cestu i do velkých podniků. Gartner ve svém posledním Magickém kvadrantu pro podniková úložná disková pole střední třídy umístil společnost Hitachi Data Systems do kvadrantu leaderů. V této oblasti společnost připravuje další zajímavé věci.

II. Podrobné výsledky: segmenty obchodu se storage systémy
Následuje podrobný přehled o obchodních výsledcích jednotlivých hlavních segmentů: hardwarové storage systémy (high-endové a střední třídy), software a služby.

V high-endovém segmentu byly tržby za USP a USPV ve třetím čtvrtletí velmi silné a jejich nárůst dosáhl meziročně více než 15 % (a byl ve srovnání s předchozím čtvrtletím vyšší o více než 50 %).

V tomto čtvrtletí společnost Hitachi Data Systems získala významný tržní podíl na trhu high-endových storage systémů – díky silnému produktovému portfoliu inteligentních řadičů pro virtuální storage (Intelligent Virtual Storage Controllers), které se zaměřuje na celý tento tržní segment. Tržby EMC Symmetrix za prosincový kvartál se meziročně zvedly o 12 %.

Společnost Hitachi Data Systems se těší poptávce globálních zákazníků po storage platformě USP V, nejpokročilejší platformě storage služeb s nejvyšší výkonností a škálovatelností na dnešním trhu. Jde o jediný storage systém, který může externě virtualizovat heterogenní storage systémy. Ke dnešnímu dni bylo dodáno přes 7 300 inteligentních řadičů pro virtuální storage – Invista je stále ‚neviditelná‘ s pouhými několika stovkami instalací (a měl bych připomenout, že jde o testovací implementace).

Hitachi Data Systems je jediný významný dodavatel, který může zákazníkům nabídnout dynamický provisioning. Jde o jedinou společnost, která může zákazníkům poskytnout jeden replikační engine a jedno řídicí rozhraní pro všechny úložné prostředky – bez ohledu na náklady, výrobce, typ, cenovou hladinu a bez ohledu na to, zda jde o blokové, souborové nebo objektové řešení.

Segment modulárních systémů prosperuje díky prodejům storage systémů AMS a WMS. Tento segment vzrostl o více než 15 % oproti předchozímu čtvrtletí (a o více než 5 % meziročně). V této oblasti se nám povedlo několik velkých kroků vpřed. Tento rok bylo ohlášeno vylepšení produktových řad AMS/WMS včetně zcela nových služeb pro úsporu napájení (Power Savings Services), které znamenají ekologické přínosy v oblasti napájení a chlazení. Pro řadu střední třídy byla také ohlášena multiprotokolová konektivita.

Co se týče storage softwaru a služeb,software vzrostl meziročně o necelé dvě desítky procent (oproti minulému čtvrtletí o více než 50 %). Stále vidíme silnou poptávku po našich softwarových řešeních pro storage. Podíl softwaru na celkových tržbách roste a táhne s sebou i služby.

Tržby za služby vzrostly meziročně o desítky procent. Vzrostly zejména tržby za CS & S, když meziroční růst byl více než 50% (ve srovnání s minulým čtvrtletím mezi 20 a 50 %). Velká část tohoto růstu pochází z tržeb za údržbu softwaru a rostoucího zájmu zákazníků o software.

III. Podrobné výsledky podle geografických oblastí
Podíváme-li se na to jak si společnost Hitachi Data Systems vedla ve třetím čtvrtletí podle geografických oblastí, vidíme, že všechny tři oblasti dosáhly ve srovnání s předchozím čtvrtletím dvouciferného růstu. Za povšimnutí stojí, že region APAC vzrostl oproti předchozímu čtvrtletí o více než 40 %. APAC vzrostla o téměř 30 % i v meziročním srovnání, zatímco růst EMEA dosáhl meziročně přes 15 % a obě Ameriky vzrostly meziročně o jednotky procent.

V oblastech AMERICAS a EMEA byly realizovány dostatečné investice do podpory go-to-market aktivit. Bylo otevřeno nové Centrum zákaznických řešení v marylandském Hannoveru, které je vybavené nejmodernější laboratoří pro předvádění řešení. Také byla otevřena nová prodejní kancelář v New Yorku pro podporu rozšiřující se zákaznické báze.

IV. Komentáře ohledně výhledu na rok 2008
Díváme-li se na rok 2008, zdá se, že ekonomické prostředí bude poněkud problematičtější a nejistější ve srovnání s rokem 2007. Pozorně je sledován vývoj situace na trhu finančních služeb.

Hitachi Data Systems je dodavatelem sedmi z deseti největších globálních finančních firem. Někteří z těchto zákazníků měli dříve kompletní řešení od EMC. Objednali si mnoho storage systémů střední třídy, poté software a nakonec i služby. Hitachi Data Systems má v oblasti storage systémů velmi diverzifikovaný business se zaměřením na širokou škálu vertikálních trhů kromě sektoru finančních služeb včetně telekomunikací, těžby ropy a plynu a státní správy. Klíčovým úkolem nyní je pokračovat v růstu tohoto businessu.

Hitachi Data Systems má navíc dobrou pozici v oblastech, kde v tomto roce rostly výdaje na IT nejrychleji. Ve většině průzkumů názorů šéfů podnikové informatiky se mezi deseti nejdůležitějšími nákupními prioritami objevují virtualizace, kontinuita podnikání, odstranění duplikace dat a energetická efektivita. A to jsou oblasti, kde má Hitachi Data Systems velmi dobrou pozici a zaměření z hlediska realizace.

Nová studie vydaná analytickou firmou TheInfoPro zabývající se průzkumem IT trhu zjistila, že zhruba polovina z 1 000 podniků uvedených v žebříčku Fortune 1 000, které již testovaly řešení pro virtualizaci storage, plánuje během následujících 24 měsíců její nasazení do plného ostrého provozu. V této studii jmenují Hitachi Data Systems jako poskytovatele řešení pro virtualizaci na blokové úrovni číslo jedna. Z toho plyne, že Hitachi Data Systems v roce 2008 pokračuje v kapitalizaci svých silných stránek a schopnosti realizace.

Takže pokud se díváme na rok 2008, očekáváme, že hlavní trhy společnosti Hitachi Data Systems ukáží i nadále dobrý růst. Zároveň se však společnost poohlíží i po nových trzích a nových strategických příležitostech s cílem rozšířit dosah storage řešení. Rychlý nárůst informací je skutečně motorem strategie v oblasti storage řešení a její realizace v budoucnu.

V roce 2007 společnost IDC odhadovala, že objem vytvořených digitálních informací poroste každoročně téměř o 60 %. Při pohledu na rok 2008 se domníváme, že to bude ještě o něco více. Tato informační exploze vyvolává potřebu nových technologií a nových přístupů k zákazníkům, kteří to vše chtějí mít pod kontrolou. Je zřejmé, že některé z hlavních oblastí, kde zákazníci potřebují pomoc, jsou storage služby, ale také služby související s obsahem. Oba z těchto tahounů trhu dobře zapadají do strategie rozšíření přítomnosti společnosti Hitachi Data Systems s řešením pro archivaci obsahu (HCAP) a také řešením HNAS (ve spolupráci s naším partnerem BlueArc) na těchto rychle rostoucích trzích.

Závěrem je možné říci, že Hitachi je skutečně jasným leaderem na trhu nástrojů pro virtualizaci storage systémů a nadále bude pokračovat v rozšiřování zaměření i upevňování vedoucí pozice. Dosud bylo vyexpedováno přes 7 300 inteligentních řadičů pro virtuální storage. Universal Storage Platform V je inteligentní storage systém prověřený trhem, který zákazníkům nabízí replikační engine a rozhraní pro správu společné pro všechny storage prostředky – bez ohledu na náklady, výrobce, typ a cenovou hladinu.

Strategie Hitachi Data Systems servisně orientovaných úložných řešení (Services Oriented Storage Solutions) nacházejí u zákazníků velmi dobrou odezvu; poskytují zákazníkům společnou, integrovanou platformu, která nabízí široké portfolio storage služeb – ať už zákazník hledá řešení pro archivaci obsahu, vysoce výkonné služby pro práci se soubory, služby pro přemisťování dat bez přerušení provozu nebo služby pro správu svazků.

S nabídkou virtualizace založené na řadiči je Hitachi Data Systems jediná společnost, která může zákazníkům nabídnout tyto výkonné storage služby, jež mohou být rozšířeny napříč jejich heterogenními úložnými prostředky (založenými na zpracování souborů, objektů nebo bloků).

KONSOLIDOVANÉ VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ FISKÁLNÍHO ROKU 2007 (STRUČNĚ)
Prodej za 3. čtvrtletí fiskálního roku 2007 za Hitachi Storage Solutions Group (globální prodej HDS + prodej ekvivalentních produktů prostřednictvím Hitachi, Ltd., v Japonsku) celkem 95 mld. JPY, tj. 841 mil. USD.

To znamená 8% mezičtvrtletní nárůst a 6% meziroční nárůst v hodnotách amerického dolaru. Celkové tržby EMC ze storage systémů (včetně storage hardwaru, platformového softwaru a služeb) dosáhly 3,03 mld. USD (meziroční nárůst 13,8 %; mezičtvrtletní nárůst 5,6 %)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).