Hlavní navigace

Výstavba průmyslové zóny v Nošovicích napomohla odstranění nezaměstnanosti, nyní je na řadě řešení kolabující dopravní infrastruktury v Moravskoslezském kraji

[Tisková zpráva] Regionální Televizní Agentura (RTA) ve spolupráci s regionálními Deníky vydavatelství Vltava-Labe-Press (VLP) odvysílala další z cyklu veřejných debat, které televize RTA vysílá živě hned na několika internetových kanálech. Tentokrát se politici s veřejností sešli ve Frýdku-Místku v Moravskoslezském kraji. Diskusní večer moderovala dvojice Kateřina Geryková a Gabriela Lefenda z TV RTA.

Sdílet

Hosty předvolební diskuse ve Frýdku-Místku byli Pavel Drobil (ODS), Jaroslav Palas (ČSSD), Pavol Lukša (KDU-ČSL), Petr Orel (SZ), Karel Kuboš (KSČM) a Igor Petrov (Osobnosti kraje).

Poslední volby do krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje vyhrála v roce 2004 ODS. V pětašedesáti­členném zastupitelstvu tehdy získala 29 křesel, což odpovídá 44,6 procentnímu podílu. Druzí komunisté (KSČM) získali 17 mandátů (26,2%). Třetí v pořadí skončila ČSSD s 11 zastupiteli a 16,9%. 8 členy doplňovala moravskoslezské krajské zastupitelstvo KDU-ČSL (12,3%).

Letiště, pozemní doprava a průmyslové zóny
K otázce letiště v Mošnově se Jaroslav Palas (ČSSD) vyjádřil takto: „Kraj si zasluhuje kvalitní letiště, aby se občané pohodlně dostali do světa. Ovšem investice do rozlétání jsou přehnané.“ V otázce snížení zatížení financování by bylo podle něj dobré jednat třeba s ČSA. Budování infrastruktury pro větší dostupnost letiště je prý základní věc. „Letiště se nikdy nepřiblíží třeba pražskému, má sloužit občanům kraje,“ řekl Palas a dodal: „Blokování obchvatu Mošnova pokládám za hloupé a nezodpovědné. Výstavba obchvatu je soudem odblokována a stavba může začít, ale zástupci kraje neudělali nic proto, aby stát do stavby peníze dal.“

V otázce průmyslové zóny Hyundai v Nošovicích vyzvedl Palas příliv nových investic, vznik pracovních míst a další. K problematice odkupu pozemků řekl: „Zemělědělci přišli výstavbou o 300 hektarů půdy. Nemůžeme se jim divit, že na jejím prodeji chtějí vydělat co nejvíce peněz.“

Pro rozvoj letiště v Mošnově kraj udělal mnohé. Myslí si to další kandidát do moravskoslezského zatupitelstva Pavol Lukša (KDU-ČSL). Například byl schválen generel letiště, byla úspěšně rozšířena letištní hala, nebo bylo investováno 700 milionů korun na „rozlétání“ letiště.

Blokace výstavby obchvatu v Mošnově nejsou podle něj způsobeny jen zájmy ochránců životního prostředí, ale pokud je územní plán schválen, neměl prý být znevažovám nikým. „Stavební zákon umožňuje občanským združením hlásit se do stavebního řízení. Nám se bohužel nedaří prosadit změny zákona,“ řekl Lukša.

K problematice umístění průmyslové zóny v Nošovicích dále řekl: „Hyundai má dceřinou společnost v Žilině. Tím je logické, že další výrobní závod postavil právě tady a ne třeba ve východním Německu.“

K otázce letiště v Mošnově Petr Orel (Strana zelených) řekl: „Letiště způsobuje zátěž životního prostředí, hlavně hlukovou zátěž obcí Bartošovice, Mošnov a dalších. Kraj by měl tyto zatížené obce nějakým způsobem zvýhodnit.“ Letiště by podle něj mělo být komornějšího rázu a kraj by se měl spíše soustředit na vlakové spojení s okolními evropskými metropolemi.

Obchvat Mošnova, podle Lukši, znamená zatížení obyvatel v této oblasti. „Trasa se dotkne chráněného území. Preferujeme severní stranu obchvatu před jižní. Obchvat ale není úplný lék, zlehčuje se tu problematika ochrany životního prostředí.“

„Řešení dopravní obslužnosti průmyslové zóny automobilky Hyundai v Nošovicích je důležité, ale mělo přijít již době, kdy se o této investici rozhodovalo,“ řekl Orel. „Jsem rád, že již jiný prostor pro stavbu podobného typu v kraji není. Hyundai beru jako fakt, ale z hlediska ochrany krajiny se těmito stavbami nechováme dobře,“ dodal.

„Sázka na letiště je sázka na budoucnost,“ upozornil Pavel Drobil (ODS). Jedná se prý moderní způsob dopravy a budoucností je zejména letecké cargo, nákladní doprava. Drobil dále upozornil, že stát zaspal, když v minulosti mohl mnohem efektivněji regionální letiště „rozlétat“. Rozvoj nyní brzdí omezení ze strany Evropské unie (EU), respektive její byrokratické nástroje. Pavel Drobil uvedl, že ČSA na severní Moravě dělá v letecké dopravě „paseku“. Situaci v letecké dopravě by prý vyřešila privatizace státního podniku ČSA.

Krajský úřad, podle Drobila, vydupal prostředky do rozvoje dopravní infrastruktury. Nesouhlasí tak s tvrzením Jaroslava Palase (ČSSD), který uvedl, že krajští představitelé nedokázali získat prostředky od státu. Drobil doplnil, že jakmile se podaří, po proběhlých jednáních s ministrem dopravy Alešem Řebíčkem, získat prostředky z EU, prostředky se vrátí do krajského rozpočtu. Za polovičatou práci vlád ČSSD označil Drobil situaci v dopravě a dopravní infrastruktuře. Vzhledem k plánované výstavbě průmyslové zóny v Nošovicích prý nastane problém, současná kapacita dopravní infrastruktury nebude stačit. To, že by se průmyslová zóna v Nošovicích měla rozšířit o další, uvedl také Pavel Drobil. Podle něj by se z mnoha důvodů měla využít alternetivna tzv. brownfields, tedy průmyslových prostor, které již dosloužily jiným účelům. Princip investičních pobídek ze strany vlád ČSSD Pavel Drobil nepodpořil, zbytečně prý byly nasazeny daňové úlevy. Naopak například automobilka Hyundai ocenila podporu zaměstnanosti ze strany státu. Drobil ocenil práci Moravskoslezského kraje, kterému se podařilo bez institutu vyvlastnění vykoupit potřebné pozemky pro výstavbu průmyslových zón v kraji.

Mošnovské letiště prý zažil Karel Kuboš (KSČM) ve složité „katastrofické“ situaci na počátku 90. let. Pokud se prý povede rozvoj letiště vést správným směrem, bude to, podle něj, také impuls pro rozkvět zaměstnanosti a celého regionu.

Obchvat Frýdku-Místku byl dalším tématem dnešní odpolední veřejné diskuse televize RTA. Ekologičtí aktivisté odmítají výstavbu obchvatu, protože prý zatíží celý region a zasáhne chráněnou krajinnou oblast. Problém předimenzované dopravy není jen otázkou legislativních problémů. Jedná se prý o problém, že zhruba před deseti lety došlo k zablokování prostředků do údržby a rozvoje krajských silnic. Na vině je prý přitom stát. Kraje by měly tlačit na centrální orgány politicky, rozvoj dopravní infrastruktury není prý jen o penězích. Komunisté podpořili projekt výstavby průmyslové zóny v Nošovicích. Bylo prý potřeba v době, kdy projekt vznikal, podpořit zaměstnanost v Moravskoslez­ském kraji.

Co se týká dopravy, Igor Petrov (Osobnosti kraje) se domnívá, že severní Morava by se bez letiště v Mošnově neobešla. Podle něj však není úplně v pořádku, jak vysoké prostředky jdou právě do letecké dopravy. „Občana spíš zajímá, zda pojede ten jeho autobus,“ upozornil Igor Petrov. Obrovskou budoucnost mošnovského letiště vidí Petrov také v průmyslové zóně, kterou chce Ostrava u letiště vybudovat. Důležitá je však v takovém případě kvalitní dopravní infrastruktura.

Přístup v oblasti dopravní infrastruktury musí být jiný a musí být řešen konsensuálně. Na místě prý není, aby si například ODS a ČSSD cosi vyčítaly. Petrov upozornil, že by vedení Moravskoslezského kraje mělo více „zatlačit“ na stát při získávání potřebných prostředků na dopravu. „Kraj může sehrát roli koordinátora v územněsprávních vztazích,“ řekl v další diskusi Igor Petrov a dodal, že právě tento přístup by dále posunul potřebný rozvoj.

Co se týká rozvoje průmyslové zóny v Nošovicích, podle Petrova byl počátek její výstavby spráný. Vyřešil se tím prý problém nezaměstnanosti. V současném pohledu však musí kraj převzít odpovědnost také za další rozvoj dopravní infrastruktury. Řešením je, podle Petrova, v současné době, nikoliv zásadně výstavba na „zelené louce“, ale využití stávajících starších průmyslových prostor – brownfields.

Videozáznam dnešní diskuse najdete na serveru Volební.NET (www.volebni.net). Na stejném místě najdete také kompletní online zpravodajství, pořízené redaktory Českých médií.

Příští diskusi, která se uskuteční v úterý 30. září v Českém Krumlově (Městské divadlo, Horní ulice), můžete opět sledovat hned na několika portálech. Primární přenos videa včetně zvuku zprostředkuje speciální volební server Volební.NET (www.volebni.net), dalšími servery jsou zpravodajsko-publicistická Česká média (www.ceskamedi­a.cz), web televize RTA (www.rta.cz), českokrumlovská mutace regionálního Deníku (www.denik.cz) a síť internetových novin Regiony24.cz (www.regiony24.cz).