Hlavní navigace

Využívání pojištění internetovou populací

[Tisková zpráva] Před několika dny byly zveřejněny výsledky osmé vlny NetMonitor Consumeru (doplňkového výzkumu projektu NetMonitor) na téma využívání různých druhů pojištění internetovou populací. Tento výzkum vždy ve čtvrtletních intervalech přináší zajímavé údaje z hlediska chování a zvyků internetové populace. Jeho poslední vlna přinesla mimo jiné následující informace .

Sdílet

Výzkum byl proveden v období 21.-28. března na vzorku N = 1 378 respondentů ve věku 18+ let, kteří se po celý měsíc únor účastnili projektu NetMonitor a kteří během období 21. – 28. března navštívili některý ze serverů v tomto projektu měřených.

Z výsledků výzkumu vyplývá (viz Graf 1), že nejrozšířenějším druhem pojištění je povinné ručení automobilu k soukromým účelům, jenž využívá 63,6% internetové populace, dále pak penzijní připojištění – 55,9%, životní pojištění – 54,5%, úrazové pojištění – 49,9%, pojištění domácnosti – 49,1%, cestovní pojištění – 45,1 %, s větším odstupem pak pojištění staveb – 29,8% a další pojištění automobilu – 21,4%. 6,7% internetové populace žádný druh pojištění nevyužívá.

U všech dotazovaných druhů pojištění je podle osmé vlny NetMonitor Consumeru nejčastějším pojistitelem s větším či menším náskokem Česká pojišťovna a to jak u mužů tak i u žen. Jedinou výjimku tohoto stavu tvoří kategorie “Jiné pojištění automobilu k soukromým účelům”, kde tuto dominanci narušila Kooperativa pojišťovna s minimálním náskokem právě před Českou pojišťovnou. Podíváme-li se u této „zvláštní“ kategorie na rozdíly mezi pohlavími, zjistíme, že Kooperativa vítězí u žen, které toto pojištění užívají, kdežto Česká pojišťovna si drží první místo mezi muži i zde.

Dalším zajímavým parametrem je i výše částky, kterou členové internetové populace ročně utratí za všechny své pojistky. Jak ilustruje Graf 2, 55% příslušníků internetové populace vydá za všechny své pojistky max. 15 000 Kč ročně. Nejvyšší procentuelní podíl – 20,6% pak tvoří lidé utrácející za své pojistky částku 5 001 – 10 000 Kč ročně. Do nejvyšší kategorie z tohoto hlediska, tj. nad 40 000 Kč vydaných na pojistky ročně, pak spadá 5,6% internetové populace. Toto procentuelní rozložení částek vydávaných internetovou populací na pojištění, tak jak je uvedeno v grafu, odpovídá s minimálními odchylkami i rozložení podle pohlaví. Tyto odchylky se pohybují v maximálních hodnotách kolem dvou procentních bodů.