Hlavní navigace

Výzkum CA Technologies: Virtualizace serverů se v České republice a na Slovensku používá stále častěji; Cloud zatím není akceptován jako dlouhodobá metodologie

[Tisková zpráva] Snižování nákladů a maximální využití existující infrastruktury jsou hlavním hlediskem pro rozhodování vyšších IT manažerů v regionu

Sdílet

Klíčová  nová fakta

 1. 72 % organizací zařazených v ČR a SR do průzkumu buď již implementovalo, nebo plánuje implementaci, serverové virtualizace v určitém rozsahu. Vyplývá to z nejnovější nezávislé studie “Cloud Computing – Budoucnost IT  
  v rozvíjejících se ekonomikách regionu EMEA?
  ”(“Cloud Computing – The Future of IT in Emerging EMEA?”), kterou CA Technologies podpořila.
 2. 64 % respondentů se chystá zavést virtualizaci s cílem zvýšit spolehlivost na různých úrovních servisu v rámci své organizace.
 3. 44 % respondentů má pocit, že by mohlo doporučit nasadit služby cloud computingu ve svých organizacích.
 4. IT manažeři projevili mnohem větší zájem o veřejný cloud (42 %) než o privátní cloud (20 %).
 5. Čechy zajímají přínosy SaaS, Slováky více přitahuje IaaS.
 6. Cloud zatím není akceptován jako dlouhodobá metodologie. 24 % v České republice a 22 % respondentů na Slovensku zůstává vysloveně skeptických a podporuje další vzdělávání trhu o výhodách cloudu. Největší starost všem dělá bezpečnost citlivých dat.
 7. Bezpečnost, šířka pásma a obavy managementu jsou hlavními nedostatky, které brání rozšíření cloud computingu.
 

3. února, 2011 – Společnost CA Technologies (NASDAQ:CA) dnes oznámila výsledky nové nezávislé studie, podle které 72 % IT organizací v ČR a Slovensku zavádí či již zavedlo serverovou virtualizaci do své IT strategie. Studie analyzovala názory více než 600 IT manažerů ve 12 zemích. Studie “Cloud Computing – Budoucnost IT v rozvíjejících se ekonomikách regionu EMEA?”(“Cloud Computing – The Future of IT in Emerging EMEA?”), kterou CA Technologies podpořila, se dotazovala i 60 respondentů v ČR a na Slovensku.  

Závěry výzkumu ukazují, že více než jedna třetina organizací již pos­toupila dále, než je pouhé plánování virtualizace, a učinila první kroky k její implementaci ve vnitřních strukturách. 44 % podniků v ČR a 42 % na Slovensku již začlenilo či začleňuje serverovou virtualizaci do svých IT mechanismů. To je pozitivní zjištění ve srovnání s obdobnou studií z konce roku 2009, kdy v západní Evropě zavádělo serverovou virtualizaci zhruba 48 % organizací.  

Zatímco virtualizace je přijímána relativně velmi dobře, cloud computing už tak populární není. 24 % českých a 22 % slovenských respondentů je stále přímo skeptických a přimlouvá se za větší osvětu na trhu o výhodách cloudu. Organizace v České republice i na Slovensku projevily větší zájem o veřejný cloud spíše než o privátní cloud. Respondenti v ČR se primárně více zajímali o Software as a Service (SaaS) a slovenští respondenti projevili větší zájem o Infrastructure as a Service (IaaS).  

„Cloud je změna ve filozofii nasazování a provozování IT technologií. 

Virtualizace, SaaS a IaaS jsou současné technicky pochopitelné a aplikovatelné termíny, které přirozeně staví technický základ prostředí cloud,“ uvedl Karel Schmidtma­yer, Country Manager CA Technologies CZ.

„Není divu, že cloud je nepřijatý termín, ale bude, až se virtualizace, SaaS, IaaS atd. stanou de facto standardem. Potom bude cloud všeobecně chápán ve své technologické podstatě a následně tento termín zarámuje dopady obchodní, ekonomické a společenské v odvětví informačních technologií.“ 

V celém regionu východní Evropy se organizace pomalu ale jistě orientují na cloud computing. Tento sílící trend umožní organizacím plně využít výhod virtualizace, včetně snížení nákladů a spotřeby energie, zvýšení pružnosti v podnikání i nasazení IT technologií, zvýšení účinnosti řídících procesů, pružnější možnosti reakce na dění na trhu a zkvalitnění služeb.  
  

O studii  

Výzkum “Cloud Computing – Budoucnost IT v rozvíjejících se ekonomikách regionu EMEA?”(“Cloud Computing – The Future of IT in Emerging EMEA?”) uskutečnila společnost Vanson Bourne, která se specializuje na trh technologií a sídlí ve Velké Británii. Vanson Bourne provedla více než 600 rozhovorů  
v průběhu září 2010 s IT managery.
Vzorek obsahoval respondenty z Ruska, Turecka, České republiky, Slovenska, Polska, Rumunska, Maďarska, Chorvatska, Slovinska, Jižní Afriky, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů.  

O společnosti CA Technologies 

CA Technologies (NASDAQ: CA) je společnost zabývající se vývojem softwaru a řešení pro IT management, která má zkušenost ze všech IT prostředí – od mainframů a distribuovaných prostředí až po ta virtuální či cloud. CA Technologies spravuje a zabezpečuje IT prostředí a svým zákazníkům umožňuje poskytování pružnějších IT služeb. Inovativní produkty a služby společnosti CA Technologies poskytují vhled a kontrolu nezbytnou pro podporu obchodní agilnosti IT organizací. Většina společností z žebříčku Global Fortune 500 při správě svých IT ekosystémů spoléhá na řešení CA Technologies. Pro více informací navštivte CA Technologies na adrese www.ca.com.