Hlavní navigace

Oponentní rada: Výsledky výzkumného záměru sdružení CESNET udržují svou vysokou odbornou úroveň

[Tisková zpráva] V roce 2008 se opět podařilo udržet vysokou odbornou úroveň řešení jednotlivých úkolů výzkumného záměru sdružení CESNET Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace. Uvedla to oponentní rada, která hodnotila výsledky řešení výzkumného záměru za uplynulý kalendářní rok v rámci průběžného oponentního řízení předepsaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky jako poskytovatele institucionální podpory.

Sdílet

Výzkumný záměr byl zahájen v roce 2004 a jeho ukončení je naplánováno na příští rok. Podkladem oponentního řízení, které se uskutečnilo 9. února letošního roku v Praze, byla průběžná roční zpráva o řešení výzkumného záměru dostupná na adrese http://www.ces­net.cz/doc/2008­/zprava

Oponentní rada složená z nezávislých odborníků konstatovala, že výzkumný záměr byl v hodnoceném období řešen na vysoké odborné úrovni především z těchto důvodů:

  • dosažená kvalita národní sítě CESNET2 je vynikající, řada konceptů uplatněných v jejím prostředí je přebírána mezinárodní komunitou;
  • výsledky výzkumu a vývoje jsou úspěšně zaváděny do praxe;
  • řešitelský tým je zapojen do relevantních mezinárodních projektů v dané oblasti, ve kterých navíc často hraje významnou roli;
  • řešitelé výzkumného záměru velmi často prezentují své výsledky na mnoha mezinárodních fórech a workshopech;
  • systematická práce se studenty v rámci výzkumného záměru přinesla významné úspěchy v podobě oceněných diplomových prací, a to jak v národních, tak i mezinárodních soutěžích.

V následujících etapách oponentní rada doporučuje pokračovat v aplikaci výsledků jednotlivých výzkumných aktivit v praxi a také zajistit právní ochranu těchto výsledků. Oponentní rada kromě toho navrhuje věnovat větší úsilí v informování veřejnosti o výzkumném záměru a jeho výsledcích.

Cílem výzkumného záměru Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace je rozvíjet a postupně přetvářet síť CESNET2 v integrované informační a komunikační prostředí. Součástí je řešení problematiky optických a IP sítí, výpočetních i přístupových gridů, mobility, multimediálních služeb či problematika End to End Performance. Výzkumný záměr počítá s účastí sdružení CESNET na významných mezinárodních projektech. Důraz je kladen na jeho zapojení do projektů nejvýkonnější evropské síťové infrastruktury GN2/GN3, které jsou významně finančně podporovány Evropskou unií.

Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR. V současnosti je financováno především z prostředků vládní Rady pro výzkum a vývoj a z prostředků svých členů. Sdružení se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní gigabitovou optickou síť CESNET2 určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení CESNET reprezentuje Českou republiku v projektu budování panevropské sítě GÉANT2 a podílí se aktivně na jeho realizaci. Více na www.cesnet.cz.