Hlavní navigace

Výzva k odstoupení předsedovi Rady Českého rozhlasu

[Tisková zpráva] Vážený pane předsedo, obracím se na Vás v souvislosti s veřejně přístupným zápisem ze zasedání Rady ČRo z 23. října 2008, bod "Přehled hodnocení vybraných stanic Českého rozhlasu". Z dokumentu vyplývá, že Rada ČRo pod Vaším vedením není plně způsobilá uplatňovat právo veřejnosti na kontrolu tvorby a šíření programů Českého rozhlasu ve smyslu zákona č. 484/1991 Sb.

Sdílet

Při projednávání programu Rádia Wave vznesli členové rady výtky vůči:

1. Odvysílání písně Swastika Eyes od skotské skupiny Primal Scream.

2. Pořadu Friday Ripple uváděnému v angličtině. Moderátor Craig Duncan si do něj 12. září pozval do pořadu Rosie Johnstonovou ze zahraničního vysílání Českého rozhlasu. „Oba pocházejí ze Skotska, a tak informovali posluchače, že první hodina bude standardní a druhá bude velmi skotská, nacionalistická,“ cituje zápis zasedání.

3. Hudebnímu pořadu Worldwide moderátora Gilese Petersona, přejímanému Rádiem Wave z BBC. Dvouhodinový týdeník je rovněž v angličtině, vysílaný bez překladu do češtiny.

Zda použití symbolu spoleného s nacismem v názvu skladby od skupiny Primal Scream nepropaguje hnutí omezující práva a svobody jednotlivce, či zda dvouhodinový pořad BBC v angličtině patří do programu Rádia Wave, jsou naprosto legitimní otázky. Méně pochopitelná je již obava, zda se stanice nestala buňkou skotských separatistů. Neschopnost rozeznat nadsázku však není předmětem této stížnosti.

Tím je způsob argumentace a znalecké práce v Radě ČRo. Je pochopitelné, že každý z členů rady nemůže být úzce orientovaným odborníkem na soudobou kulturu. Posudky ke zmíněným výtkám, jež vypracoval analytik Rady ČRo, ing. Vogl, ale vykazují absenci znalostí na úrovni kurikula druhého stupně současného základního vzdělání; konkrétně se jedná o neschopnost najít relevantní zdroje na internetu, zvládnout cizí jazyk na mírně pokročilé úrovni a porozumět jednoduchému písňovému textu. Nad analýzou ing. Vogla či amatérským překladem písně Swastika Eyes, pořízeným se zásadními chybami členem Rady ČRo Antonínem Zelenkou tak, že se píseň napadající fašismus jeví jako fašistická, jste se však Vy ani členové Rady, nepozastavili. Dovozovat z nacistického symbolu v názvu skladby, že „mimořádná tolerantnost“ vůči Rádiu Wave „vede k fašismu“, jak jste uvedl, je nebezpečné obvinění, zvlášť pokud pro Vámi řízenou radu zřejmě neexistuje způsob, jak se dobrat relevantních informací ohledně významu vysílané hudby a kulturního kontextu, v němž se objevuje.

Zde nejde v prvé řadě o Rádio Wave; jde o dvě důležitější věci. Zaprvé, zda jsou chybné argumenty důsledkem nekompetentnosti analytika a členů Rady ČRo, anebo jde o účelovou manipulaci, cynicky využívající chybné předpoklady. A zda Rada ČRo pod Vaším vedením jedná stejně i v případech, které nejsou tak mediálně sledované.

Ze zápisu rovněž vyplývá, že se z existence Rádia Wave stalo politikum, přestože Rada ČRo by měla být nezávislá. Já jsem vždycky říkal, že je zajímavé, že velmi agilně tuto stanici hájila paní poslankyně Levá z KSČM, jinak jsem žádný vehementní boj zase takový v poslanecké sněmovně a v rozhovoru s různými poslanci nezaznamenal, cituje zápis slova člena Rady ČRo Antonína Zelenky. Přestože jste jej ihned napomenul, je jasné, jak to s nezávislostí na politických tlacích kolem ČRo pod Vaším vedením Rady vypadá.

Z těchto důvodů Vás žádám, abyste na svou funkci v zájmu koncesionářů a posluchačů Českého rozhlasu rezignoval. Tento dopis považujte za otevřený a zároveň za petici za Vaše odvolání.


Petr Vizina, hudební publicista, autor pořadu Vizionáři na Rádiu Wave

Trávníčkova 1779, Praha 5

Pokud s touto peticí souhlasíte, podepište se plným jménem, uveďte adresu a pošlete na adresu rada-cro@rozhlas.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).