Hlavní navigace

Vzdělávání pro IT profesionály v PrazeVáš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

[Tisková zpráva] Během krize je stále populárnější pracovat v informačních technologiích jako živnostník. Tato skupina „ajťáků“ se poprvé může účastnit vzdělávacích programů, které bývají tradičně vyhrazené jen pro zaměstnance korporací. CoolPeople nabízí IT profesionálům pracujícím v Praze na živnostenský list zdarma přes 1 500 kurzů, které se uskuteční v letech 2011 až 2014 a jsou hrazené z evropských dotací, konkrétně z programu OP Praha – Adaptabilita. Celková hodnota dotace činí 7 milionů korun.

Sdílet

Mezi kurzy zájemci najdou vývoj v prostředí Mi­crosoft .NET, Java, Oracle PL/SQL; zavádění  CRM systému, testování a řízení kvality softwaru, business intelligence a další.

Trendem, který pochází  ze západní Evropy, je práce externích IT odborníků na konkrétních projektech klientů po časově omezenou dobu. Často to navíc bývá na specifických technologiích, které zaměstnanci klienta neovládají či nemají dostatečné kapacity. Bezesporu časově ohraničeným závazkům nahrává i krize. „Firmy upřednostňují flexibilnější najímání lidí. Celá řada IT odborníků přešla či teprve chystá přechod na bázi živnostenského listu a nechává se prostřednictvím firem jako je CoolPeople najímat pro koncové klienty jako jsou banky, pojišťovny či nadnárodní korporace,“ říká zakladatel společnosti CoolPeople Milan Čálek s tím, že statistiky hovoří o více jak 10 000 IT odbornících pracujících v Praze na živnostenský list. CoolPeople po 5 letech působení na trhu  spolupracuje se 2 000 z nich.

Ačkoliv je vzdělávání v rychle se měnícím IT oboru nutností, zkušenosti CoolPeople vypovídají  o tom, že této skupině lidí se ho nedostává. „Fi­nanční  příjem osob pracující na živnostenský list výhradně  záleží na tom, zda pracují na konkrétním projektu či nikoliv. Většinou tedy nemají možnost a prostředky, aby se mohli vzdělávat a udržovat tak svou konkurenceschopnost na trhu práce,“ vysvětluje Milan Čálek.

To se právě snaží napravit kurzy, do kterých se mohou IT profesionálové přih­lásit přes webové stránky – kurzy.coolpeo­ple.cz. „Celkem se jedná o 10 kurzů, které jsme vybrali na základě našich dlouholetých zkušeností. Každý obsahuje od 10 do 14 lekcí v podobě e-learningu a řádově 120 stran tištěných studijních materiálů. Náš vzdělávací projekt je založený na kombinované formě elektronického vzdělávání, tištěných příruček a osobních setkání s lektorem,“ upřesňuje Milan Čálek.

Všechny kurzy budou zakončené  závěrečnými testy, které ověří ú­roveň získaných znalostí. Pro IT odborníky bude úspěšné ukončení testu bezesporu výhodou na trhu práce a to nejen při spolupráci s CoolPeople. „Jednáme s jednotlivými technologickými firmami o získání velmi zvýhodněných podmínek certifikací v rámci našeho vzdělávacího programu. Mimo tento projekt připravujeme i speciální vzdělávací program pro studenty a absolventy podpořený významnou technologickou firmou,“ říká Milan Čálek.

Celková kapacita kurzů  je 500 osob s tím, že každý má možnost vybrat si 3 kurzy. Celkem se tedy bude jednat o 1 500 kurzů. „Po ukončení programu financovaného z Evropské unie máme v plánu ve vzdělávání pokračovat a dále jej rozšiřovat. Věříme v budoucnost České republiky jako ekonomiky založené na znalostech s vysokou přidanou hodnotou v oblasti informačních technologií a chceme proto udělat maximum,“ dodává Milan Čálek.

Termín zahájení projektu je 1. ledna 2011 na dobu 30 měsíců s tím, že v první fáze o délce několika měsíců je určena na přípravu projektu.