Hlavní navigace

WWW.ELIGO.EU – první aktivovaná doména EU registrátora Explorer

[Tisková zpráva] První domény .EU již znají své majitele. Potravinářská společnost ELIGO se sídlem v Pardubicích se stala držitelem první aktivované domény .EU Žádost o doménu byla podána v průběhu první fáze Sunrise period.

Sdílet

Praha, 13. března 2006 – Registrace domén s koncovkou .EU započala dle harmonogramu v prosinci roku 2005, a to tzv. zahajovacím obdobím (Sunrise period). V rámci první a druhé fáze Sunrise period mohli své žádosti podat držitelé ochranných známek, veřejné instituce, obchodní firmy a živnostníci registrovaní na území EU. Společnost ELIGO svou žádost podala na základě registrace mezinárodní ochranné známky a to v průběhu první fáze Sunrise period.

Úspěšnost žádosti o registraci závisí na mnoha okolnostech, kromě jiného i na technickém vybavení registrátora. Jan Hájek, ředitel společnosti EXPLORER k tomu dodává: „Pečlivě jsme připravili náš systém tak, aby odeslal domény do rejstříku EURid co nejrychleji. Podařilo se nám tak například pro společnost ELIGO zajistit první pozici mezi žádostmi z celého světa, což ve finále, k naší radosti, skončilo přijetím žádosti.“ Společnost Eligo dále využila možnosti odeslat důležité písemné důkazy elektronicky přes registrátora Explorer.

Narozdíl od akciové společnosti Eligo a přes intenzivní snahu informačního portálu www.Evropska-Domena.cz se řada zájemců o evropské domény dopustila velmi zásadních chyb, které nakonec mohly vést k zamítnutí a neúspěchu žádosti.

Nejčastější chyby v žádostech:

  • Plný název práva (tj. znění ochranné známky) neodpovídala znění požadované domény. Např. firma Alfa Beta s.r.o. si může registrovat pouze doménu „alfabeta.eu“ nebo „alfa-beta.eu“, nikoliv "alfa.eu“ nebo „beta.eu“.
  • Adresa firmy/osoby uvedená na přednostním právu (tj. třeba potvrzeni o drženi ochranné známky) neodpovídala aktuálnímu sídlu firmy, tzn. v žádosti firma uvede jinou adresu, než je uvedena na výpisu z databáze daného patentového úřadu
  • Záměna národní a mezinárodní ochranné známky.
  • Špatná volba země, kde žadatel uplatňuje právo.

Pro dodání písemné dokumentace jsou stanoveny jasné podmínky. I v tomto se žadatelé dopouštějí řady pochybení, např. sešívají dokumenty, posílají originální dokumentaci (registrátoři ani PwC toto nevrací) atd.

Poslední fáze registrací evropských domén, tzv. volná registrace začne 7. dubna 2006. Tato fáze je přístupná všem zájemcům o .EU doménu, kteří splňují tyto požadavky:

  • podnikatelé a firmy, kteří mají své sídlo nebo ústřední správu v členské zemi EU
  • organizace založená v členské zemi EU
  • osoby s trvalým pobytem na území členské země EU

Registrátor EXPLORER doporučuje, aby se žadatelé snažili vyvarovat zásadních chyb. Před podáním žádosti by se měli důkladně informovat o všech aspektech registrace, a to na stránkách registrátorů nebo na informační lince 241 734 616. Užitečné může být i zasílání dokumentů přes registrátory, např. společnost EXPLORER tyto dokumenty před odesláním ke správci domény .EU, organizaci EURid, prověřuje.