Hlavní navigace

YouTube v češtině lidi přitahuje

[Tisková zpráva] Největší internetový server umožňující sdílení videa mezi uživateli je od října dostupný také v češtině. V našem pravidelném e-omnibusovém výzkumu v říjnu 2008 jsme prozkoumali informovanost internetové populace o spuštění tohoto serveru v českém jazyce. Ptali jsme se, nakolik lidé zaznamenali tuto změnu a zda je motivuje k vyšší návštěvnosti YouTube.cz

Sdílet

Podle výzkumu naší společnosti Mediaresearch realizovaného na jaře 2008 navštíví YouTube alespoň jednou za měsíc 62,4 % českých internetových uživatelů a každý 10. český uživatel internetu chodí na tento server denně. Výzkum také tehdy ukázal, že by si uživatelé přáli YouTube v českém jazyce.

Uplynulo asi půl roku a lokalizované česká verze YouTube je tady. Spuštění české verze internetových stránek YouTube, na které krom českého překladu přibyli lokální partneři, známé celebrity, speciální kanály a česká videa, zaregistrovaly dle výzkumu z října 2008 téměř dvě pětiny respondentů. O něco vyšší povědomí o zavedení češtiny na tomto video serveru mají muži. Mezi věkovými skupinami zaznamenalo rozšíření o český jazyk nejvíce respondentů mezi 15 a 24 lety, což bude dáno i vyšším zájmem této věkové skupiny o YouTube obecně. V kategorii vzdělání jsou nejvíce informovaným segmentem respondenti s vysokoškolským vzděláním.

Průzkum - YouTube

Zajímalo nás také, nakolik bude mít tato Googlem „přidaná hodnota“ pro uživatele vliv na návštěvnost. Proto jsme v rámci průzkumu položili otázku, zda budou lidé internetové stránky YouTube v češtině navštěvovat více. Kladně se vyjádřily více než dvě třetiny respondentů. Spíše stejnou návštěvnost jako před zavedením české mutace YouTube předpokládá 28 % respondentů a pouze 5 % určitě nebude tento video portál navštěvovat více než dříve.

Průzkum - YouTube

Společnost Mediaresearch (www.mediarese­arch.cz) je významnou výzkumnou agenturou s širokým portfoliem služeb v oblasti realizace marketingových a mediálních výzkumů, zpracování a analýz dat, marketingového poradenství a vývoje software. Je realizátorem tří z nejrozsáhlejších mediálních výzkumů v České a Slovenské republice – Elektronického měření sledovanosti televize (peoplemetry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (AdMosphere) a na internetu (AdMonitoring) v ČR.