Hlavní navigace

Z GTS Central Europe odchází Adam Sawicki

[Tisková zpráva] Praha, 28. ledna 2011 – Tříleté působení Adama Sawického ve skupině GTS Central Europe (GTS), která vstupuje do další fáze svého rozvoje, dnes končí. Adam Sawicki byl zodpovědný za vedení skupiny GTS v kritické fázi jejího růstu, která zahrnovala spuštění jednotné regionální strategie pro střední a východní Evropu i změnu orientace firmy na firemní segment. Pro skupinu GTS se z mnoha úhlů pohledu jednalo o průlomové období. Pozici generálního ředitele skupiny GTS převezme Danny Bottoms.

Sdílet

Skupina GTS, která  pokrývá střední a východní Evropu, významně  zvýšila během funkčního období Adama Sawického jako generálního ředitele svou působnost a to jak díky zlepšení efektivity jednotlivých obchodních jednotek, tak dobře plánovanými akvizicemi. V letech 2008 a 2009 proběhla restrukturalizace a reorganizace skupiny. V roce 2010 pak GTS úspěšně uskutečnila tři akvizice v regionu, což potvrdilo její vedoucí pozici. Rok 2011 začal další akvizicí a vytvořením nové nezávislé společnosti v rámci skupiny GTS, CE Colo. Ta je první firmou zaměřenou na datová centra pokrývající region střední a východní Evropy. 

Přes vleklou ekonomickou krizi opouští Adam Sawicki firmu ve výborné finanční kondici. Pod jeho vedením zvýšila skupina GTS v každém roce jak svoje cash flow, tak ukazatel EBITDA. 

„Adam Sawicki provedl reorganizaci skupiny GTS. Ta umožnila dosáhnout ziskovosti a úrovně peněžního toku, která zajistila skupině GTS místo mezi současnými vedoucími telekomunikačními hráči na trhu. Úspěšně vedl GTS v období recese a strategii přijatou před krizí, v roce 2007, přitom nejen úspěšně plnil, ale dokonce její očekávání překračoval. Díky tomu provozní zisk před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) vzrostl během těchto tří let o téměř jednu třetinu,“ řekl Krzysztof Krawczyk, Managing Partner private equity fondu Innova Capital, který je spolumajitelem skupiny GTS. 

Před působením ve skupině GTS byl Adam Sawicki zakladatelem a po řadu let generálním ředitelem polské pobočky společnosti TeliaSonera. Současně také zastával pozici výkonného ředitele společnosti TeliaSonera UK v Londýně a byl také členem správní rady TeliaSonera Wholesale (skupina TeliaSonera AB). Adam Sawicki je absolventem Fakulty ekonomie a obchodní administrativy na univerzitě ve Stockholmu a zúčastnil se řady odborných programů pro vedoucí pracovníky na Harvard Business School, Stanfordské univerzitě a obchodních školách IMD a INSEAD. 

Pozici generálního ředitele převezme Danny Bottoms, který přichází do skupiny GTS ze společnosti Cavalier Telephone, operátora působícího na východě USA. Jako prezident a generální ředitel vedl společnost více než dva roky před její akvizicí společností PAETEC v roce 2010. Před vedením společnosti Cavalier Telephone zastával funkci provozního ředitele televizní společnosti Showtime Arabia, která z Dubaje pokrývá region Středního východu a severní Afriky. Po více než pět let byl také prezidentem a generálním ředitelem společnosti OnFiber, a to před její akvizicí společností Qwest Communications. Danny Bottoms má více než dvacetileté zkušenosti z oblasti telekomunikací a médií, pracoval také v řadě manažerských pozic ve firmách MasTec, Qwest, a MCI. Je držitelem bakalářského titulu věd chemického inženýrství na University of Iowa v USA. 
  
 

O skupině  GTS:

Skupina GTS Central Europe (GTS) je předním poskytovatelem integrovaných telekomunikačních řešení v zemích střední a východní Evropy. GTS má rozsáhlou optickou síť pokrývající region střední a východní Evropy, která zasahuje do sousedních zemí jako je Rakousko, balkánské státy, země Pobaltí, Rusko, Turecko nebo Ukrajina. V zemích střední a východní Evropy – České republice, Polsku, Maďarsku, Slovensku a Rumunsku – má skupina GTS rozsáhlou podzemní síť poskytující služby hlasové, datové, IP, MPLS a širokopásmové komunikace firemním zákazníkům, ale také dalším telekomunikačním operátorům, operátorům mobilních služeb a poskytovatelům obsahu. Celosvětový telekomunikační časopis Capacity vyhlásil skupinu GTS nejlepším velkoobchodním operátorem ve střední a východní Evropě za rok 2005, 2007, 2009 a 2010. Za rok 2009 dosáhla skupina GTS obratu 384,5 milionu EUR a provozního zisku před zdaněním, splátkou úroků, odpisy a amortizací (EBITDA) 86 milionů EUR. 

Vlastníkem skupiny GTS je konsorcium finančních investorů vedené fondy Columbia Capital, M/C Venture Partners a Innova Capital. Columbia Capital a M/C Venture Partners jsou severoamerické finanční skupiny zaměřené na investice do telekomunikačního a IT sektoru. Innova Capital je jedním z vedoucích private equity fondů zaměřených na region střední Evropy. Mezi další členy konsorcia patří Bessemer Venture Partners, HarbourVest Partners a Oak Investment Partners. Pro více informací navštivte prosím www.gtsce.com.