Hlavní navigace

Za iPhone 3G by nejvyšší cenu akceptovali zákazníci společnosti T-Mobile.

[Tisková zpráva] Srpnová vlna e-omnibusového výzkumu přinesla řadu zajímavých zjištění ohledně zájmu české populace o nový iPhone 3G. Ptali jsme se mimo jiné, jaká část populace má nejnovější mobilní telefony a zjistili jsme, kdo z nich by si i přesto pořídil iPhone třetí generace. V této tiskové zprávě se také dovíte, u kterých největších tuzemských operátorů jsou zákazníci ochotni za nový iPhone zaplatit nejvyšší částky. Pro kompletní volně prodejnou studii, prosím, kontaktujte Mediaresearch, a. s.

Doba čtení: 2 minuty

Kdo si pořizuje nejnovější telefony?
Lidé ve vyšším věku jsou spíše vlastníky starších telefonů a nejnovější mobily pro ně nejsou až tak záležitostí trendu. Zatímco 37 % populace 15 až 24letých si pořídilo nový telefon v posledním roce, u lidí nad 45 let má nejnovější telefon jen čtvrtina dotazovaných a jsou obecně majiteli starých mobilů. Z globálního pohledu uvidíme novější mobilní telefony spíše v rukou žen, avšak podíl majitelů nejnovějších mobilů je u obou pohlaví vyrovnaný (31 %). Z pohledu vzdělanostního jsou majiteli novějších telefonů spíše respondenti s ukončeným základním a středoškolským vzděláním, z nichž si třetina koupila telefon v posledním roce. Že jsme příznivci posledních novinek, značí nadpoloviční většina české populace vlastnící max. 2 roky starý mobilní telefon.

iPhone 3G

Necháme se zlákat novým iPhone 3G?
Nejvíce láká koupě nového iPhone respondenty, kteří si již pořídili jiný mobilní telefon v posledním roce, a to konkrétně čtvrtinu z nich. Zároveň nákup této novinky zvažuje 23 % respondentů, jejichž nejpoužívanější mobil je 6 a více let starý. Odmítavější postoj k nákupu nového iPhone se objevuje spíše u majitelů dvou a více let starých telefonů (65 % z nich).

Čí zákazníci akceptují nejvyšší cenu?
Z pohledu zákazníků největších tuzemských mobilních operátorů by za iPhone 3G (8GB) byli ochotni zaplatit nejvyšší částky (nad 13 tis. Kč) respondenti, kteří jsou zákazníky společnosti O2, a to 13 % z nich. Hned za nimi by se, co se maximální částky za iPhone týče, umístili respondenti využívající služeb společnosti T-Mobile. Třetina z nich by byla ochotna zaplatit více než 10 tis. Kč.

Naopak nejméně by za nedotovaný iPhone 3G zaplatili respondenti čerpající služby společnosti Vodafone. 15 % z nich by bylo ochotno zaplatit jen do 4 999 Kč. Z hlediska majoritních cenových preferencí zákazníků jednotlivých operátorů by nejvíce respondentů-zákazníků společnosti O2 za iPhone 3G bylo ochotno zaplatit mezi 5 000 a 6 999 Kč (35 %), u společnosti T-Mobile by stejný podíl respondentů byl ochoten zaplatit 7 000 až 9 999 Kč a nejvíce dotazovaných využívající služby společnosti Vodafone by přistoupilo na částku pohybující se mezi 5 000–6 999 Kč (30 %).

iPhone 3G

Uváděná data byla zjištěna v rámci šetření e-omnibus – výzkumného produktu Mediaresearch. Jedná se o periodicky realizovaný výzkum, do kterého si může klient zařadit jednu nebo více otázek jednorázově nebo ve více vlnách. Dotazování probíhá on-line metodou prostřednictvím speciální www aplikace na kvótně vybraném vzorku respondentů z e-panelu Mediaresearch, který obsahuje cca 5 000 respondentů a který je profesionálně rekrutován a spravován.