Hlavní navigace

Za iPhone 3G by nejvyšší cenu akceptovali zákazníci společnosti T-Mobile.

[Tisková zpráva] Srpnová vlna e-omnibusového výzkumu přinesla řadu zajímavých zjištění ohledně zájmu české populace o nový iPhone 3G. Ptali jsme se mimo jiné, jaká část populace má nejnovější mobilní telefony a zjistili jsme, kdo z nich by si i přesto pořídil iPhone třetí generace. V této tiskové zprávě se také dovíte, u kterých největších tuzemských operátorů jsou zákazníci ochotni za nový iPhone zaplatit nejvyšší částky. Pro kompletní volně prodejnou studii, prosím, kontaktujte Mediaresearch, a. s.

Sdílet

Kdo si pořizuje nejnovější telefony?
Lidé ve vyšším věku jsou spíše vlastníky starších telefonů a nejnovější mobily pro ně nejsou až tak záležitostí trendu. Zatímco 37 % populace 15 až 24letých si pořídilo nový telefon v posledním roce, u lidí nad 45 let má nejnovější telefon jen čtvrtina dotazovaných a jsou obecně majiteli starých mobilů. Z globálního pohledu uvidíme novější mobilní telefony spíše v rukou žen, avšak podíl majitelů nejnovějších mobilů je u obou pohlaví vyrovnaný (31 %). Z pohledu vzdělanostního jsou majiteli novějších telefonů spíše respondenti s ukončeným základním a středoškolským vzděláním, z nichž si třetina koupila telefon v posledním roce. Že jsme příznivci posledních novinek, značí nadpoloviční většina české populace vlastnící max. 2 roky starý mobilní telefon.

iPhone 3G

Necháme se zlákat novým iPhone 3G?
Nejvíce láká koupě nového iPhone respondenty, kteří si již pořídili jiný mobilní telefon v posledním roce, a to konkrétně čtvrtinu z nich. Zároveň nákup této novinky zvažuje 23 % respondentů, jejichž nejpoužívanější mobil je 6 a více let starý. Odmítavější postoj k nákupu nového iPhone se objevuje spíše u majitelů dvou a více let starých telefonů (65 % z nich).

Čí zákazníci akceptují nejvyšší cenu?
Z pohledu zákazníků největších tuzemských mobilních operátorů by za iPhone 3G (8GB) byli ochotni zaplatit nejvyšší částky (nad 13 tis. Kč) respondenti, kteří jsou zákazníky společnosti O2, a to 13 % z nich. Hned za nimi by se, co se maximální částky za iPhone týče, umístili respondenti využívající služeb společnosti T-Mobile. Třetina z nich by byla ochotna zaplatit více než 10 tis. Kč.

Naopak nejméně by za nedotovaný iPhone 3G zaplatili respondenti čerpající služby společnosti Vodafone. 15 % z nich by bylo ochotno zaplatit jen do 4 999 Kč. Z hlediska majoritních cenových preferencí zákazníků jednotlivých operátorů by nejvíce respondentů-zákazníků společnosti O2 za iPhone 3G bylo ochotno zaplatit mezi 5 000 a 6 999 Kč (35 %), u společnosti T-Mobile by stejný podíl respondentů byl ochoten zaplatit 7 000 až 9 999 Kč a nejvíce dotazovaných využívající služby společnosti Vodafone by přistoupilo na částku pohybující se mezi 5 000–6 999 Kč (30 %).

iPhone 3G

Uváděná data byla zjištěna v rámci šetření e-omnibus – výzkumného produktu Mediaresearch. Jedná se o periodicky realizovaný výzkum, do kterého si může klient zařadit jednu nebo více otázek jednorázově nebo ve více vlnách. Dotazování probíhá on-line metodou prostřednictvím speciální www aplikace na kvótně vybraném vzorku respondentů z e-panelu Mediaresearch, který obsahuje cca 5 000 respondentů a který je profesionálně rekrutován a spravován.