Hlavní navigace

Za správu master dat pro reporting zodpovídá většinou IT nikoliv business

[Tisková zpráva] Společnost Trask solutions na odborném semináři s názvem „Master Data Management – efektivní plánování a reporting podle potřeb businessu“, který se uskutečnil začátkem června v konferenčních prostorách pražského hotelu Imperial, představila principy, přínosy a variabilitu Master Data Managementu pro střední a velké organizace. V rámci semináře proběhl také průzkum, ve kterém účastníci hodnotili stav plánování a reportingu v jejich organizacích, na jehož základě vznikla zajímavá statistika mapující reálné využití plánování a reportingu ve středních a velkých společnostech České republiky.

Sdílet

Seminář byl orientovaný na pracovníky z controllingu, finančního managementu a analytiky Business Intelligence pracující ve středních a velkých společnostech, které zpracovávají a vyhodnocují velké množství dat. Cílem semináře bylo ukázat, jak využívat dané systémy co nejefektivněji s využitím tzv. Master Data Managementu. Do programu konference byl rovněž začleněn průzkum, jehož výsledek vedl ke zjištění stavu využívání plánování a reportingu ke spokojenosti jeho uživatelů.

Zde jsou výsledky průzkumu:

  • Téměř polovina dotazovaných – 40 % – uvedla, že příjemci reportů jsou v první řadě střední a linioví manageři, ale 35 % dotázaných uvedlo, že s reporty pracuje celá firma.
  • 75 % respondentů uvedlo, že termín vyřízení business požadavku trvá v jejich firmě překvapivých jeden až tři měsíce, pouze 5 % dotazovaných vyřídí požadavek okamžitě.
  • Celých 86 % dotázaných může ve své firmě pracovat s historickými daty tak, že je mohou jednoduše analyzovat např. jak dle stávající organizační struktury tak i pohledem té, která byla platná v minulosti
  • 45 % respondentů uvádí, že za správu master dat pro reporting jsou ve firmách zodpovědní business uživatelé a v 55 % je tato odpovědnost na oddělení IT.

Master Data Management (MDM) představuje sadu metodologií, nástrojů a řešení, pomáhajících společnostem jednoduše identifikovat a integrovat celopodnikově sdílená klíčová data. Jako příklad mohou sloužit např. data zákaznická, produktová, data o službách, lokalitách atd. Tím však úlohy řešení MDM nekončí. Jejich dalším a neméně podstatným přínosem je výrazné zvýšení kvality klíčových dat, jejich konzistence, dostupnosti a důvěryhodnosti. Dále pak mají tyto aplikace na starosti správu významu – sémantiky – klíčových dat a také správu vztahů mezi daty klíčovými a ostatními.