Hlavní navigace

Zadavatelé letos odhadují nárůst internetové reklamy

[Tisková zpráva] V roce 2007 využilo 93 % českých společností internetovou reklamu a to většinou ve formě produktové kampaně. Nejčastějším formátem byl banner nebo klíčová slova popřípadě textová reklama. Mezi nejdůležitější faktory ovlivňující další investice do internetové reklamy je měřitelnost kampaní, jejich přesné zacílení a zasažitelnost konkrétních cílových skupin zákazníků. Toto jsou stěžejní závěry marketingového výzkumu Internet Advertising Drivers, realizovaného exkluzivně pro Sdružení pro internetovou reklamu výzkumnou agenturou Mediarsearch.

Sdílet

„Tímto projektem, jehož detailní závěry dostanou k dispozici všichni naši členové, jsme si monitorovali trh zadavatelů a jejich ochotu svěřovat nám svoje marketingové rozpočty. Oslovili jsme ve dvou vlnách tzv. decision makery tj.ty, kteří rozhodují o směřování reklamních investic do médií a zeptali jsme se jich na to, co máme dělat, aby objem peněz do internetu byl větší. Pochopitelně máme zájem i o ty zatím nerozhodnuté, především z řad inzerentů rychloobrátkového zboží, aby zařadili internet jako stálou součást svého mediamixu,“ říká Kateřina Hrubešová výkonná ředitelka SPIR.

Internetová reklama se podle zmíněného výzkumného projektu stala standardním komunikačním prostředkem a spokojenost s ní je poměrně vysoká. Mezi nejčastější důvody využití této formy inzerce patří: uvedení nového výrobku na trh, podpora on-line značek a podpora značky. Inzerenti odhadují, že podíl internetové reklamy v mediálním mixu se v letošním roce opět zvýší a to jak na úkor tiskových (v první řadě), tak i televizních rozpočtů.

Výzkumný projekt Internet Advertising Drivers je součástí aktivit SPIR na podporu a rozvoj internetu jako reklamního média. Výzkum probíhal ve dvou vlnách a zahrnoval kvalitativní a kvantitativní dotazování . Toto jsou závěry druhé fáze projektu, v níž bylo dotazováno 150 marketingových manažerů z řad zadavatelů a proběhla v březnu a dubnu letošního roku. Další aktivitou na podporu rozvoje internetu byla nedávná konference Internet Advertising Conference 2008, která zhodnotila současný stav internetové reklamy u nás a fakticky potvrdila závěry tohoto výzkumu.

SPIR je profesní sdružení působící v oblasti internetové reklamy od roku 2000. Skládá se ze dvou sekcí reprezentujících obě strany reklamního trhu – sekce internetových medií a sekce zadavatelů internetové reklamy. V současné době tvoří členská základna sdružení celkem 48 členů v obou sekcích. Kromě provozování jednotného, široce respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor, realizuje i projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring.