Hlavní navigace

Zajímavosti o internetové populaci - duben 2006

[Tisková zpráva] Zajímavosti o internetové populaci - duben 2006

Sdílet

Muži tráví u internetu více času než ženy.
Průměrný čas strávený na serverech zapojených do internetového výzkumu NetMonitor pro průměrného návštěvníka je 30 hodin za měsíc. Podívejme se na to, jak se tato doba liší v závislosti na cílové skupině základních sociodemografických charakteristik. Muži jsou častějšími návštěvníky internetu – oproti ženách stráví „surfováním“ o tři hodiny více. Z grafu je patrná závislost stráveného času na věku respondenta: se zvyšujícím se věkem klesá doba strávená na internetu. Dále je vidět, že výrazně klesá počet hodin na internetu u nejvyššího vzdělání – internetoví návštěvníci se základním a středoškolským vzděláním se v dubnu 2006 věnovali internetu v průměru 34 hodin za měsíc, oproti tomu vysokoškoláci o 10 hodin méně. Co se týče velikosti místa bydliště, tak významně méně (o 3 až 5 hodin) se internetu věnují lidé žijící na vesnicích.

Internet je využíván s podobnou intenzitou (6 – 8 mil. zobrazení za hodinu ve všední dny) v průběhu celého dne.

V této krátké analýze porovnáme internetovou aktivitu (měřenou podle počtu tzv. zobrazení, neboli page views = natažení WWW dokumentu z příslušného webového serveru) všech internetových stránek zapojených do výzkumu NetMonitor během nejnavštěvova­nějšího dne, jímž je pondělí a nejméně navštěvovaného dne, jímž je sobota. Nejlépe je vzájemné porovnání vidět z grafu. Nejnižší aktivita je u obou dní shodně zaznamenána mezi 5 až 6 hodinou ranní, naopak nejvyšší je mezi 15 až 16 hodinou v pondělí a v sobotu mezi 21 až 22 hodinou. Sobota se vyznačuje nepatrně vyšší aktivitou v časných ranních (1 – 5) hodinách. Ve zbylý čas je na tom lépe pondělí a nejvýraznější rozdíl ve prospěch pondělka je mezi 8 až 10 hodinou ranní, kdy se sobotní počet zobrazení v průměru pohybuje pouze na třetinové úrovni pondělního počtu zobrazení. Ještě jeden významný rozdíl můžeme vypozorovat a tím je odlišný průběh aktivity během odpoledne a večera: v pondělí internetová aktivita od 16 hodiny (kromě konstantního průběhu mezi 19 až 21 hodinou) stále klesá, zatímco v sobotu je průběh již od 13 hodiny vesměs konstantní až do 19 hodiny, kdy hodnoty do 21 hodiny zaznamenávají mírný nárůst, a poté do půlnoci pomalu klesá.