Hlavní navigace

Zástupci všech zemí EU jednali v Praze o budování e-infrastruktur

[Tisková zpráva] V návaznosti na prestižní mezinárodní odbornou konferenci The Futrue of the Internet: Europe moving forward (Budoucnost Internetu: Evropa na cestě vpřed), která v Praze probíhala od 11. do 13. května, zorganizovalo sdružení CESNET ve dnech 14. a 15. května E-Infrastructure Reflection Group (e-IRG) Workshop. Ten je pravidelně pořádán dvakrát ročně pod záštitou předsednictví Evropské unii.

Sdílet

Hlavním cílem iniciativy e-Infrastructure je podporovat tvorbu politického, technologického a administrativního rámce pro budování e-infrastruktur v celé Evropě.

Iniciativa e-Infrastructure byla založena z popudu Evropské komise a jejím hlavním motivem je propojení výzkumných pracovníků, přičemž není podstatné, jestli působí v rámci svých domovských institucí, anebo v národních či mezinárodních vědeckých programech. Klíčové je, aby všichni měli přístup ke sdíleným unikátním nebo distribuovaným vědeckým zařízením včetně dat, výpočetní, komunikační i další potřebné techniky, a to bez ohledu na jejich typ nebo umístění ve světě.

Tak zvaná Reflexní skupina iniciativy e-Infrastructure byla založena s úmyslem vymezit a doporučit optimální využití panevropské elektronické infrastruktury. Reflexní skupina je složena z oficiálních vládních delegátů všech 27 zemí Evropské unie. Doporučení a analýzy skupiny jsou důležité při budování evropské znalostní společnosti. Zvláštní pozornost skupina věnuje gridovému počítání, úložištím dat a sítím. Pražské setkání se zabývalo například otázkami data managementu, federalizací e-infrastruktury nebo jejími právními aspekty.

Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR. V současnosti je financováno především z prostředků vládní Rady pro výzkum a vývoj a z prostředků svých členů. Sdružení se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní gigabitovou optickou síť CESNET2 určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení CESNET reprezentuje Českou republiku v projektu budování panevropské sítě GÉANT2 a podílí se aktivně na jeho realizaci. Více na www.cesnet.cz.