Hlavní navigace

Zavádění nových technologií výpočetních sítí se na celém světě významně zrychlilo

[Tisková zpráva] LONDÝN/PRAHA, 4. července 2006 – Využívání výpočetních sítí, takzvaného grid computingu, se stává dozrávající technologií. Sedmdesát procent podniků na celém světě nyní zavádí technologie grid alespoň v jedné ze svých oblastí. To představuje nárůst 19,5 procenta oproti loňskému roku. Zatímco loni výhody gridu a s tím spojené servisně orientované architektury (SOA) využívaly především podniky v USA, nyní se k ní přiklání i Evropa a Asie. Podle průzkumu nazvaného Oracle Grid Index zatím východní Evropa zaostává, nicméně i zde je patrný významný posun.

Sdílet

Výpočetní sítě významně snižují náklady firem na provoz IT, neboť efektivně spojují stávající infrastrukturu a umožňují tak pružně navyšovat výpočetní výkon. Díky efektivnějšímu využití slabších serverů nejsou podniky nuceny tak často obměňovat svůj hardware.

Zralejší technologie výpočetních sítí se dostávají do středního proudu
Smyslem prováděného základního výzkumu je zmapovat prosazování výpočetních sítí ve světě. Na globální úrovni, měřeno měřítkem od 0 do 10, vzrostl Oracle Grid Index na 5,4 z předcházející hodnoty 5,2, která byla zveřejněna v listopadu 2005. Všechny ukazatele, které tvoří celkový grid index, tj. základní připravenost, znalost a zájem a také životní cyklus zavádění, vykazují souvislý nárůst prakticky ve všech geografických oblastech. Analýza čísel grid indexu v porovnání s předcházejícími třemi cykly odhaluje vzorec dozrávající technologie, jež překonává propast mezi tzv. early adopters, tj. subjekty, které ji zavedly jako první, a běžným používáním.

Dosud výpočetní sítě zaváděli hlavně první odvážlivci a nyní tempo zavádění v této části trhu nedoznalo zásadního skoku (nárůst z 2,9 na 3,2). Nicméně pohled respondentů na jejich zavádění technologií výpočetních sítí odhaluje výrazný nárůst proti předchozímu cyklu:

 • „Zdrženlivé používání v některých oblastech“ vzrostlo z 10 procent organizací na 40 procent.
 • Celkem 70 procent organizací nyní zavádí výpočetní sítě v „některých oblastech,“ což je nárůst proti 19,5 procenta v předchozím ročníku.

Svědčí to o výrazném nárůstu pilotních projektů a výpočetních sítí v jednotlivých odděleních, což je protipól velkých migrací starších prostředí. Nové projekty grid computingu jsou na technologické špičce a směřují k výraznému budoucímu nárůstu výpočetních sítí, protože pilotní projekty se postupně rozšiřují i ve zbytku informačních systémů organizací.

Globální trendy v oblasti výpočetních sítí Změny hodnot grid indexu od předchozího cyklu (od dubna 2005) odhalují několik zajímavých skutečností:

 • Oblast Asie a Tichomoří si s výrazným růstem přijímání udržuje nejrychlejší pokrok. Hodnota Oracle Grid Indexu tohoto regionu celkově vzrostla nejvíc, a to ze 4,9 na 5,3. Navíc se v tomto regionu povědomí o výpočetních sítích konečně transformuje na akci – index životního cyklu zavádění vzrostl nejvíc, z 2,0 na 2,5.
 • Spojené státy ve výpočetních sítích před ostatními regiony světa nadále vedou. Celková hodnota grid indexu USA zůstává vyšší než hodnoty Evropy nebo Asie a Tichomoří, přestože se udržela beze změny na 6,1. Ze stability indexu vyplývá, že proces dozrávání mezi prvními odvážlivci v regionu je zde nejdál, neboť USA si historicky udržují vyšší číslo grid indexu než ostatní regiony.
 • Pokrok různých evropských zemí na cestě k výpočetním sítím se vyrovnává. V posledním cyklu je variabilita hodnot grid indexu mezi jednotlivými evropskými zeměmi nižší, protože jihoevropské země dosáhly rychlejšího pokroku.

„Všechny regiony vykazují pozitivní pokrok v povědomí, porozumění a přijímání výpočetních sítí,“ řekl Charles Phillips, prezident společnosti Oracle. „Tuto převratnou technologii začínají využívat organizace po celém světě. Grid computing s rostoucím prosazováním vykazuje klasický vzorec technologie, která se dostává do stádia zralosti a vstupuje do středního proudu.“

Technologové si osvojují myšlenky architektury orientované na služby (SOA)
SOA je důležité moderní pojetí technologií, které umožňuje oddělením IT lépe a rychleji plnit potřeby podniků. Zatímco 76 procent IT respondentů slyšelo o architektuře SOA, 55 procent respondentů z byznysu o ní nemělo povědomí. Dalších 25 procent těchto respondentů sice o architektuře SOA slyšelo, ale měli nedostatek podrobnějších znalostí. Respondenti, kteří byli s pojetím SOA obeznámeni, jej jednoznačně považovali za důležité:

 • Více než polovina respondentů (57 procent) vnímalo architekturu SOA jako důležitou, vysoce důležitou nebo kritickou.
 • 52 procent těchto respondentů už přechází na architekturu SOA – ať už formou zásadní migrace na jednotnou architekturu, která zaručí, že všechna nová funkčnost bude založena na modelu SOA, nebo formou modernizace existujících aplikací.
 • Pouze 17 procent respondentů v této fázi neplánuje přejít na architekturu SOA.

Odborníci na architekturu SOA zdůrazňují její význam Mezi pracovníky, s nimiž byly vedeny rozhovory, je komunita odborníků – devět procent respondentů už architekturu SOA implementovalo. Tito „zkušení guruové“ podstatně lépe rozumí podnikatelské hodnotě architektury SOA:

 • SOA je důležitá: Na otázku, za jak důležitou považují architekturu SOA pro svůj podnik, ji téměř 87 procent odborníků hodnotilo jako vysoce nebo kriticky důležitou.
 • SOA je spravovatelná: Respondenti celkově buď hodnotili správu architektury SOA jako „noční můru“ (devět procent), nebo předpovídali, že bude vyžadovat zásadní přepracování nástrojů pro správu (31 procent). Naproti tomu žádný z odborníků neviděl správu architektury SOA jako noční můru a jen 12 procent vnímalo jako potřebné zcela nahradit nástroje pro správu.

Evropa má nyní dvě země mezi trojicí nejvyspělejších zemí z hlediska grid computingu Německo od posledního cyklu průzkumu Oracle Grid Index dosáhlo slušného pokroku. Se známkou 6,1 nyní stojí vedle USA a předstihly je pouze skandinávské země, které si s výsledkem 6,4 udržují světovou vedoucí pozici v grid indexu. Další výsledky evropských zemí:

 • Pokrok v jižní Evropě. Itálie a Španělsko v předchozím cyklu vykázaly pomalejší pokrok než ostatní evropské země. Ovšem posledními výsledky je výrazně dohnaly. Španělsko zvýšilo svůj index ze 4,5 na 5,1 a Itálie ze 4,2 na 5,0.
 • Francie a Benelux dohnaly Velkou Británii. Relativně malý nárůst Velké Británie z 5,3 na 5,5 způsobil, že ji dohnala Francie a přiblížily se jí také země Beneluxu (5,4).

Východní Evropa nastoupila. V tomto cyklu průzkumu byla poprvé hodnocena Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko. Hodnota grid indexu tohoto regionu 4,4 je nižší než v ostatních regionech, což je způsobeno především nízkou hodnotou subindexu životního cyklu zavádění 1,5. Avšak z ostatních dílčích indexů vyplývá, že východní Evropa je ve velmi dobrém stavu připravenosti a měla by se nyní soustředit na zvyšování povědomí a porozumění výhodám grid computingu, aby zvýšila míru zavádění těchto technologií.

Evropské podniky nechápou architekturu SOA
Evropští respondenti z byznysu proti ostatním regionům, kde byl průzkum prováděn, chápou dopady architektury SOA poměrně pomalu. 59 procent evropských byznysmenů tomuto pojmu nerozumělo ani po vyslechnutí jeho definice, zatímco v USA bylo takových respondentů 30 procent a v Asii a Tichomoří 29 procent.

„Evropa přijímá výpočetní sítě jako podstatně efektivnější model používání infrastruktury IT,“ řekl Sergio Giacoletto, výkonný viceprezident společnosti Oracle Evropa, Blízký východ a Afrika (EMEA). „Ovšem kvůli nízkému povědomí o architektuře SOA musí nyní Oracle vystupňovat své úsilí a pomoci organizacím v tomto regionu pochopit, jak mohou z tohoto modelu nejlépe získat podnikatelský užitek a zvýšit tak celkovou konkurenceschopnost Evropy. Výpočetní sítě a architektura orientovaná na služby mění způsoby používání technologií v organizacích a do budoucna změní také ekonomickou stránku podnikání. Oracle prostřednictvím iniciativ jako Oracle Grid Index, které pomáhají vzdělávat a informovat, a také prostřednictvím inovativních technologií a služeb neustále zvyšuje hodnotu informačních technologií pro konkurenceschopnost a úspěch firem.“

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).