Hlavní navigace

Zavedení datových schránek proběhlo úspěšně, shodli se odborníci

 Autor: 21971
[Tisková zpráva] Datové schránky z 37 % využívá hlavně justice

Sdílet

Dne 18. 5. 2010 se za značného zájmu odborné veřejnosti uskutečnila již III. konference pořádaná společností ABF o datových schránkách – nejnovějším fenoménu úřední elektronické komunikace, tentokrát pod názvem „Datové schránky po roce… a teď už pro všechny!“. Odborníci se shodli, že první fáze, zavedení datových schránek, proběhla úspěšně. V druhé fázi je nyní třeba odstranit některé dílčí nedostatky, které ukázala praxe. Mezi ně Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministryně spravedlnosti ČR zařadil například sjednocení formátu datových zpráv, zajištění časového razítka na dokumentech při vstupu i výstupu nebo zavedení elektronického ověřování elektronických certifikátů, které ušetří práci úředníkům. Dalším cílem bude vybudování základních registrů, jejichž ostré spuštění bylo posunuto o 12 měsíců tedy na 1. července 2012. Datovými schránkami dosud prošlo 11 400 000 transakcí, justici patří celkem 37 % z uvedených transakcí, z toho dvě třetiny tvoří zprávy odeslané a jednu třetinu zprávy přijaté. Rekordní počet datových zpráv zaznamenal Okresní soud v Ostravě, celkem 112 tisíc.

Akce, jíž se zúčastnilo takřka 400 zástupců orgánů veřejné moci i komerční sféry, právníků i technologů, proběhla pod záštitou ministryně spravedlnosti ČR JUDr. Daniely Kovářové, která přednesla úvodní projev, a předsedy podvýboru pro veřejnou správu a informační systémy PSP ČR Ing. Jaroslava Krupky.

Dopolední blok byl věnován koncepčním a legislativním otázkám a vystoupili zde ti, kdo se na vzniku datových schránek podíleli: Mgr. Zdeněk Zajíček, náměstek ministryně spravedlnosti, prof. ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M., člen Legislativní rady vlády a soudní znalec, Mgr. František Korbel, PhD., místopředseda Legislativní rady vlády a náměstek ministryně životního prostředí. Dále pak hovořili představitelé soudů a advokacie – JUDr. Jaroslav Bureš, člen Legislativní rady vlády a místopředseda Vrchního soudu v Praze a JUDr. Tomáš Sokol, advokát. Podporu digitalizaci dokumentů vyslovil i ing. Oskar Macek z odboru archivnictví a spisové služby MV ČR. Jako naléhavý úkol byla především zmíněna úprava zákona tak, aby mohly efektivně používat datové schránky firmy a občané mezi sebou, bez nutnosti potvrzování přijetí zprávy, která byla doručena systémem.

Účastníci s velkým zájmem vyslechli informace o připravovaných novinkách v systému datových schránek firmou Software602, a.s. (ing. Kaucký) a návrh řešení problematiky udržování platnosti a pravosti digitálních dokumentů společnosti Altairis, s.r.o. (Michal A. Valášek). Dalšími tématy konference byla technologická témata, praktická řešení a nástroje pro nakládání s datovými schránkami a digitálními dokumenty, reprezentované společnostmi Canon CZ, Adobe Systems, Ixtent, StringData, PDS, CCA Group, AutoCont a Sokordia.

Všichni účastníci konference se shodli, že systém datových schránek se osvědčil, je funkční, spolehlivý a bezpečný a že se podstatně zvýšila pravděpodobnost doručení zásilky oproti klasické poště, což je nutný předpoklad pro vymahatelnost práva v ČR.