Hlavní navigace

ZDOKONALENÁ ARCHITEKTURA MOBILNÍ KOMUNIKACE NAVRŽENÁ TÝMEM ODBORNÍKŮ Z RŮZNÝCH SPOLEČNOSTÍ VYLEPŠUJE BEZDRÁTOVÉ IP KOMUNIKACE

[Tisková zpráva] Společnost Verizon společně s nejvýznamnějšími dodavateli telekomunikačních systémů představila vizi zdokonalené síťové architektury příští generace pro bezdrátové sítě mobilní telekomunikace. Dick Lynch, výkonný viceprezident a technický ředitel společnosti Verizon Wireless, uvedl, že společnost má za sebou téměř rok soustředěné práce s týmem „nejlepších a nejkvalifikovanějších“ lidí z odvětví, mezi nimiž najdeme síťové techniky a teoretiky ze společností Cisco, Lucent Technologies, Motorola, Nortel a Qualcomm. Jejich cílem bylo zdokonalit stále častěji používanou architekturu označovanou jako IMS (IP Multimedia Subsystem).

Sdílet

Spojený vývojový tým používá pro zdokonalenou architekturu interní název A-IMS – tedy Advances to IMS, aby odlišil nové přínosy od dosavadní práce institucí pro technologické standardy. A-IMS dovoluje zavádět služby příští generace v současných sítích a vytváří základ pro efektivní rozvinutí „SIPových“ i „neSIPových“ služeb v budoucích sítích.

IMS se obecně považuje za základní komponentu téměř všech IP komunikačních sítí příští generace pro „SIPové“ aplikace a jejím účelem je dosáhnout standardizace multimediálních služeb v rámci všech těchto propojených sítí.

„Vzdáváme hold vizionářům, kteří se v posledních několika letech výrazně podíleli na vývoji IMS,“ řekl D. Lynch. „Když jsme se ale dostali do fáze plánování reálné implementace, objevily se určité praktické problémy, které bylo nutné vyřešit, abychom mohli tuto novou architekturu kompletně a transparentně zavést a zajistit její maximální využívání. Pro nás je také důležité, aby zároveň podporovala i současné služby, které nepracují s protokolem IP. Když se podíváte na práci naší skupiny, doufám, že uvidíte cenné přínosy, včetně zavedení VoIP do nižších úrovní a mnohem systematičtějšího řešení problémů zabezpečení. Jedná se o přínosná obohacení plně odpovídající naší strategii v oblasti běžně používaných technologií.“

Aktuálními výstupy pracovní skupiny je materiál o koncepci a materiál o architektuře, které skupina předložila předním zástupcům odvětví. Na základě těchto materiálů plánují zúčastněné společnosti v nejbližší budoucnosti navrhnout konkrétní úpravy standardů.

„IMS je velkým příslibem nejen pro poskytovatele bezdrátových služeb, ale i pro všechny síťové operátory. A-IMS zvyšuje možnost dosažení úspěchu na straně síťových operátorů i společností působících v oblasti technologií, infrastruktury, výroby mobilních telefonů a návrhů služeb, a co je nejdůležitější, i na straně spotřebitelů,“ řekl Charlie Giancarlo, vývojový ředitel společnosti Cisco.

„Jako společnost stojící v čele vývoje multimediálních IMS řešení příští generace pro mobilní sítě v současné době, kdy všechno směřuje k mobilní IP komunikaci, oceňujeme výhody této spolupráce, zejména co se týče zajištění vzájemné funkceschopnosti zařízení různých výrobců,“ prohlásil Paul Mankiewich, technologický ředitel divize síťových systémů společnosti Lucent Technologies. „Naše práce směřuje k cíli, jímž je poskytování kombinace hlasových, obrazových, datových a multimediálních aplikací nazývané kombinované komplexní služby (Blended Lifestyle services) mobilním uživatelům.“

„Společná pracovní skupina definovala chybějící přechodový krok ze současné na čistě IP architekturu. Zkušenosti, které jsme při tom získali, nám pomohou při vývoji efektivních mobilních řešení využívajících tuto novou architekturu. Operátoři, kteří přecházejí na A-IMS, zavádějí unifikovanou platformu pro rychlé zprovozňování nových služeb, včetně „SIPových“ interaktivních a „neSIPových“ aplikací, které všechny běží nad IP,“ uvedl Fred Wright, vyšší viceprezident pro region Severní Ameriky, segment sítí a podniků, společnosti Motorola.

„Díky rozsáhlým zkušenostem se zaváděním VoIP sítí a SIPových aplikací dokážeme přesně vyhodnotit systémové požadavky a potřebná vylepšení provedení a konfigurace pro úspěšnou implementaci VoIP v bezdrátovém prostředí. Rozšíření současných standardů, k němuž podle našeho předpokladu dojde následkem představení A-IMS, usnadní cestu bezdrátového VoIP k běžným uživatelům a k běžnému používání,“ předvídá Richard Lowe, prezident divize mobility a konvergovaných sítí společnosti Nortel.

„Díky A-IMS bude společnost QUALCOMM schopna zajistit konzistentní klientské prostředí, které podpoří rychlejší zavádění nových a inovačních IP aplikací,“ prohlásil Roberto Padovani, technologický ředitel společnosti QUALCOMM. „Zavedení páteřní sítě na bázi A-IMS s různými možnostmi přístupu umožní operátorům hladkou integraci široké škály služeb dodávaných přes různé přístupové technologie. A-IMS rovněž dává operátorům pružnost při konfiguraci a ovládání služeb a umožňuje správcům zařízení zavést konzistentní zásady pro využívání vzdušných rozhraní, zabezpečení, signalizaci a multimediální funkce, přičemž uvolňuje ruce vývojářům aplikací, kteří se tak mohou zaměřit na to, aby jejich produkty nabízely uživatelům atraktivní funkce a možnosti.“