Hlavní navigace

Ze studie společnosti Symantec vyplývá, že zelené IT je nyní pevnou součástí světa IT

[Tisková zpráva] Respondenti uvádějí, že rozpočty na zelené IT se zvyšují a oddělení IT jsou ochotná vkládat větší počáteční investice do energeticky úsporných řešení

Sdílet

Praha – 4. června 2009 – Společnost Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC) oznámila výsledky své zprávy 2009 Green IT Report, která navazuje na zprávu Green Data Center zveřejněnou koncem roku 2007. Podle dat získaných v průzkumu udávají vyšší vedoucí pracovníci v oblasti IT, že mají značný zájem o zelené strategie a řešení IT, což je přičítáno snižování nákladů a odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Data svědčí o posunu od zavádění „zelených“ technologií zejména z důvodu snížení nákladů k vyváženějšímu cílevědomému zlepšování stavu ochrany životního prostředí v organizaci.

97 % respondentů uvádí, že o strategii zelených IT přinejmenším diskutují, a 45 % udává, že již iniciativy v oblasti zelených IT realizovali. Lidé s rozhodovací pravomocí v oblasti IT stále častěji obhajují zelená řešení IT i jinými argumenty než nižšími náklady a vyšší efektivitou IT. Respondenti udávali, že hlavní pohnutkou je snížení spotřeby elektrické energie (90 %), snížení nákladů na chlazení (87 %) a podnikový tlak na zavádění zelených postupů (86 %). 83 % respondentů nyní odpovídá za spotřebu elektrické energie v datovém centru nebo jsou jim příslušné náklady přeúčtovány, takže je dobře patrná odpovědnost konečných spotřebitelů těchto zdrojů.

„V posledních 12 měsících se IT staly novou hybnou silou při realizaci zelených iniciativ. Nejen kvůli úsporám energie, ale také v důsledku všeobecné poptávky po zavádění praktik odpovědných vůči životnímu prostředí,“ řekl Jose Iglesias, vice president Global Solutions ve společnosti Symantec Corporation. „Kyvadlo se zhouplo oběma směry a oddělení IT nyní zaujímají vyvážený přístup, který je více v souladu se zelenou strategií organizace. Potvrzením této skutečnosti je i to, že převážná většina respondentů nyní odpovídá za náklady na energii spotřebovanou v jejich datovém centru.“

Rozpočty a výdaje na zelená řešení se zvyšují
Vedoucí pracovníci z oblasti IT uvádějí podstatné zvýšení rozpočtů na zelené IT. 73 % očekává v následujících 12 měsících zvýšení rozpočtů na zelené IT a 19 % očekává zvýšení o více než 10 %. Typický respondent uvedl výdaj na elektrickou energii v datovém centru ve výši 21 až 27 mil. USD.

Oddělení IT je současně ochotno připlatit za energeticky úsporné produkty. Dvě třetiny respondentů uvedly, že zaplatí nejméně o 10 % více, a 41 % respondentů je ochotno zaplatit nejméně o 20 % více. 89 % respondentů uvedlo, že úspornost produktů IT je buď důležitá nebo velmi důležitá.

Oddělení IT ve středu podnikových zelených iniciativ
Organizace pokračují v zavádění programů a postupů, který zvyšují celopodnikovou odpovědnost vůči životnímu prostředí, a oddělení IT získávají stále významnější místo v širších podnikových zelených iniciativách. Asi nejvýraznějším indikátorem této skutečnosti je to, že 83 % oddělení IT uvádí, že nyní odpovídají za elektrickou energii nebo že je jim přeúčtována a stává se proto silným motivačním faktorem ke snižování nákladů na energie.

89 % se také domnívá, že oddělení IT by mělo hrát velice významnou nebo neobyčejně významnou úlohu v zelených iniciativách a 82 % má podnikového koordinátora zelených iniciativ, přičemž více než jedna pětina z nich se zaměřuje výhradně na iniciativy v oblasti IT.

Základní zelené iniciativy v oblasti IT
Pracovníci IT obvykle realizují několik nejdůležitějších iniciativ zaměřených na zelené IT. Nejoblíbenější strategií byla výměna starých zařízení. 95 % uvedlo, že součástí jejich strategie jsou nová energeticky úsporná zařízení, následovalo sledování spotřeby elektrické energie (94 %), virtualizace serverů (94 %) a konsolidace serverů (93 %). Více než polovina respondentů (57 %) vnímá jako zelená řešení také nabídky softwaru jako služby.

O zprávě Green IT Report společnosti Symantec
Zpráva Green IT Report společnosti Symantec je výsledkem průzkumu provedeného v březnu 2009 společností Applied Research, která se dotazovala podnikových vedoucích pracovníků v oblasti IT, včetně vicepresidentů, ředitelů a vedoucích pracovníků IT na podnikové úrovni. Cílem zprávy bylo změřit zájem respondentů o strategie a řešení a zjistit jejich plány na zavedení strategií a řešení, jejichž účelem je omezit elektronický odpad související s počítačovým hardwarem, softwarem, kancelářskými prostorami a rozvojem a v konečném důsledku omezit vliv organizace na životní prostředí. Průzkumu se účastnilo 1 052 respondentů z USA, Kanady, Francie, Itálie, Velké Británie, Brazílie, Mexika, Austrálie, Indie, Japonska, Singapuru, Malajsie, Jižní Koreje, Nového Zélandu a Číny.

Společnost Symantec pomáhá pracovníkům s rozhodovací pravomocí v oblasti IT snižovat spotřebu energie a zvyšovat využití prostoru poskytováním řešení, která zvyšují efektivitu stolních počítačů, serverů a úložišť. Software Symantec umožňuje IT organizacím realizovat iniciativy zaměřené na konsolidaci a využití serverů a úložišť a poskytuje softwarovou infrastrukturu, která umožňuje manažerům IT vybírat servery a hardware podle vlastního uvážení. Tento software zvyšuje využití úložišť a pomáhá zákazníkům vytvářet víceúrovňová úložiště, která omezují potřebu výkonného energeticky náročného hardwaru úložišť, a tím pomáhá organizacím snižovat spotřebu energie a podlahovou plochu. Technologie deduplikace dat může snížit požadavky na disky pro potřeby zálohování a další software pomáhá řídit konsolidaci serverů a prostředky úložišť. Software pro řízení spotřeby dodávaný společností Symantec umožňuje pracovníkům IT lépe řídit využití energie ve stolních počítačích pomocí nastavení pro vypínání napájení. Společnost Symantec nabízí také poradenské služby zaměřené na návrh datového centra, které organizacím pomáhají optimalizovat a zjednodušovat jejich datová centra.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).