Hlavní navigace

Software AG: Žebříček Truffle 100 poukazuje na dynamiku evropského softwarového průmyslu

[Tisková zpráva] Žebříček „Truffle 100 Europe“ odráží pořadí špičkových softwarových firem regionu podle obratu. V softwarovém průmyslu vzrostl v roce 2009 obrat o 8 procent (celkový růst Evropské unie byl -4,2 %). Zaměstnanost v oboru výzkum a vývoj vzrostla v evropském softwarovém průmyslu o 4 procenta, v rámci celé EU byl zaznamenán pokles o 1,5 procenta. Softwarový průmysl ukazuje, jak důležitá je pro evropské ekonomiky diverzifikace průmyslových odvětví.

Sdílet

Darmstadt, Brusel, Praha – 5. října 2010 – Software AG uvítala zveřejnění v pořadí již pátého „Truffle 100 Europe“. Ten byl uveden 28. září za podpory Neelie Kroesové, evropské komisařky pro digitální agendu. „Truffle 100 Europe“ je uznávaný žebříček, který analyzuje 100 nejdůleži­tějších evropských softwarových firem. Letošní vydání ukazuje, že softwarový průmysl v porovnání s ostatními obory v loňském roce dynamicky zvyšoval investice do výzkumu, zaměstnanost i obrat nad evropský průměr, a to navzdory světové krizi. Softwarový průmysl v roce 2009 zůstával ziskový. Zvláštní pozornost si softwarový průmysl zasluhuje pro více než čtyřprocentní nárůst investic do výzkumu a zaměstnanosti ve výzkumu, a to v době, kdy zaměstnanost obecně klesala. Zpráva ukazuje, že silnější softwarový průmysl by mohl být nárazníkem proti ekonomickým obtížím a klíčem k rychlejšímu návratu k růstu.

„Tyto neobyčejné výsledky v tak obtížném tržním prostředí podtrhují, jak pozitivní efekt by plně rozvinutý softwarový průmysl mohl mít na evropskou ekonomiku,“ řekl k tomu generální ředitel Software AG Karl-Heinz Streibich. „Nárůst investic do výzkumu a velmi cenný růst zaměstnanosti o 4 procenta zřetelně ukazují, kde leží budoucnost Evropy. Je stále víc nezbytné, aby se Evropská unie zaměřila na rozvoj softwarového průmyslu a aby se softwarový průmysl stal jádrem evropské Digitální agendy 2015. S tímto tématem vystoupím na 5. německém národním IT summitu, který se bude konat v prosinci, a uvítám snahu evropské komisařky Neelie Kroesové na evropské úrovni.“

Stovka firem z žebříčku Truffle loni společně dosáhla tržeb 26,9 miliard eur (v roce 2008 to bylo 25 mld.) a čistého zisku 3,7 miliardy eur (2008 – 3,6 mld.). Zaměstnanost ve výzkumu a vývoji vzrostla v tomto stu firem o více než 4 procenta na 54 180. Vzhledem k tomuto významnému nárůstu investic do vývoje a výzkumu považují dodavatelé za základní opatření pro růst oboru daňové úlevy právě pro investice do výzkumu a vývoje.

„Páté vydání žebříčku Truffle 100 vyzdvihlo působivou dynamiku a výjimečnou odolnost evropského softwarového průmyslu. V prostředí plném výzev dodavatelé software prokázali svou schopnost rychle se odrazit (zaznamenali meziroční růst o 8,4 %) a zůstat ziskoví (3,7 miliardy eur), a přitom silně investovali do výzkumu a vývoje (3,8 miliardy eur). S více než 54 000 vysoce kvalifikovanými pracovníky výzkumu a vývoje vytvořili dodavatelé software strategický obor, který je zcela klíčový pro evropskou zaměstnanost a růst HDP. Evropská vláda musí důrazněji prosazovat podpůrná opatření, aby do odvětví výzkumu a vývoje proudilo víc peněz a aby vznikalo ještě víc pracovních míst s přidanou hodnotou,“ poznamenal Bernard-Louis Roques, General Partner pro IT z Truffle Capital.

Významný podíl na ekonomické odolnosti evropského softwarového průmyslu má podnikový software, v něm mají evropští výrobci světově 36% podíl. Software AG spolu se SAP AG a IDS Scheer AG se podílela na tom, že v jihozápadním regionu Německa vymezeném řekami Rýn, Mohan a Neckar vzniklo centrum business software excellence. Potenciál regionu rozpoznala i spolková vláda, která zde spolu s místními firmami investuje 80 milionů eur do rozvoje další generace technologií podnikových procesů.

Evropská komisařka pro digitální agendu Neelie Kroesová při příležitosti zveřejnění zprávy vyzvala k posilování partnerství mezi soukromým sektorem, vládami zemí EU, regionálními politickými institucemi a vzdělávacím sektorem. Toto partnerství by se mělo zaměřovat na rozvoj trhů, kde informační a komunikační technika bude hrát zásadní roli při vypořádávání se s politickými výzvami, které s sebou naše doba přináší.

O společnosti IDS Scheer
IDS Scheer je součástí skupiny Software AG a je přední společností na trhu software pro řízení podnikových procesů (Business Process Management – BPM) a dalších řešení a služeb pro společnosti i veřejné organizace. Nabízí pomocí produktů řady ARIS Platform integrované, komplexní portfolio řešení pro strategii, design, implementaci a controlling podnikových procesů. Použitím vlastní metodiky ARIS Value Engineering (AVE) nabízí IDS Scheer ideální propojení mezi firemní strategií, podnikovými procesy, řešením IT a procesním controlingem.

Plná integrace IDS Scheer a Software AG je plánovaná do konce roku 2010.

O společnosti Software AG
Software AG je přední světový dodavatel řešení pro Business Process Excellence. Již 40 let přichází s inovativními řešeními, mezi nimiž je i první vysoce výkonná transakční databáze Adabas, první platforma pro analýzu podnikových procesů ARIS nebo první B2B server a na SOA založená integrační platforma webMethods.

Naše jedinečnost spočívá v tom, že nabízíme nejjednodušší a nejsnáze ovladatelná end-to-end řešení pro business process management (BPM), navíc s nejnižšími náklady na pořízení a provoz. Naše značky, špičky ve svém oboru – ARIS, webMethods, Adabas, Natural and IDS Scheer Consulting – představují jedinečné portfolio, které zahrnuje procesní strategii, navrhování, integraci a kontrolu procesů, na SOA založenou integraci a data management, implementaci procesně řízeného SAP a konzultační služby a servis v oblasti strategických procesů.

Software AG dosáhla v roce 2009 obratu 847 milionů € (IFRS, neauditováno) a má víc než 6 000 zaměstnanců, kteří poskytují servis pro víc než 10 000 společností a veřejných institucí v 70 zemích světa. Naše komplexní softwarová a servisní řešení umožňují společnostem dosahovat rychleji trvalých podnikatelských výsledků. Vedení společnosti sídlí v Německu, společnost je registrovaná na Frankfurtské burze (TecDAX, ISIN DE 0003304002 / SOW).