Hlavní navigace

Zefektivnění hospodaření malého a středního podnikání

[Tisková zpráva] AVK představuje projekt zaměřující se na zefektivnění hospodaření malých a středních podnikatelských subjektů

Sdílet

28. února 2006, Praha – Tým odborníků společnosti AVK, předního poskytovatele auditorských služeb, vypracoval rozsáhlou studii základních oblastí v ekonomice, financích, daních a správě majetku. Projekt si klade za cíl pomoci menším a středně velkým firmám zdokonalit jejich klíčové procesy, nastartovat hospodářský růst, vykázat úspory ve financování a operacích s majetkem společnosti a zefektivnit plán zásobování a logistiky.

Manažeři firem tak dostávají podrobné podklady pro přijímaní jak krátkodobých, tak dlouhodobých strategických rozhodnutí ve finančním řízení jako je např. získávání finančních zdrojů, alokace volných peněžních prostředků (investice), rozdělování zisku.

Samotný projekt je rozdělen na několik etap. V prvním kole je kladen zvýšený důraz na úplnost, přehlednost a reálnost účetní evidence, čímž je minimalizováno riziko zkreslených informací. Využitím finanční analýzy jsou následně popsány zásadní skutečnosti ve vytipovaných oblastech, vyčísleny možné úspory a vyhodnoceny příčiny, příp. rezervy ve výsledku hospodaření minulých období. Závěrečná zpráva obsahuje výsledky finanční analýzy s detailní charakteristikou jednotlivých položek včetně návrhu dalšího postupu.