Hlavní navigace

Zelená ICT iniciativa: Datová centra T-Systems neprodukují žádný CO2, T-Systems využívá energii jen z obnovitelných zdrojů

[Tisková zpráva] Společnost T-Systems získává elektrickou energii z obnovitelných zdrojů především v Německu. Více než třicet datových center, ve kterých je provozováno přes 20.000 serverů, neprodukuje ani gram oxidu uhličitého (CO2), který souvisí se spotřebou elektrické energie. Primárním zdrojem energie pro tato centra je energie získaná ve vodních elektrárnách a dalších životnímu prostředí přívětivých zdrojích. V důsledku tak T-Systems pomáhá svým zákazníkům optimalizovat spotřebu technologických zařízení a zároveň chrání životní prostředí.

Sdílet

Společnost T-Systems se k ochraně životního prostředí zavázala již v minulosti. Příkladem může být spolupráce s firmou Intel v Mnichově, kde byla řešena efektivita spotřeby elektrické energie. Obě společnosti zkoumaly možnosti, jak lze množstvím vzduchu v datovém centru regulovat chlazení. K určení proudění vzduchu sloužil generátor kouře. Tyto zkušenosti přinesly informace, jak optimálně umísťovat technologická zařízení a servery. Dále pak T-Systems zvýšil množství blade serverů pro vlastní aplikace, které šetří energii. Tyto servery sdílí část komponent a sami odpojují jednotlivé části, které nejsou aktuálně využívané pro výpočetní operace, a tím efektivně šetří elektrickou energii.

O společnosti T-Systems
T-Systems Czech Republic nabízí síťově orientovaná ICT řešení a služby zahrnující systémovou integraci, implementaci a provoz ICT systémů. Zaměřuje se především na podnikovou klientelu, a to jak na nadnárodní koncerny s celosvětovou působností, tak i na významné lokální podniky. V roce 2008 činily výnosy společnosti přes 2,9 miliardy korun.

Skupina T-Systems patřící do koncernu Deutsche Telekom AG je jedním z vedoucích evropských poskytovatelů služeb a řešení informačních a komunikačních technologií (ICT) pro podnikové zákazníky. Skupina má přes 46.000 zaměstnanců ve více než 20 zemích světa a její výnosy v roce 2008 činily přibližně 11 miliard eur.

Služby společnosti T-Systems představují pro zákazníky optimalizaci procesů, zlepšení kvality a snížení nákladů na oblast interních ICT systémů. To ve svém důsledku poskytuje zákazníkům vyšší flexibilitu a možnost koncentrace na jejich hlavní předmět činnosti.

Informace o společnosti a jejích službách najdete na internetových stránkách www.t-systems.cz nebo na mezinárodních stránkách www.t-systems.com.