Hlavní navigace

ZenithOptimedia Prague je členem SPIR

[Tisková zpráva] Na posledním zasedání Výkonné rady SPIR byl přijat nový člen Sdružení - společnost ZenithOptimedia Prague (ZED). Důvodem tohoto kroku je snaha této mediální agentury podílet se na rozvoji internetu v ČR a na zavádění potřebných standardů internetu jako média například na rozvoji sledování a monitorování návštěvnosti a reklamy na internetu.

Sdílet

Podle zástupce ZenithOptimedia Prague Jana Poláčka je členství také v souladu s vývojem i v rámci celé skupiny Publicis Group, kam nový člen SPIR náleží. Po ustanovení ZED Digital v roce 2006 (jednotky specializované na interaktivní služby) je právě dalším logickým krokem začlenění do profesního sdružení SPIR. V současnosti je členem SPIR resp. její sekce zadavatelů většina mediálních agentur ČR, které se orientují na internetovou komunikaci. Zároveň byla na vlastní žádost vyřazena ze seznamu členů SPIR společnost Tiscali.

SPIR je profesní sdružení působící v oblasti internetové reklamy od roku 2000. Skládá se ze dvou sekcí reprezentujících obě strany reklamního trhu – sekce internetových medií a sekce zadavatelů internetové reklamy. V současné době tvoří členská základna sdružení celkem 27 členů v obou sekcích. Kromě provozování jednotného, široce respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor, se aktivně snaží o kultivaci celého internetového reklamního trhu.