Hlavní navigace

Zlatokop pražského IKEMu vyhlášen Projektem roku 2007

[Tisková zpráva] Intranetový portál Zlatokop vyvinutý v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a založený na technologiích InterSystems byl vyhlášen IT Projektem roku sdružením CACIO.

Sdílet

Praha, Česká republika, 17. dubna 2008 – Společnost InterSystems Corporation oznámila, že Česká asociace manažerů úseků informačních technologií (CACIO) udělila intranetovému portálu Zlatokop pražského IKEMu status „IT projekt roku 2007“. Základ aplikace Zlatokop tvoří vysoce výkonná objektová databáze InterSystems Caché® a platforma pro rychlou integraci InterSystems Ensemble®. Prestižní soutěž IT projekt roku 2007 vyhlásila CACIO pod záštitou ministra vnitra MUDr. Mgr. Ivana Langera a ministra průmyslu a obchodu Ing. Martina Římana u příležitosti výstavy INVEX 2007 a zveřejnění výsledků proběhlo 28. února 2008.

Cílem soutěže je každoročně ocenit bez stanovení pořadí tři nejlepší projekty vývoje a zavedení informačních technologií (IT), pečovat o jejich prezentaci, a tím trvale zvyšovat prestiž, kvalitu a přínosy IT projektů. Oceněné projekty se vyznačují vysokou efektivností, originalitou řešení, zejména netradičním systémovým (technologickým) řešením a v neposlední řadě také mimořádně příznivým společenským dopadem.

Vyhlášení soutěže IT projekt roku 2007 proběhlo na slavnostním ceremoniálu v prostředí Malého sálu Paláce Žofín dne 28. února 2008 v rámci 5. ročníku plesového večera Taneční polepšovna CACIO.

Zlatokop je komplexní informační systém obsahující data o pacientech a způsobech jejich léčby. Je koncipován jako portál vytvořený především pro potřeby klinických pracovníků IKEM – tedy lékařů a případně sester. Jeho primární funkcí je zpřístupnit co nejvíce dat, shromažďovaných v jednotlivých informačních systémech existujících v IKEM, a umožnit v nich vyhledávání v jednotném uživatelském prostředí. Zlatokop ocení také uživatelé více vědecky zaměření, kteří mohou získat netriviální informace a poznání vztahů mezi uloženými údaji, ale může sloužit i jako nástroj pro podporu rozhodováni v klinické praxi (vyhledání obdobných případů).

„Hlavním přínosem Zlatokopu je zvýšení efektivity práce klinických pracovníků IKEM v každodenní práci s klinickými daty ukládanými na mnoha různých místech. Zlatokop nabízí flexibilní prostředí a prostředky pro rychlé a efektivní zpřístupnění stávajících i nových datových zdrojů. Je tak možno vytěžovat „zlatý poklad“, který je v podobě prvotních dat ukládán po mnoho let.“ říká ing. Vladimír Rous,MBA náměstek ředitele pro informatiku a komunikace v IKEM.

K poslání soutěže dodává Miroslav Hübner, předseda CACIO: „Každoročním odborným posouzením a následným oceněním nejlepších projektů v oblasti ICT přispíváme ke zvyšování efektů a kvality této oblasti, vytváříme tak žádoucí vzory ICT řešení pro podnikání i správu.“

MUDr. David Hačkajlo, hlavní tvůrce Zlatokopa, vedoucí Datového centra Informačního a komunikačního úseku IKEM dodává: „Získané ocenění považujeme nejen za potvrzení kvalit našeho systému; je to především ocenění práce týmu lidí, kteří se na jeho vývoji podíleli. Pro náš vývojový tým je toto ocenění velkou motivací i závazkem vůči uživatelům i našim pacientům do budoucna přicházet s dalšími inovacemi Zlatokopa, které by následně přinášely další zlepšení našich služeb.“