Hlavní navigace

Změna distribuční sítě přinesla pozitivní výsledky

[Tisková zpráva] Stanovisko Marka Kučery, výkonného ředitele K2 atmitec s.r.o.

Sdílet

V období měsíců července a srpna prošla distribuční síť společnosti K2 atmitec s. r. o. výraznou změnou. Společnost se na základě špatných zkušeností s některými svými původními distributory rozešla. Jmenovitě se jednalo o společnosti K2 atmitec syst s.r.o., K2 atmitec Brno s.r.o., K2 atmitec KV s.r.o.

Tyto společnosti za účasti K2 atmitec syst s.r.o. a několika zákazníků oznámily založení občanského sdružení s cílem chránit zájmy zákazníků a uživatelů IS K2 a vyvíjet jiný, podle našich informací doposud neexistující, informační systém. Ve skutečnosti jde o hrubý zásah do práv naší společnosti a o klamání našich klientů.

Společnost K2 atmitec s. r. o. jakožto právoplatný vlastník všech obchodních značek, know-how, patentů a licencí k výrobě, distribuci a vývoji Informačního systému K2 se distancuje od aktivity představitelů K2 atmitec syst s.r.o., kteří se touto cestou snaží skrývat za zákazníky a uživatele IS K2 a brát si je za rukojmí.

Na základě kladných reakcí řady zákazníků, kteří začali od září 2009 nový systém servisu k informačnímu systému K2 využívat, jsme přesvědčeni, že změna distribuční sítě byla správným krokem. Společnost K2 atmitec s.r.o. jako výrobce je tak schopna efektivněji komunikovat a reagovat na potřeby zákazníků. Jednoznačnou zkušeností zákazníků je pak skutečnost, že rukojmím implementátora se zákazník stává tehdy, když je implementační proces informačního systému realizován na bázi velkého množství speciálních úprav, oč se podle medializovaných informací společnost K2 atmitec syst bude snažit. Právě tento způsob vžene zákazníka do zmiňované závislosti na implementátorovi. Ukazuje se, že jsme udělali krok správným směrem, když jsme se rozhodli naše zákazníky takovýchto vazalských vazeb uchránit. V této souvislosti se pak nabízí otázka, jaké jsou skutečné úmysly vedoucích představitelů nově vzniklého občanského sdružení. Znovu zdůrazňuji, že nejsme jakýmsi výrobcem jakéhosi systému, který by vyvinul a zdokonalil K2 atmitec syst s.r.o. Jsme autory, vlastníky a držiteli patentů i ochranné známky K2 atmitec.

Společnost K2 atmitec s.r.o. a oprávněné partnerské organizace nyní v rámci nově poskytovaného servisu postupně u nových i stávajících klientů neduhy, způsobené nevhodnou implementací, odstraňuje a v tomto pozitivním trendu bude nadále pokračovat. Díky přímé vazbě na vývoj jádra informačního systému K2, lze pak způsob jeho využívání významně zefektivnit.

Více informací o společnosti K2 atmitec a Informačním systému K2 najdete na www.K2atmitec.cz.

O společnosti K2 atmitec
Společnost K2 atmitec, s.r.o. ,patří po osmnácti letech svého působení na trhu informačních technologií mezi přední výrobce informačních systémů. Za dobu svého působení na trhu si společnost vybudovala širokou a z odborného hlediska vysoce funkční partnerskou síť, která zabezpečuje svým zákazníkům komplexní služby a servis týkající se Informačního systému K2. V současnosti pracuje s IS K2 asi 10 000 uživatelů v rozmanitých společnostech v různých zemích světa.

Informační systém K2 je komplexní systém pro řízení podniků, který ve svých modulech provázaně řídí činnosti jednotlivých oblastí podnikového řízení. IS K2 je vhodný pro všechny segmenty firem. Je rozdělen do tří produktů (K2 Business, K2 Professional, K2 Enterprise) tak, aby plně zabezpečil kvalitu, stabilitu a funkcionalitu, které jednotlivé segmenty požadují a potřebují. Podstatou však zůstává skutečnost, že systém je stále tentýž, tedy má stejnou datovou strukturu i systémovou logiku, a v případě růstu to pro podnik neznamená enormní investice související s přechodem na jiný technologicky a funkčně výkonnější informační systém. IS K2 přináší komplexní a provázané řešení pro všechny části života firmy. Všechny moduly jsou dostupné v sedmi jazykových mutacích a celý IS K2, je možné provozovat i formou outsourcingu.

Informační systém K2 byl úspěšně implementován do stovek společností nejrůznějšího zaměření v České republice, na Slovensku, v USA, Velké Británii, Číně, Maďarsku a v Německu.