Hlavní navigace

Změny na digitálním dokrývači ČT v Třebíči

[Tisková zpráva] Digitální dokrývač ČT Třebíč – Strážný vrch bude 31. 5. 2011 přebudován z opakovače na převaděč. Změní se jeho vysílací kanál z 33. na 36. a verze regionálně děleného vysílání na ČT1 z české na jihomoravskou.

Sdílet

Česká televize vychází vstříc divákům z Třebíčska, když po konzultaci s Městským úřadem Třebíč provede na digitálním dokrývači ČT Třebíč – Strážný vrch technologickou úpravu. V jejím důsledku bude tento digitální vysílač malého výkonu šířit v rámci multiplexu veřejné služby na ČT1 jihomoravskou verzi regionálně děleného vysílání.

Digitální vysílač ČT malého výkonu Třebíč – Strážný vrch bude v úterý 31. května 2011 přebudován ze stávajícího opakovače na převaděč. Jeho vysílací kmitočet se změní ze současného 33. nově na 36. kanál. Upraví se také zdroj jeho signálu – již nebude opakovat digitální signál sítě 1 z vysílače velkého výkonu Jihlava – Javořice, ale začne převádět signál sítě 1 z digitálního vysílače velkého výkonu Brno – Kojál. Regionálně dělené vysílání v české verzi (připravované v ČT Praha) tak bude dostupné v daných časech již jen na zpravodajském programu ČT24 (kde je vysíláno celostátně), zatímco ČT1 nabídne divákům ve stejných časech jihomoravské verze zpravodajských pořadů (připravované v ČT Brno). Lidé přijímající digitální signál sítě 1 ze Strážného vrchu si tedy budou moci vybrat.

Změna vysílacího kanálu z 33. na 36. pro diváky s individuálními anténami znamená většinou jen nutnost znovu naladit na svém digitálním přijímači (set-top-boxu či televizoru s DVB-T tunerem) takzvaný multiplex veřejné služby se všemi čtyřmi programy České televize. V bytových domech se systémy společných televizních antén (STA) lze předpokládat potřebu odborného zásahu – většinou jen úpravu nastavení STA, v některých případech však není vyloučena nutnost výměny kanálové vložky.

Přebudování digitálního dokrývače ČT na Strážném vrchu z opakovače na převaděč si, vedle změny ve verzi regionálně děleného vysílání na ČT1 na třebíčskými diváky preferovanou jihomoravskou mutaci, klade za cíl přinést také zlepšení příjmových podmínek.

Digitální dokrývač ČT Třebíč – Strážný vrch šířil od svého spuštění v říjnu 2010 původně jihomoravskou verzi regionálně děleného vysílání České televize. Jakmile však na základě požadavku Krajského úřadu kraje Vysočina došlo na digitálním vysílači ČT velkého výkonu Jihlava – Javořice 11. dubna 2011 ke změně z jihomoravské na českou verzi, tato se samozřejmě projevila i ve vysílání digitálního dokrývače na Strážném vrchu, který je dosud na signálu z Javořice závislý (opakuje signál z Javořice na 33. kanálu v rámci tzv. jednofrekvenční sítě SFN). Na základě ohlasu třebíčských diváků Česká televize nabídla diskutovanou změnu na digitálním dokrývači ČT Třebíč – Strážný vrch Městskému úřadu Třebíč, přičemž informovala o veškerých souvislostech včetně úpravy vysílacího kmitočtu. Městský úřad Třebíč vyjádřil jménem města souhlas s realizací výše popsané úpravy. Česká televize děkuje divákům z Třebíčska za zájem o regionální zpravodajství ČT a Městskému úřadu Třebíč za spolupráci.

V úterý 31. 5. 2011 bude v Třebíči současně vypnutý analogový dokrývač ČT1 Třebíč-město – Strážný vrch (34. kanál) a provoz ukončí i nedaleký analogový vysílač ČT1 velkého výkonu Třebíč – Klučovská hora (28. kanál). Podrobnosti v tiskové zprávě Vypínání analogového vysílání ČT: 31. května 3 vysílače a 13 dokrývačů.