Hlavní navigace

Změny v legislativě a praxi veřejných zakázek ušetří státu miliardy

[Tisková zpráva] Praha, 2. února 2011 – ICT Unie navrhuje pro sféru veřejných soutěží řadu opatření legislativního i praktického charakteru. Tyto změny mohou zefektivnit fungování celého systému a optimalizovat vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů. Celkový objem veřejných zakázek jen v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) dosahuje zhruba 100 miliard korun ročně.

Sdílet

„Masivní a zároveň promyšlené nasazení informačních a komunikačních technologií představuje jedinou cestu, jak může ČR a její ekonomika obstát v globální konkurenci. Podobně i efektivní fungování veřejné správy je bez ICT nemyslitelné. Současný systém zadávání i realizace veřejných zakázek však vede v některých případech k takové volbě dodavatele, jež není optimální jak z hlediska celkových nákladů státu, tak z hlediska adekvátnosti dodaného řešení a služeb,“ uvedl Svatoslav Novák, prezident ICT Unie.

Hlavní opatření, která  ICT Unie v souvislosti s veřejnými zakázkami v oblasti ICT navrhuje:

 1. Zjednodušit formální náležitosti vyžadované u nabídek 
   – V současnosti je uchazeč obvykle odmítnut kvůli sebemenší formální chybě v nabídce. 
   – ICT Unie navrhuje posílit možnost, aby drobné formální nedostatky neznamenaly automatickou diskvalifikaci uchazeče – buď tím, že formality ve stanovené lhůtě opraví, nebo snížením bodového hodnocení uchazeče při ponechání v soutěži.
 2. Intenzivněji využívat soutěž o návrh 
   – Detailní technické zadání zakázky ve veřejné správě často vede k neoptimálním výsledkům. 
   – ICT Unie navrhuje posílit možnost využívat soutěž o návrh (podobně jako v architektuře), tedy vypsat zakázku tak, že zadání splňuje zákonné požadavky, aniž by bylo příliš detailní.
 3. Zvýšit kauci požadovanou pří podání návrhu na přezkoumání výběrového řízení 
   – Velká část těchto návrhů je čistě účelová, má za cíl zdržet realizaci zakázky, vyvolat senzaci apod. 
   – ICT Unie navrhuje kauci zvýšit tak, aby „spekulanty“ od podobných účelových podání odradila.
 4. Posílit odborné kompetence ústředních orgánů státní správy a ÚOHS pro řešení případných problémů týkajících se veřejných zakázek 
  - Odborníci ve veřejné správě nemají vždy dostatek volné kapacity a odborných kompetencí řešit problémové situace, jež mohou u technologických zakázek nastat. 
   – ICT Unie navrhuje věnovat větší pozornost personální politice a otevřít možnost intenzivnějšího využití nezávislých expertů, stanovit systém certifikací apod.
 5. Vytvořit mechanismus pro úpravu zadání v průběhu realizace zakázky 
   – U rozsáhlých zakázek se v průběhu jejich realizace nezřídka objeví technické novinky, jež by mohly dodávku zkvalitnit a zlevnit, nelze je však použít, protože zadání se nesmí měnit. 
   – ICT Unie navrhuje vytvořit mechanismus, jenž by se dal v určitých odůvodněných případech použít k úpravě zadání během realizace zakázky.

Výše uvedené návrhy jsou součástí dokumentu „Co s veřejnými zakázkami v ICT“ (kompletní znění k dispozici zde). Ten je výsledkem dlouhodobé cílené spolupráce zástupců státní správy (např. členové expertní komise ministerstva pro místní rozvoj, která připravuje novelu zákona o veřejných zakázkách), představitelů ICT firem a odborné veřejnosti.

Dokument bude zaslán na Úřad vlády a na jednotlivá ministerstva jako podklad k meziresortnímu připomínkovému řízení týkajícímu se navrhované novely zákona. Materiál obdrží také členové Národní ekonomické rady vlády.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).