Hlavní navigace

Znovuobjevení inovace

[Tisková zpráva] Praha/Brusel, 12. prosince 2006: Ve středu 13. prosince 2006 v Praze proběhne další Inovační fórum s názvem „Znovuobjevení inovace“, které organizuje společnost CompTIA. Fóra se zúčastní podnikatelé z oblasti informačních a komunikačních technologií, přední politici a odborníci, aby si zde vyměnili své názory a zkušenosti a definovali praktické strategie, jež by přispěly k vytvoření příznivějšího politického prostředí pro inovaci informačních a komunikačních technologií v České republice.

Sdílet

Cílem tohoto setkání je prodiskutovat, jak podpořit konkurenceschopnost rozvíjejícího se odvětví informačních a komunikačních technologií v České republice vytvořením vhodných tržních a legislativních podmínek a efektivními investicemi do výzkumu a vývoje. Sergej Koperdak, poradce pro politiku EU společnosti CompTIA, říká: „Věda a technologie mají v České republice mimořádnou tradici a členství v Evropské unii a správná politika jsou příležitostí pro znovuobjevení tohoto dědictví.”

Pražské Inovační fórum se zaměří na lepší pochopení evropského patentového systému a poukáže na skutečnost, že ochrana duševního a průmyslového vlastnictví (autorská práva, patenty a ochranné známky) je jádrem ekonomiky založené na vědomostech a je zásadní pro zvýšení konkurenceschop­nosti Evropy.

Konferenci zahájí Michal Zálesák, ředitel společnosti Czech ICT Alliance, která je lokálním partnerem asociace CompTIA. Pan Ivo Hlaváč, první náměstek ministra pro místní rozvoj, následně přednese příspěvek, v němž vyzdvihne důležitost inovace pro ekonomický rozvoj regionů v České republice.

Dopolední program bude zaměřen na financování projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií. Pan Stephan Pascall, zástupce Evropské komise (DG INFSO), promluví o podporování inovace ze strany Komise a zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky představí své pracovní plány na období 2007 – 2013. Na konferenci rovněž budou přítomni přednášející z firmy Cisco a Institutu informatiky, kteří pohovoří o elektronických dovednostech a o tom, jak místní infrastruktura podporuje malé a střední podniky.

V rámci odpoledního programu se svým klíčovým projevem vystoupí Dr. Kroft, přední český právník, jehož specializací je elektronický obchod. Skupina investorů do rizikových podniků, podnikatelů a patentových odborníků bude hovořit o praktických otázkách získávání a využívání duševního vlastnictví, zejména patentů.

Účastníkům budou rovněž představeny konkrétní úspěchy, kterých dosáhly domácí podniky (success stories). Dále se bude hovořit o tom, jak dosáhnout vyšší míry inovace v českých a slovenských malých a středních podnicích a jak jejich duševní vlastnictví může přilákat finanční investice.

Pražské fórum je další v řadě podobných „inovačních“ setkání, která si kladou za cíl seznámit veřejnost s touto problematikou a která se již konala v Litvě, Maďarsku, Polsku a Dánsku. Další informace naleznete na www.innovation-forum.eu.

Fórum bude zahájeno snídaní za přítomnosti tisku v 10.30 hod. v hotelu K+K Hotel Central v Praze.